6°C

Katalog Toshiba RAV 2016 klimatske naprave

Za ogled katalogov potrebujete Adobe Flash Player različico 9.0 ali novejšo razlčico.

												2016 / 17     LIGHT COMMERCIAL
          Klimatski sistemi za poslovno uporabo
   » COMMIT TED TO PEOPLE; COMMIT TED TO THE FUTURE «
    LIGHT COMMERCIAL
    „   Committed to People; Committed to the Future.
       Naša prizadevanja so osredotočena na človeka in prihodnost.

       Izboljšava proizvodov in nenehno iskanje inovacij sta v
       podjetniški filozofiji TOSHIBE trdno zasidrani. Raziskave
       in razvoj energetske učinkovitosti ter čistih tehnologij
       igrata pri Toshibi veliko vlogo. Na ta način nastanejo
       proizvodi, ki so energetsko ne le manj potratne, tem-
       več pripomorejo tudi k vzdrževanju kvalitete zraka s
       pomočjo visoko kvalitetnih sistemov za čiščenje zraka.

       Od zgoraj navedenih prizadevanj so imele koristi tudi
       vse tri linije proizvodov iz družine „Light Commercial“,
       nenazadnje tudi zaradi njihove ekonomske prednosti,
       ki se pokaže v hitri amortizaciji investicije v to klimatsko
       napravo.
2 I TOSHIBA
„     Kvaliteta – brez kompromisov
      Sistemi „Light Commercial“ uresničujejo tisto, kar obljubljajo.

Zahteve, ki jih sodobne klimatske naprave morajo izpolniti, so vse višje in nenehno rastejo.
Sodobno udobje mora istočasno zagotoviti nižje stroške porabe energije in nižje stroške
vzdrževanja, čas amortizacije pa mora biti čim krajši, ter zanesljivost sistema maksimalna.

Te zahteve lahko izpolnijo le najboljši sistemi, ki so nastali kot plod dolgoletnih raziskav,
razvoja in testiranj ter so njihove komponente visoko kvalitetne. Toshiba prej omenjeno stra-
tegijo za dosego kvalitete, že vrsto let primerno uresničuje in zaradi tega tudi žanje veliko
uspehov. Upravičeno velja za Toshibo, da je vodilni na trgu v segmentu „Light Commercial“
„
in svoje kupce in partnerje vedno znova navdušuje.
      Bodite tudi Vi zmagovalec!
      Toshibini sistemi „Light Commercial“ stojijo za:

•	 tekom več letnega razvoja preizkušen „Know-How“, znotraj podjetja Toshiba
•	 100 % inverterska tehnologija
•	 najboljše vrednosti učinkovitosti – v območju delne obremenitve so le te vrhunske!
•	 maksimalna zanesljivost zaradi uporabe dvojno batnih kompresorjev, ki delujejo učinkoviteje in
  bolj tiho, ter imajo daljšo življenjsko dobo
•	 izvrsten inženiring, zagotavlja visoko učinkovito in neprekinjeno delovanje
•	 visoko kvaliteten in zanesljiv proizvod
•	 Izvedba vgradnje najvišje kvalitete zagotavljajo Toshibini partnerji/distributerji
                            ZAGOTOVLJENO
                            24 URNO
                            OBRATOVANJE:
                            Izziv, ki ga Digital in Super
                            Digital Inverter obvladata
                            z odliko!MONOVALENTNO OGREVANJE
s toplotnimi črpalkami zrak-zrak
                                                  TOSHIBA I 3
    LIGHT COMMERCIAL
    „   Posebne zahteve zahtevajo posebne proizvode.
       Toshiba bo poskrbela za uresničitev Vaših želja.

       Širok izbor visoko učinkovitih prostorskih klimatskih naprav omogoča neomejeno upoštevanje različnih kriterijev kot
       so npr. zahteve glede obremenljivosti, okoljske pogoje, strukturo stavbe in želje kupcev glede udobja.

       Vse klimatske naprave so koncipirane na principu toplotne črpalke zrak-zrak, bazirajo na najnovejši tehnologiji
       toplotnih črpalk in se lahko uporabljajo tako za hlajenje kakor tudi za izredno učinkovito ogrevanje.                                        RESIDENTIAL
                                        Klimatske naprave za domačo rabo [2,5 – 10 kW]
                                        »» Single
                                        »» Multi
                                        »» Toplotna črpalka zrak-voda (Estia)

 RESIDENTIAL
                                        LIGHT COMMERCIAL
                                        Klimatske naprave za obrt [2,5 – 23 kW]
                                        »» Digital Inverter
 LIGHT COMMERCIAL                                »» Super Digital Inverter
                                        »» Digital Inverter BIG
                                        CONTROLS
 CONTROLS                                    »» Lokalna krmiljenja
                                        »» Centralna krmiljenja
                                        »» Regulacije omrežja


                                        COMMERCIAL (VRF)
 COMMERCIAL
                                        Klimatizacija za obrt in industrijo [12 – 168 kW]

                                        »» 2-stezni sistemi
                                        »» 3-stezni sistemi z rekuperacijo toplote
                                        »» Rešitve HVAC za vse poslovne segmente z
                                          integrirano oskrbo s svežim zrakom in vodo                    Uradno preizkušena kvaliteta

                    Vse Toshibine klimatske naprave ustrezajo smernicam ECODESIGN.
                    http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

                    Toshibine klimatske naprave preizkuša in certificira EUROVENT.

                    Kakovost proizvoda ustreza standardom ISO 9001 oz. JIS.

                    Odgovorno ravnanje z okoljem po določilih ISO 14001 od maja 1998.
4 I TOSHIBA
„  Toshiba
  Prava izbira za trajnostno ogrevanje in hlajenje.

  Pozabite na predsodek, da so prostorske klimatske naprava namenjene le za
  hlajenje in se v našem klimatskem območju uporabljajo le nekaj tednov v letu.
  Sodobne Toshibine prostorske klimatske naprave so narejene za celoletno
  uporabo in dosegajo odlično notranjo klimo.

  Toplotna črpalka uporablja zrak kot izvor energije, ki je na voljo brezplačno in neo-
  mejeno. Če je klimatska naprava pravilno dimenzionirana in pravilno inštalirana,
  vam bo tako v prehodnem obdobju kot v zimskih mesecih zagotovila zanesljivo
  prijetno klimo.
  Profitirajte od TOSHIBINE prostorske klimatske naprave
  24 urna varnost                           Nizki obratovalni stroški
                                  €
  Izvrstni inženirski dosežek za visoko učinkovitost in        Visoke vrednosti učinkovitosti omogoča inverter-
  dolgotrajno obratovanje v načinu hlajenja in ogrevanja       ska tehnologija v kombinaciji z dvojnim rotacijskim
                                    batnim kompresorjem
  Posebej prilagojeno za zahtevne klimatizirane objekte
  kot so npr. postaje mobilne telefonije ali sobe s strežniki.    Izjemno visoka učinkovitost pri delni obremenitvi

  Večja varnost pri obratovanju – brez vode              Nizka poraba električnega toka
  Izvrstno udobje                           Hlajenje in ogrevanje
                        €
  Hlajenje – ogrevanje – odvajanje vlage: vse samo s
                                    Izkoristite toplotno črpalko zrak-zrak tekom
  pritiskom na gumb in v enem sistemu
                                    celega leta tako za hlajenje kot za ogrevanje
  Enostavna in fleksibilna montaža – tudi naknadno
                                    Monovalentno ogrevanje
  Hitri reakcijski čas: prijetna klima v prostoru že v nekaj
                                    Zrak kot energetski vir je na voljo brezplačno in
  minutah
                                    vsepovsod
  OKOLJU PRIJAZNO
  Nizka poraba električne energije zaradi inverterske
  tehnologije tudi v načinu ogrevanja

  Brez škodljivih emisij ali drugih neprijaznih vplivov na
  okolje; brez finega prahu

  Zrak se uporablja kot izvor energije
                                                               TOSHIBA I 5
    LIGHT COMMERCIAL
    „   Toshibina inverterska tehnologija
       Revolucionarni izum.

       Kako dobro lahko klimatska naprava z inverterskim        INVERTERSKA TEHNOLOGIJA
       krmiljenjem funkcionira, je v veliki meri odvisno od treh
       pomembnih komponent. To so elektronika, motor in         Inverterska tehnologija znamke TOSHIBA omogoča
       kompresor. Zaradi obsežnega znanja o lastnostih teh       brezstopenjsko in brez izgube delujoče krmiljenje
       treh komponent, je TOSHIBA uspela zmanjšati porabo        vrtljajev kompresorja. Pri tem je število vrtljajev perma-
       energije, hkrati pa izboljšati učinkovitost.           nentno prilagojeno trenutnim pogojem obremenitve.
                                        S tem se izvaja le toliko ogrevanja oziroma hlajenja,
                                        kolikor se dejansko potrebuje. Želeno temperaturo je
                                        mogoče natančno vzdrževati in s tem je zagotovljeno
       1 motor                             učinkovito delovanje z istočasnim varčevanjem elek-
       brezstopenjska regulacija                    trične energije.
       20 – 100 % moči

       2 ojnica                             DVOJNI ROTACIJSKI BATNI KOMPRESORJI
       specialni ležaji zagotavljajo                  Prednosti inverterske tehnologije so z uporabo dvojnih
       najmanjše možne izgube                    3  rotacijskih batnih kompresorjev znamke TOSHIBA
       zaradi trenja              1
                                        vedno večje. S temi je mogoče odlično uravnavanje
                                        krmiljenja v razponu moči od 20 – 100 %: to ima samo
       3 lovilnik tekočine
                                        TOSHIBA!
       tekoča hladilna tekočina
       se ne vsesava           4
                              2          Hibridno invertersko krmiljenje
       4 dvojni rotacijski bat
       visoka mehanska stabil-                     Če je razlika med želeno in dejansko temperaturo zelo
       nost in minimalne vibracije                   velika, inverter samodejno izbere način delovanja PAM,
                                        v katerem deluje z večjo močjo in s tem hitro pripelje
                                        do želenega udobja. Če je razlika med želeno in dejan-
                                        sko temperaturo mala, se inverter preklopi na način
                                                  delovanja PWM.
       začetna temperatura                                 V tem načinu delovanja je poraba
                                                  električne energije najnižja in učin-
                                                  kovitost najvišja. Veliko inverterskih
                                                  naprav uporablja le enega izmed
                                                  teh dveh krmiljenj. Samo TOSHIBIN
                           želena temperatura              enosmerni-hibridni inverter uporab­
       hitro ohlajevanje
                                                  lja obe tehnologiji paralelno. S tem
                                                  dosega optimalne rezultate.


           PAM         PWM
           MODE          MODE
       hitro ogrevanje


                           želena temperatura
       začetna temperatura


           PAM         PWM
           MODE          MODE
6 I TOSHIBA
„     Velika moč, visoka učinkovitost in zanesljivost
      Digital Inverter, Super Digital Inverter in Digital Inverter BIG

Z linijo klimatskih naprav „Light Commercial“ je TOSHIBA
dosegla vrhunsko izdelane sisteme, ki izpolnjujejo najvišje
zahteve. Brezkompromisni razvoj je pripeljal do izdelave
modelov, ki že veliko let zagotavljajo najboljšo kakovost
in predvsem najvišjo energetsko učinkovitost.
•	 vrhunska energetska učinkovitost
•	 monovalentno ogrevanje
•	 celoletno hlajenje in ogrevanje
•	 kompaktna konstrukcija
•	 visoka zanesljivostDigital Inverter
Zunanje naprave serije „Digital Inverter“ so zelo kom-
paktno konstruirane in so zaradi malih dimenzij zelo
primerne za namestitve, kjer je na voljo le malo pros­
tora. Ti modeli spadajo med najlažje na tržišču, poleg
tega so se izkazali z zelo atraktivno ceno v razmerju
z zmogljivostjo.

                               Super Digital Inverter
                               Kdor je zadovoljen le z najboljšim, naj izbere serijo
                               „Super Digital Inverter“. Ti modeli briljirajo z ekscelent­
                               nimi vrednostmi kar zadeva učinkovitost, dolžino cevi
                               hladilnega sredstva kakor tudi možnosti obratovanja v
                               načinu hlajenja in ogrevanja pri visokih in nizkih zunanjih
                               temperaturah.
Digital Inverter BIG
Serija „Digital Inverter BIG“ realizira več rešitev v enem,
predvsem tam, kjer je potrebno samo eno tempe-
raturno območje. Z inštalacijo več notranjih naprav
                                                 Evropski ponudniki mobilne
dosežemo optimalno porazdelitev zraka, kar zagotavlja                      telefonije se zanašajo na TOSHIBA
maksimalno udobje.
                                                 produkte – 365 dni v letu                                                              TOSHIBA I 7
    LIGHT COMMERCIAL
    „   Digital Inverter
       Kompaktnost, lahka teža, presenetljiv učinek
       Kompaktne rešitve klimatskih                Prilagodljiv v uporabi
       naprav za atraktivno ceno,                 »» Vsi modeli so zasnovani kot toplotne črpalke in so
       v sorazmerju z zmogljivostjo                 primerni za celoletno delovanje (hlajenje, ogrevanje)
                                     »» Zaradi kompaktne izdelave so naprave primerne za
       »» Zelo visoka učinkovitost z vrednostmi učinkovitosti    inštalacije, kjer je na voljo le malo prostora
         do 3,9                         »» Mala teža: Digital Inverter je med najlažjimi zunanjimi
       »» Izredno visoka učinkovitost med delovanjem pod       napravami svojega razreda.
         delno obremenitvijo, v kateri naprava večinoma deluje  »» Možnost dolgih cevovodov (do 50 m dolgih cevi in
       »» Hibrid – inverterska tehnologija na enosmerni tok     do 30 m višinske razlike)
         z inteligentnim krmiljenjem v načinu PWM ali PAM    »» Oprema za zimsko obratovanje (inteligentno krmiljenje
       »» Dvojni rotacijski batni kompresorji za maksimalne     kondenzatorskega ventilatorja in ogrevanje oljne kadi
         vrednosti učinkovitosti                  preko motornega navitja)
       »» Zelo lahke in kompaktne konstrukcije          »» Temperaturne omejitve obratovanja:
       »» Single, Twin in Triple inštalacije             hlajenje: –15 °C do +46 °C (zunanja temperatura), pri
                                      namestitvi naprave v zavetju je obratovanje možno
       Okolju prijazno in gospodarno                 tudi pri nižjih zunanjih temperaturah
                                      ogrevanje: –20 °C do +24 °C (zunanja temperatura)
       ravnanje z razpoložljivimi viri energije
       »» Invertersko krmiljenje minimira porabo električnega
         toka, saj se naprava neprestano prilagaja trenutnim
         potrebam obratovalne obremenitve
       »» Brez mikrobnih delcev
       »» Brez CO2
       »» Okolju prijazno hladilno sredstvo R410A
       »» Zrak kot vir energije pri ogrevanju
8 I TOSHIBA
„     Super Digital Inverter
      Odlične vrednosti učinkovitosti
Osredotočeno na varčevanje z                 Prilagodljiv v uporabi
energijo in visoko zanesljivost               »» Vsi modeli so zasnovani kot toplotne črpalke in so
                                primerni za celoletno delovanje (hlajenje, ogrevanje) pri
»» Izredno visoka učinkovitost z vrednostmi učinkovitosti
                                vrhunskih vrednosti učinkovitosti
  do 4,8
                               »» Možnost dolgih cevovodov (do 75 m dolgih cevi in do
»» Presežne učinkovitosti v območju delne obremenitve,
                                50 m višinske razlike)
  kjer s krmiljenjem najmanjšega števila vrtljajev 10 Hz,
                               »» Oprema za zimsko obratovanje (inteligentno krmiljenje
  dosežemo najvišje vrednosti
                                kondenzatorskega ventilatorja in ogrevanje oljne kadi
»» Hibrid – inverterska tehnologija na enosmerni tok z
                                preko motornega navitja)
  inteligentnim krmiljenjem v načinu PWM ali PAM
                               »» Temperaturne omejitve obratovanja:
»» Dvojni rotacijski batni kompresorji za maksimalne
                                hlajenje: –15 °C do +43 °C (zunanja temperatura), pri
  vrednosti učinkovitosti
                                namestitvi naprave v zavetju je obratovanje možno
»» Maksimalna zanesljivost
                                tudi pri nižjih zunanjih temperaturah
»» Single, Twin in Triple inštalacije
                                ogrevanje: –20 °C do +15 °C (zunanja temperatura)

Okolju prijazno in gospodarno
ravnanje z razpoložljivimi viri energije
»» Invertersko krmiljenje minimira porabo električnega
  toka, saj se naprava neprestano prilagaja trenutnim
  potrebam obratovlane obremenitve
»» Brez mikrobnih delcev
»» Brez CO2
»» Okolju prijazno hladilno sredstvo R410A
»» Zrak kot vir energije pri ogrevanju
                                                              TOSHIBA I 9
    LIGHT COMMERCIAL
    „   Digital Inverter BIG
        Veliko moči za učinkovite multi inštalacije
        Močan nastop, če je potrebno oskr-             Možnosti uporabe
        bovati več kot eno notranjo napravo            »» Vsi modeli so zasnovani kot toplotne črpalke in so
                                       primerni za celoletno delovanje (hlajenje, ogrevanje)
        »» Dobra energetska učinkovitost
                                     »» Digital Inverter Big lahko oskrbuje do štiri notranje
        »» Izredno visoka učinkovitost med delovanjem pod
                                       naprave, ki morajo imeti med seboj enako
         delno obremenitvijo, v kateri naprava večinoma deluje
                                       konstrukcijo in enako zmogljivost.
        »» Hibrid – inverterska tehnologija na enosmerni tok z
                                     »» Optimalna in cenovno ugodna rešitev klimatiziranja
         inteligentnim krmiljenjem v načinu PWM ali PAM
                                       za uporabo, kjer je potrebno samo eno temperaturno
        »» Dvojni rotacijski batni kompresorji za maksimalne
                                       območje.
         vrednosti učinkovitosti
                                     »» Dolžina cevi do 70 m
        »» Maksimalna zanesljivost
                                     »» Temperaturne omejitve obratovanja:
        »» Single, Twin in Triple inštalacije
                                       hlajenje: –15 °C do +46 °C (zunanja temperatura), pri
                                       namestitvi naprave v zavetju je obratovanje možno
        Okolju prijazno in gospodarno                 tudi pri nižjih zunanjih temperaturah
        ravnanje z razpoložljivimi viri energije           ogrevanje: –20 °C do +15 °C (zunanja temperatura)

        »» Invertersko krmiljenje minimira porabo električnega
         toka, saj se naprava neprestano prilagaja trenutnim
         potrebam obratovlane obremenitve
        »» Brez mikrobnih delcev
        »» Brez CO2
        »» Okolju prijazno hladilno sredstvo R410A
        »» Zrak kot vir energije pri ogrevanju
10 I TOSHIBA
„     Notranje naprave „LIGHT COMMERCIAL“


TOSHIBA ponuja zanimiv izbor notranjih naprav za       kombinacija z Digitalnim Inverterjem BIG zelo veliko
obrtniške namene, tako da lahko optimalno zadovolji     prednost.
skoraj vse zahteve uporabnika, z ustrezno napravo.
Izbirate lahko med stenskimi in stropnimi enotami, ki se   Razen dizajna, učinkovitosti in zanesljivosti je krmiljenje
na podlagi obstoječih in ustreznih gradbenih možnosti    eden od pomembnih dejavnikov pri izboru ustrezne
dokaj enostavno vgradijo. Kanalske in kasetne enote     klimatske naprave. Več različnih daljinskih upravljalnikov
so še bolj nevsiljive in skorajda ne vplivajo na izgled   in modulov omogoča individualno ali pa centralno
notranjosti prostora. Domala neopazno zagotavljajo      krmiljenje klimatske naprave z uporabo spletnega
dobro klimatsko ozračje v prostoru. Vse notranje       brskalnika, pametnega telefona ali Bus-sistema. Vsi
naprave so po zmogljivosti kompatibilne z zunanjimi     modeli do 12 kW ustrezajo „Eco-design“ direktivi in
napravami serije Digital Inverter ali Super Digital Inver-  izpolnjujejo vse zahteve glede učinkovitosti in zvočnosti
ter. V primeru Twin ali Multi inštalacije ima lahko     naprave.
                                                              TOSHIBA I 11
    LIGHT COMMERCIAL
    „   Notranje naprave: pregled

                      Zaradi enostavne montaže in visoke flek-
    STENSKA NAPRAVA          sibilnosti so stenske naprave vsestransko
    Hladilna moč 2,5 kW – 7,1 kW    uporabne.

                      Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big
                      Stropne naprave ki zmorejo več: v načinu
    STROPNA NAPRAVA          obratovanja hlajenja je zračni tok optimalno
    Hladilna moč 3,6 kW – 14,0 kW   speljan vzdolž stropa, v načinu obratovanja
                      ogrevanje, pa je zračni tok usmerjen navzdol.

                      Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big
                      Kasetne naprave imajo prednost, da so
    4-STEZNA KASETNA          kompletno vgrajene v vmesni prostor v stropu.
    NAPRAVA              Klimatiziran zrak se v prostor dovaja skozi
                      4 lamele, ki zagotavljajo perfektno porazdelitev
    Hladilna moč 5,3 kW – 14,0 kW
                      zraka.

                      Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big                      Ta kaseta se perfektno prilega v vse Evro-
    60 × 60 4-STEZNA          raster stropove in s štirimi vodilnimi zračnimi
    KASETNA NAPRAVA          lamelami zagotavlja najboljšo možno porazde-
                      litev zraka v prostoru.
    Hladilna moč 2,5 kW – 5,0 kW
                      Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big
                      Kanalske naprave lahko vgradimo v strop,
    KANALSKA NAPRAVA          tako da so nevidne, vidni so le paneli za
    Hladilna moč 5,0 kW – 14,0 kW   vsrkavanje in izpihovanje zraka. Več izpustov
                      za zrak zagotavlja enakomerno temperaturo
                      v vseh delih prostora.

                      Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big
12 I TOSHIBA
                 V primeru zelo nizkega vmesnega prostora v
ULTRA-PLOSKA KANALSKA      stropu, je idealna rešitev vgradnja Ultra-ploske
NAPRAVA             knalske naprave, saj znaša njena višina le
                 210 mm.
Hladilna moč 2,5 kW – 5,0 kW
                 Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big
                 Pri klimatizaciji večjih objektov je večinoma
VISOKOTLAČNA KANALSKA      potreben višji zunanji statični pritisk. Tega
NAPRAVA             ustvarja visokotlačna kanalska naprava in ob
                 enem zagotavlja tudi vse ostale prednosti
Hladilna moč 20,0 kW – 23,0 kW
                 kanalske naprave.

                 Digital Inverter BIG                 Zračne zavese ustvarjajo prepreko, zračno zaveso,
ZRAČNA ZAVESA          tako da zračni tok piha nad vrati navzdol. Vgradnja
Ogrevalna moč 8,0 kW – 16,0 kW  zračne zavese je priporočljiva, če se vrata pogosto
                 pustijo odprta ali če se avtomatska vrata zaradi pogo-
                 stega prometa neprestano odpirajo.

                 Digital Inverter, Super Digital Inverter                 Ta priklopni modul omogoča enostaven pri-
PREZRAČEVALNI PRIKLOPNI     klop že vgrajenih toplotnih izmenjevalcev, na
MODUL              vse zunanje enote, serije Digital Inverter, Super
                 Digital Inverter in Digital Inverter Big.
Hladilna moč 4,1 kW – 27,0 kW
                 Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big
                                                 TOSHIBA I 13
      LIGHT COMMERCIAL
   RAV Stenska naprava Digital Inverter                                                        Tehnični podatki Toplotne črpalke
   Notranja naprava                               RAV-SM307KRTP-E             RAV-SM407KRTP-E         RAV-SM566KRT-E            RAV-SM806KRT-E
   Zunanja naprava                                RAV-SM304ATP-E             RAV-SM404ATP-E         RAV-SM564ATP-E            RAV-SM804ATP-E
  Hladilna moč                    kW      H           2,50                 3,60               5,00                6,70
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW      H          0,9 - 3,0               0,9 - 4,0            1,50 - 5,60             1,50 - 7,00
  Poraba moči                    kW      H           0,61                 1,13              0,30 - 1,86             0,31 - 2,85
  Vrednost učinkovitosti EER                   H           4,10                 3,19               3,01                3,42
  Vrednost učinkovitosti SEER                   H           5,90                 5,40               5,77                5,62
  Pdesignc                            H           2,50                 3,60               5,00                6,70
  Razred energetske učinkovitosti                 H            A+                   A                 A+                 A+
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C      H          -15 - +46               -15 - +46             -15 - +46              -15 - +46
  Ogrevalna moč                   kW      O           3,40                 4,00               5,30                7,70
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW      O          0,8 - 4,5               0,8 - 5,0            1,50 - 6,30             1,50 - 9,00
  Poraba moči                    kW      O           0,85                 1,12              0,31 - 2,85             0,31 - 3,30
  Vrednost učinkovitosti COP                   O           4,00                 3,57               3,41                2,95
  Vrednost učinkovitosti SCOP                   O           4,00                 4,12               4,00                4,01
  Pdesignh                      kW      O           3,00                 3,60               4,40                6,30
  Razred energetske učinkovitosti                 O            A+                  A+                 A+                 A+
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C      O          -15 - +24               -15 - +24             -15 - +15              -15 - +15

   Notranja naprava                               RAV-SM307KRTP-E             RAV-SM407KRTP-E         RAV-SM566KRT-E            RAV-SM806KRT-E
  Zračni pretok *                  m³/h                516                  516                840                 1020
  Raven zvočnega tlaka **              dB(A)               40 / 29                41 / 30              42/36                47/36
  Raven zvočne moči **               dB(A)               55 / 44                56 / 45              57 / 51               62 / 51
  Dimenzije [V × Š × G]               mm              275 × 790 × 217            275 × 790 × 217         320 × 1050 × 228           320 × 1050 × 228
  Teža                        kg                 10                   10                12                 12

   Zunanja naprava                                RAV-SM304ATP-E             RAV-SM404ATP-E          RAV-SM564ATP-E            RAV-SM804ATP-E
  Zračni pretok *                  m³/h                1800                 2220                 2400              2700
  Raven zvočnega tlaka               dB(A)    HO           46 / 47                49 / 50               46/48              48/52
  Raven zvočne moči                 dB(A)    HO           61 / 62                64 / 65               63/65              65/69
  Priključek za sesalno cev            cola/mm               3/8 / 9,5              1/2 / 12,7              1/2 / 12,7            5/8 / 15,9
  Priključek za cev za hladilno tekočino      cola/mm               1/4 / 6,4               1/4 / 6,4              1/4 / 6,4            3/8 / 9,5
  Tip kompresorja                                                         Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                  m                 2                    2                  5                5
  Maks. dolžina cevi                 m                 20                   20                  30               30
  Maks. višinska razlika               m                 10                   10                  30               30
  Električno napajanje               V/Ph/Hz              230/1/50                230/1/50              220-240/1/50           220-240/1/50
  Zaščita                       A                 16                   16                  13                16
  Dimenzije [V × Š × G]               mm              550 × 780 × 290            550 × 780 × 290           550 × 780 × 290         550 × 780 × 290
  Teža                        kg                33                   39                  40                44

   RAV Stenska naprava Super Digital Inverter                                                     Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                                         RAV-SM566KRT-E                             RAV-SM806KRT-E
   Zunanja naprava                                         RAV-SP564ATP-E                             RAV-SP804ATP-E
  Hladilna moč                    kW      H                    5,00                                   7,10
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW      H                   1,20 - 5,60                               1,90 - 8,00
  Poraba moči                    kW      H                   0,21 - 2,05                               0,30 - 2,88
  Vrednost učinkovitosti EER                   H                    3,47                                   3,21
  Vrednost učinkovitosti SEER                   H                    5,82                                   5,88
  Pdesignc                            H                    5,00                                   7,10
  Razred energetske učinkovitosti                 H                     A+                                    A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C      H                   -15 - +43                                -15 - +43
  Ogrevalna moč                   kW      O                    5,60                                   8,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW      O                   0,90 - 7,30                               1,30 - 10,60
  Poraba moči                    kW      O                   0,17 - 2,57                               0,27 - 3,87
  Vrednost učinkovitosti COP                   O                    3,73                                   3,42
  Vrednost učinkovitosti SCOP                   O                    4,01                                   3,87
  Pdesignh                      kW      O                    5,80                                   7,00
  Razred energetske učinkovitosti                 O                     A+                                    A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C      O                   -20 - +15                                -20 - +15

   Notranja naprava                                         RAV-SM566KRT-E                             RAV-SM806KRT-E
  Zračni pretok *                  m³/h                         840                                   1020
  Raven zvočnega tlaka **              dB(A)                        42/36                                  47/36
  Raven zvočne moči **               dB(A)                        57/51                                  62/61
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                       320 × 1050 × 228                            320 × 1050 × 228
  Teža                        kg                          12                                   12

   Zunanja naprava                                          RAV-SP564ATP-E                             RAV-SP804ATP-E
  Zračni pretok *                  m³/h                         2400                                  3000
  Raven zvočnega tlaka               dB(A)    HO                    47/48                                  48/49
  Raven zvočne moči                 dB(A)    HO                    63/64                                  64/65
  Prirobnica za cevno povezavo plin/tekočina    cola/mm                    1/2 - 1/4 / 12,7 - 6,4                         5/8 - 3/8 / 15,9 - 9,5
  Tip kompresorja                                      Dvojni – rotacijski batni kompresor                   Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                  m                            5                                    5
  Maks. dolžina cevi                 m                           50                                   50
  Maks. višinska razlika               m                           30                                   30
  Električno napajanje               V/Ph/Hz                      220-240/1/50                              220-240/1/50
  Zaščita                       A                           13                                   16
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                       550 × 780 × 290                             890 × 900 × 320
  Teža                        kg                           44                                   66

  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka     ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka                                      H = Hlajenje
                                                                                                  O = Ogrevanje

14 I TOSHIBA
                                  Stenski model                                 Moč 5 in 6 kW
                                             Moč 2,5 in 3,6 kW
                                  Natančno reguliranje temperature
                                  Eleganten dizajn
                                  Hitra in enostavna montažaRAV-SM307KRTP-E, RAV-SM407KRTP-E, RAV-SM566KRT-E, RAV-SM806KRT-E


Eleganten dizajn za številna področja               Individualni nadzor
uporabe                              »» Infrardeči daljinski upravljalnik (je zajet v standardni
                                   dobavi): Nastavitev načina obratovanja (hlajenje, ogrevanje,
»» Kompakten, eleganten dizajn
                                   razvlaževanje, avtomatika) ter temperature, nastavitev pozicije
»» Precizno reguliranje temperature v načinu hlajenja in
                                   lamel ali izbor funkcije za usmerjanje lamel, funkcija časovnika,
  ogrevanja
                                   funcija „Hi Power“ z močnim pretokom zraka služi za hitro
»» Tiho delovanje z zelo tiho šumečim tristopenjskim
                                   doseganje nastavljene temperature, funkcije „Comfort Sleep“,
  ventilatorjem
                                   „Preset“ ter „Quiet“
»» Velike zračne lamele za optimalno usmerjanje zraka
                                  »» Udobna povezava z brskalnikom po internetu, APP-sistemi in
  v prostoru
                                   Bus-sistemi (kot opcija)
»» Možnost konfiguracije avtomatskega ponovnega
                                  »» Glede na zahteve se lahko notranje naprave krmili po želji
  vklopa po izpadu električnega toka
                                   preko žičnega daljinskega upravljalnika, tedenskega časovnika,
»» Funkcija zaščite proti zmrzali omogoča vzdrževanje
                                   centralnega daljinskega upravljalnika, okenskega stikala kot
  konstantne temperature prostora pri 8 °C v načinu
                                   tudi z analognim krmiljenjem (0 – 10V), modula za obratovanje
  ogrevanja; aktivira se jo lahko preko daljinskega
                                   in modula za javljanje motenj kot tudi preko vseh razpoložljivih
  upravljalnika
                                   BMS sistemov.
»» Night Operation: s pomočjo dodatnega daljinskega
                                  »» Več informacij na strani 40 in 43.
  upravljalnika RBC-AMS51E-ES je s pritiskom na
  gumb možno aktivirati posebej tiho obratovanje

Čist zrak
»» Pralni filtri, ki prekrivajo celotno površino toplotnega
  izmenjevalnika
»» Funkcija samočiščenja: po izklopu obratovanja se
  toplotni izmenjevalnik samodejno posuši. Notranji               Brez funkcije samočiščenja

  ventilator še deluje naprej in izsuši vso vlago, ki se            Vlaga ostane po izklopu obratovanja v
                                         notranjosti naprave.
  je nabrala na toplotnem izmenjevalniku. S tem je
  efektivno preprečeno morebitno nastajanje plesni.


                                         S funkcijo samočiščenja
                                         Po izklopu obratovanja ventilator izsuši
                                         vso vlago in s tem preprečuje nastajanje
                                         plesni.
Pravilna nastavitev zračnih lamel omogoča udobje brez prepiha.
                                                                  TOSHIBA I 15
      LIGHT COMMERCIAL
   RAV Stropna naprava Digital Inverter                                                            Tehnični podatki Toplotne črpalke
   Notranja naprava                      RAV-SM407CTP-E       RAV-SM567CTP-E        RAV-SM807CTP-E          RAV-SM1107CTP-E     RAV-SM1407CTP-E    RAV-SM1607CTP-E
   Zunanja naprava                      RAV-SM404ATP-E       RAV-SM564ATP-E        RAV-SM804ATP-E          RAV-SM1104ATP-E     RAV-SM1404ATP-E     RAV-SM1603AT-E
  Hladilna moč              kW      H       3,60            5,00              6,90             10,00          12,10          14,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)   kW      H      0,9 - 4,0         1,50 - 5,60          1,50 - 7,40         3,00 - 11,20      3,00 - 13,20       3,00 - 16,00
  Poraba moči               kW      H       0,38          0,29 - 1,95          0,29 - 2,76          0,60 - 4,10       0,60 - 4,71       0,65 - 6,33
  Vrednost učinkovitosti EER              H       4,34            3,11              2,90              3,22          2,74           3,01
  Vrednost učinkovitosti SEER             H       5,96            5,41              5,62              5,79           -            -
  Pdesignc                       H       3,60            5,00              6,90             10,00           -            -
  Razred energetske učinkovitosti           H        A+             A               A+              A+           D            B
  Meje obratovanja (zunanja temp.)    °C      H      -15 - +46          -15 - +46           -15 - +46           -15 - +46        -15 - +46        -15 - +43
  Ogrevalna moč              kW      O       4,00            5,30              7,70             11,20          12,80          16,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)   kW      O      0,8 - 5,0         1,50 - 6,30          1,50 - 9,00         3,00 - 12,50      3,00 - 16,00       3,00 - 18,00
  Poraba moči               kW      O       0,78          0,29 - 2,40          0,29 - 3,20          0,60 - 4,10       0,65 - 4,60       0,65 - 6,89
  Vrednost učinkovitosti COP              O       5,13            3,90              3,62              3,81          3,73           3,47
  Vrednost učinkovitosti SCOP             O       4,98            4,21              4,01              4,27           -            -
  Pdesignh                kW      O       4,00            4,70              6,80              7,60           -            -
  Razred energetske učinkovitosti           O        A++             A+               A+              A+           A            A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)    °C      O      -15 - +24          -15 - +15           -15 - +15           -15 - +15        -15 - +15        -15 - +15

   Notranja naprava                      RAV-SM407CTP-E       RAV-SM567CTP-E        RAV-SM807CTP-E          RAV-SM1107CTP-E     RAV-SM1407CTP-E    RAV-SM1607CTP-E
  Zračni pretok *            m³/h            900             900            1410               1860          2040          2040
  Raven zvočnega tlaka **        dB(A)           37 / 28           37/28            41/29               44/32          46/35          46/36
  Raven zvočne moči **          dB(A)           52 / 43           52 / 43           56 / 44              59 / 47         61 / 50         61 / 51
  Dimenzije [V × Š × G]          mm          235 × 950 × 690       235 × 950 × 690      235 × 1270 × 690         235 × 1586 × 690    235 × 1586 × 690    235 × 1586 × 690
  Teža                  kg             23             23             29                35           35           35

   Zunanja naprava                      RAV-SM404ATP-E       RAV-SM564ATP-E        RAV-SM804ATP-E          RAV-SM1104ATP-E     RAV-SM1404ATP-E     RAV-SM1603AT-E
  Zračni pretok *             m³/h            2220             2400           2700              4080           4200           6180
  Raven zvočnega tlaka          dB(A)  HO        49 / 50           46/48           48/52             53/54           54/55          51/53
  Raven zvočne moči            dB(A)  HO        64 / 65           63/65           65/69             70/71           70/71          68/70
  Priključek za sesalno cev       cola/mm          1/2 / 12,7          1/2 / 12,7        5/8 / 15,9           5/8 / 15,9        5/8 / 15,9        5/8 / 15,9
  Priključek za cev za hladilno tekočino cola/mm          1/4 / 6,4          1/4 / 6,4         3/8 / 9,5           3/8 / 9,5        3/8 / 9,5         3/8 / 9,5
  Tip kompresorja                                                      Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi             m             2              5              5               5            5            5
  Maks. dolžina cevi            m            20              30             30               50            50           50
  Maks. višinska razlika          m            10              30             30               30            30           30
  Električno napajanje          V/Ph/Hz         230/1/50          220-240/1/50        220-240/1/50          220-240/1/50       220-240/1/50       220-240/1/50
  Zaščita                  A            16              13             16               20            25           25
  Dimenzije [V × Š × G]          mm         550 × 780 × 290       550 × 780 × 290      550 × 780 × 290       890 × 900 × 320       890 × 900 × 320     1340 × 900 × 320
  Teža                   kg            39              40             44               68            68            99

   RAV Stropna naprava Super Digital Inverter                                                         Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                    RAV-SM567CTP-E     RAV-SM807CTP-E       RAV-SM1107CTP-E    RAV-SM1107CTP-E      RAV-SM1407CTP-E   RAV-SM1407CTP-E    RAV-SM1607CTP-E
   Zunanja naprava                     RAV-SP564ATP-E     RAV-SP804ATP-E       RAV-SP1104AT-E    RAV-SP1104AT8-E       RAV-SP1404AT-E   RAV-SP1404AT8-E    RAV-SP1604AT8-E

  Hladilna moč              kW    H      5,00           7,10           10,00          10,00           12,50        12,50         14,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)   kW    H     1,20 - 5,60       1,90 - 8,00       2,60 - 12,00      2,60 - 12,00       2,60 - 14,00     2,60 - 14,00     2,60 - 16,00
  Poraba moči              kW    H     0,21 - 2,26       0,30 - 2,88        0,64 - 3,70       0,66 - 3,81        0,64 - 4,47     0,66 - 4,85      0,66 - 6,33
  Vrednost učinkovitosti EER            H      3,65           3,82           4,08          4,22           3,21         3,36         3,11
  Vrednost učinkovitosti SEER           H      5,45           6,21           6,18          6,35            -          -           -
  Pdesignc                     H      5,00           7,10           10,00          10,00            -          -           -
  Razred energetske učinkovitosti         H       A            A++            A++           A++            B          A           A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)    °C    H     -15 - + 43        -15 - +43        -15 - +43        -15 - +46         -15 - +43      -15 - +46       -15 - +46
  Ogrevalna moč             kW    O      5,60           8,00           11,20          11,20           14,00        14,00         16,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)   kW    O     0,90 - 7,40       1,30 - 10,60       2,40 - 13,00      2,40 - 16,50       2,40 - 16,50     2,40 - 18,00     2,40 - 19,00
  Poraba moči              kW    O     0,17 - 2,34       0,27 - 3,50        0,52 - 4,00       0,53 - 4,26        0,52 - 4,60     0,53 - 5,95      0,53 - 6,96
  Vrednost učinkovitosti COP            O      4,38           4,17           4,69          4,43           3,87         3,93         3,71
  Vrednost učinkovitosti SCOP           O      4,28           4,10           4,27          4,41            -          -           -
  Pdesignh                kW    O      5,40           7,60           11,60          11,60            -          -           -
  Razred energetske učinkovitosti         O       A+            A+            A+           A+            A          A           A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)    °C    O     -20 - +15        -20 - +15        -20 - +15        -20 - +15         -20 - +15      -20 - +15       -20 - +15

   Notranja naprava                    RAV-SM567CTP-E     RAV-SM807CTP-E       RAV-SM1107CTP-E    RAV-SM1107CTP-E      RAV-SM1407CTP-E   RAV-SM1407CTP-E    RAV-SM1607CTP-E
  Zračni pretok *            m³/h           900          1410           1860           1860           2040         2040         2040
  Raven zvočnega tlaka **        dB(A)          37/28         41/29          44/32           44/32           46/35         46/35        46/36
  Raven zvočne moči           dB(A)           52          56            59            59            61          61          61
  Dimenzije [V × Š × G]         mm        235 × 950 × 690    235 × 1270 × 690     235 × 1586 × 690     235 × 1586 × 690     235 × 1586 × 690   235 × 1586 × 690   235 × 1586 × 690
  Teža                  kg           23           29            35            35            35          35          35

   Zunanja naprava                     RAV-SP564ATP-E     RAV-SP804ATP-E       RAV-SP1104AT-E     RAV-SP1104AT8-E      RAV-SP1404AT-E    RAV-SP1404AT8-E    RAV-SP1604AT8-E
  Zračni pretok *             m³/h         2400          3000           6060           6060          6180         6180         6180
  Raven zvočnega tlaka          dB(A) H O       47/48          48/49           49/50           49/50          51/52        51/52         51/53
  Raven zvočne moči            dB(A) H O       63/64          64/65           66/67           66/67          68/69        68/69         68/70
  Priključek za sesalno cev       cola/mm       1/2 / 12,7        5/8 / 15,9        5/8 / 15,9         5/8 / 15,9       5/8 / 15,9      5/8 / 15,9      5/8 / 15,9
  Priključek za cev za hladilno tekočino cola/mm        1/4 / 6,4        3/8 / 9,5        3/8 / 9,5         3/8 / 9,5        3/8 / 9,5      3/8 / 9,5       3/8 / 9,5
  Tip kompresorja                                                   Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi             m           5           5            3           3           3              3            3
  Maks. dolžina cevi            m           50           50           75           75          75             75            75
  Maks. višinska razlika          m           30           30           30           30          30             30            30
  Električno napajanje          V/Ph/Hz      220-240/1/50      220-240/1/50       220-240/1/50     380-415/3/50      220-240/1/50        380-415/3/50      380-415/3/50
  Zaščita                  A          16           20           20         3 × 20          20            3 × 20         3 × 20
  Dimenzije [V × Š × G]          mm       550 × 780 × 290    890 × 900 × 320     1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320            1340 × 900 × 320    1340 × 900 × 320
  Teža                   kg          44           66            93           95          93             95           95
  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka       ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka                                       H = Hlajenje
                                                                                                     O = Ogrevanje
16 I TOSHIBA
                              Stropni model
                              Vrhunsko udobje – tudi v načinu obratovanja ogrevanja
                              Perfektno kroženje zraka
                              Funkcija samočiščenja


RAV-SM407CTP-E, RAV-SM567CTP-E, RAV-SM807CTP-E, RAV-SM1107CTP-E,
RAV-SM1407CTP-E, RAV-SM1607CTP-E

Udobje od zgoraj za popoln ambient             Čist zrak
»» Nov, eleganten dizajn z zaokroženimi robovi       »» Pralni filtri, ki prekrivajo celotno površino toplotnega izmenjevalnika
»» Zvišana učinkovitost z uporabo novega toplotnega    »» Možen je dovod svežega zraka preko eksternega ventilatorja do
  izmenjevalnika                       maksimalno 15% nominalne količine zraka notranje naprave
»» Tiho delovanje z zelo tiho šumečim tristopenjskim    »» Funkcija samočiščenja: po izklopu obratovanja se toplotni
  ventilatorjem                       izmenjevalnik samodejno posuši. Notranji ventilator še nekaj časa
»» Velike zračne lamele za optimalno usmerjanje zraka     deluje naprej in izsuši vso vlago, ki se je nabrala na toplotnem
  v prostoru                         izmenjevalniku. S tem je efektivno preprečeno morebitno nastajanje
»» Možnost konfiguracije avtomatskega ponovnega        plesni.
  vklopa po izpadu električnega toka
»» Enostavna inštalacija: priprava za stropno montažo   Individualni nadzor
  se montira posebej. Notranjo napravo se na to
  stropno pripravo enostavno obesi            »» Glede na zahteve se lahko notranje naprave krmili po želji
»» Funkcija zaščite proti zmrzali omogoča vzdrževanje     preko žičnega daljinskega upravljalnika, tedenskega časovnika,
  konstantne temperature prostora pri 8 °C v načinu     centralnega daljinskega upravljalnika, okenskega stikala kot tudi z
  ogrevanja; aktivira se jo lahko preko daljinskega     analognim krmiljenjem (0–10 V), modula za obratovanje in modula
  upravljalnika                       za javljanje motenj kot tudi preko vseh razpoložljivih BMS sistemov.
                              »» Udobna povezava z brskalnikom po internetu, APP-sistemi in
Opazno udobje                         Bus-sistemi (kot opcija)
                              »» Več informacij na strani 40 in 43.
»» Večji volumen zraka (+38% v primerjavi s
  predhodnim modelom) hkrati manj hrupa (–9%)       Pribor
  zaradi novo zasnovanega izpihovanja zračnega toka
»» Širše oblikovane zračne lamele omogočajo boljše     »» Črpalka za kondenzat TCB-DP31CE z višno dviganja 600 mm,
  usmerjanje zračnega toka                  ustrezni kotni elementi TCB-KP13CE, TCB-KP23CE, po želji krmilni
»» Prijeten tok toplega zraka vse do tal, tudi v visokih   vmesnik TCB-PCUC1E, infrardeči vmesnik RBC-AX33CE
  prostorih
»» Perfektno kroženje zraka zagotavlja, še posebej v
  načinu ogrevanja, učinkovito temperiranje po celi
  talni površini
»» Night Operation: s pomočjo dodatnega daljinskega
  upravljalnika RBC-AMS51E-ES je s pritiskom na
  gumb možno aktivirati posebej tiho obratovanje
                                                               TOSHIBA I 17
      LIGHT COMMERCIAL
   RAV Kasete Digital Inverter                                                                 Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                              RAV-SM564UTP-E          RAV-SM804UTP-E        RAV-SM1104UTP-E        RAV-SM1404UTP-E       RAV-SM1604UTP-E
   Zunanja naprava                              RAV-SM564ATP-E          RAV-SM804ATP-E        RAV-SM1104ATP-E        RAV-SM1404ATP-E       RAV-SM1603AT-E
  Hladilna moč                    kW     H          5,00                6,70            10,00              12,00           14,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     H        1,50 - 5,60            1,50 - 8,00        3,00 - 11,20          3,00 - 13,20       3,00 - 16,00
  Poraba moči                    kW     H        0,26 - 1,86            0,26 - 2,60         0,60 - 4,10           0,60 - 4,71        0,65 - 5,70
  Vrednost učinkovitosti EER                   H          3,21                3,02             3,31              2,80           3,12
  Vrednost učinkovitosti SEER                  H          6,14                5,81             5,87              5,36            -
  Pdesignc                            H          5,00                6,70            10,00              12,00            -
  Razred energetske učinkovitosti                H          A++                 A+             A+               A             B
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     H         -15 - +46             -15 - +46          -15 - +46            -15 - +46         -15 - +43
  Ogrevalna moč                   kW     O          5,30                7,70            11,20              12,80           16,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     O        1,50 - 6,30            1,50 - 9,00        3,00 - 13,00          3,00 - 16,00       3,00 - 18,00
  Poraba moči                    kW     O        0,26 - 2,08            0,26 - 3,03         0,60 - 4,30           0,60 - 4,50        0,65 - 6,51
  Vrednost učinkovitosti COP                   O          3,90                3,62             3,82              3,76           3,61
  Vrednost učinkovitosti SCOP                  O          4,51                4,05             4,28              4,19            -
  Pdesignh                      kW     O          4,70                6,80             8,00              8,00            -
  Razred energetske učinkovitosti                O           A+                 A+             A+               A+            B
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     O         -15 - +15             -15 - +15          -15 - +15            -15 - +15         -15 - +15

   Notranja naprava                              RAV-SM564UTP-E          RAV-SM804UTP-E        RAV-SM1104UTP-E        RAV-SM1404UTP-E       RAV-SM1604UTP-E
  Zračni pretok *                  m³/h              1050               1230              2010             2100            2130
  Raven zvočnega tlaka **              dB(A)             32/28              35/28             43/33             44/34            45/36
  Raven zvočne moči **               dB(A)             47/43              50/43             58/48             59/49            60/51
  Dimenzije [V × Š × G]               mm            256 × 840 × 840         256 × 840 × 840        319 × 840 × 840        319 × 840 × 840       319 × 840 × 840
  Teža                        kg              20 + 4,2             20 + 4,2            24 + 4,2           24 + 4,2          24 + 4,2

   Zunanja naprava                              RAV-SM564ATP-E          RAV-SM804ATP-E        RAV-SM1104ATP-E        RAV-SM1404ATP-E       RAV-SM1603AT-E
  Zračni pretok *                  m³/h               2400                2700            4080              4200           6180
  Raven zvočnega tlaka               dB(A)    HO          46/48               48/52            53/54             54/55           51/53
  Raven zvočne moči                 dB(A)    HO          63/65               65/69            70/71             70/71           68/70
  Priključek za sesalno cev            cola/mm             1/2 / 12,7             5/8 / 15,9         5/8 / 15,9           5/8 / 15,9        5/8 / 15,9
  Priključek za cev za hladilno tekočino      cola/mm             1/4 / 6,4             3/8 / 9,5          3/8 / 9,5           3/8 / 9,5         3/8 / 9,5
  Tip kompresorja                                                           Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                  m               5                5                 5             5              5
  Maks. dolžina cevi                 m               30                30                50             50              50
  Maks. višinska razlika               m               30                30                30             30              30
  Električno napajanje               V/Ph/Hz           220-240/1/50           220-240/1/50          220-240/1/50         220-240/1/50         220-240/1/50
  Zaščita                       A               13               16                20             25             25
  Dimenzije [V × Š × G]               mm            550 × 780 × 290         550 × 780 × 290        890 × 900 × 320        890 × 900 × 320       1340 × 900 × 320
  Teža                        kg               40                44                68             68             99

   RAV Kasete Super Digital Inverter                                                              Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                     RAV-SM564UTP-E      RAV-SM804UTP-E      RAV-SM1104UTP-E     RAV-SM1104UTP-E    RAV-SM1404UTP-E    RAV-SM1404UTP-E   RAV-SM1604UTP-E
   Zunanja naprava                      RAV-SP564ATP-E      RAV-SP804ATP-E      RAV-SP1104AT-E     RAV-SP1104AT8-E     RAV-SP1404AT-E    RAV-SP1404AT8-E   RAV-SP1604AT8-E

  Hladilna moč               kW    H       5,30           7,10            10,00        10,00         12,50          12,50        14,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)    kW    H     1,20 - 5,60       1,90 - 8,00         2,60 - 12,00     2,60 - 12,00      2,60 - 14,00      2,60 - 14,00    2,60 - 16,00
  Poraba moči               kW    H     0,20 - 1,95       0,30 - 2,52         0,64 - 3,60     0,66 - 3,60      0,64 - 4,40       0,66 - 4,40     0,66 - 5,70
  Vrednost učinkovitosti EER             H       3,61           3,82             4,52         4,22          3,96          3,61        3,12
  Vrednost učinkovitosti SEER            H       6,17           6,39             6,60         6,57           -            -          -
  Pdesignc                      H       5,30           7,10            10,00        10,00           -            -          -
  Razred energetske učinkovitosti          H       A++           A++             A++         A++          A            A          B
  Meje obratovanja (zunanja temp.)     °C    H      -15 -+43         -15 -+43          -15 - +43      -15 - +46       -15 - +43        -15 - +46      -15 - +46
  Ogrevalna moč              kW    O       5,60           8,00            11,20        11,20         14,00          14,00        16,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)    kW    O     0,90 - 8,10       1,30 - 11,30         2,40 - 13,00     2,40 - 15,60      2,40 - 16,50      2,40 - 18,00    2,40 - 19,00
  Poraba moči               kW    O     0,15 - 2,40       0,25 - 3,52         0,52 - 4,20     0,53 - 4,30      0,52 - 4,50       0,53 - 5,50     0,53 - 6,51
  Vrednost učinkovitosti COP             O       4,63           4,19             4,79         4,63          4,36          4,09        3,72
  Vrednost učinkovitosti SCOP            O       4,58           4,19             4,28         4,28           -            -          -
  Pdesignh                 kW    O       5,40           7,60            11,60        11,60           -            -          -
  Razred energetske učinkovitosti          O       A+            A+              A+          A+           A            A          A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)     °C    O      -20 - +15        -20 - +15          -20 - +15      -20 - +15       -20 - +15        -20 - +15      -20 - +15

   Notranja naprava                     RAV-SM564UTP-E      RAV-SM804UTP-E      RAV-SM1104UTP-E     RAV-SM1104UTP-E    RAV-SM1404UTP-E    RAV-SM1404UTP-E   RAV-SM1604UTP-E
  Zračni pretok *            m³/h           1050           1230           2010           2010          2100          2100         2130
  Raven zvočnega tlaka **        dB(A)          32/28          35/28          43/33          43/33         44/34         44/34        45/36
  Raven zvočne moči           dB(A)           47            50            58            58           59           59          60
  Dimenzije [V × Š × G]          mm         256 × 840 × 840     256 × 840 × 840     319 × 840 × 840     319 × 840 × 840    319 × 840 × 840    319 × 840 × 840   319 × 840 × 840
  Teža                  kg           20 + 4,2         20 + 4,2         24 + 4,2         24 + 4,2        24 + 4,2        24 + 4,2       24 + 4,2

   Zunanja naprava                      RAV-SP564ATP-E      RAV-SP804ATP-E      RAV-SP1104AT-E     RAV-SP1104AT8-E    RAV-SP1404AT-E     RAV-SP1404AT8-E   RAV-SP1604AT8-E
  Zračni pretok *             m³/h           2400           3000            6060       6060          6180            6180        6180
  Raven zvočnega tlaka          dB(A)   HO      47/48           48/49            49/50       49/50         51/52           51/52        51/53
  Raven zvočne moči            dB(A)   HO      63/64           64/65            66/67       66/67         68/69           68/69        68/70
  Priključek za sesalno cev       cola/mm        1/2 / 12,7        5/8 / 15,9         5/8 / 15,9    5/8 / 15,9       5/8 / 15,9         5/8 / 15,9     5/8 / 15,9
  Priključek za cev za hladilno tekočino cola/mm         1/4 / 6,4         3/8 / 9,5          3/8 / 9,5    3/8 / 9,5        3/8 / 9,5         3/8 / 9,5      3/8 / 9,5
  Tip kompresorja                                                     Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi             m            5            5            3           3           3            3           3
  Maks. dolžina cevi            m            50            50           75           75           75            75           75
  Maks. višinska razlika          m            30            30           30           30           30            30           30
  Električno napajanje          V/Ph/Hz       220-240/1/50       220-240/1/50       220-240/1/50     380-415/3/50      220-240/1/50       380-415/3/50     380-415/3/50
  Zaščita                  A           16            20           20         3 × 20          20           3 × 20         3 × 20
  Dimenzije [V × Š × G]          mm        550 × 780 × 290     890 × 900 × 320     1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320           1340 × 900 × 320   1340 × 900 × 320
  Teža                   kg           44            66            93           95           93            95           95
                                                                                                     H = Hlajenje
  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka   ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka    RBC-U31PGP(W)-E Panel za širok zračni tok	                   O = Ogrevanje
                                                              RBC-U31PGSP(W)-E Panel za direkten zračni tok
18 I TOSHIBA
                              4-stezna kasetna naprava
                              Lep dizajn z dvema elegantnima paneloma
                              Tiho delovanje
                              Kompakten dizajn izdelkaRAV-SM564UTP-E, RAV-SM804UTP-E, RAV-SM1104UTP-E, RAV-SM1404UTP-E, RAV-SM1604UTP-E


Učinkovita klima v prostoru z odlično           Čist zrak
porazdelitvijo zraka                    »» Pralni filtri, ki prekrivajo celotno površino toplotnega izmenjevalnika
                              »» Možen je dovod svežega zraka preko eksternega ventilatoja do
»» Lep dizajn z dvema elegantnima stropnima
                               maksimalno 20% nominalne količine zraka notranje naprave
  paneloma, ki omogočata spreminjanje zračnega toka
                              »» Funkcija samočiščenja: po izklopu obratovanja se toplotni
  in sicer direktno ali pa na široko.
                               izmenjevalnik samodejno posuši. Notranji ventilator še nekaj
»» Individualno upravljanje zračnega toka za optimalno
                               časa deluje naprej in izsuši vso vlago, ki se je nabrala na
  porazdelitev zraka brez prepiha: 4 neodvisno
                               toplotnem izmenjevalniku. S tem je efektivno preprečeno
  delujoči motorji, ki krmilijo zračne lamele in
                               morebitno nastajanje plesni.
  omogočajo hkratno obračanje, izmenično obračanje
                              »» V posodi za kondenzat se nahaja kapsula z ioni Ag+, ki
  (način ogrevanja) in izmenično krožno obračanje
                               preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav
  (način hlajenja)
»» Odlična vgradnja v strop, saj znaša višina naprave
  samo 256 oziroma 319 mm                 Individualni nadzor
»» Možnost konfiguracije avtomatskega ponovnega
                              »» Glede na zahteve se lahko notranje naprave krmili po želji
  vklopa po izpadu električnega toka
                               preko žičnega daljinskega upravljalnika, tedenskega časovnika,
»» Vgrajena črpalka za kondenzat z višino prevzemanja
                               centralnega daljinskega upravljalnika, okenskega stikala kot tudi z
  850 mm
                               analognim krmiljenjem (0–10 V), modula za obratovanje in modula
»» Funkcija zaščite proti zmrzali omogoča vzdrževanje
                               za javljanje motenj kot tudi preko vseh razpoložljivih BMS sistemov.
  konstantne temperature prostora pri 8 °C v načinu
                              »» Udobna povezava z brskalnikom po internetu, APP-sistemi in
  ogrevanja; aktivira se jo lahko preko daljinskega
                               Bus-sistemi (kot opcija)
  upravljalnika
                              »» Več informacij na strani 40 in 43.

Opazno udobje
                                                            Panel
»» Tiho delovanje zaradi skoraj brezšumnega 3                                      RBC-U31PGP(W)-E
                                                            Posebna oblika lamel
  stopenjskega turbo aksialnega ventilatorja; hrupnost                                 zagotavlja perfektno
  dosega le 28 dB(A) pri modelih zmogljivosti 5 in 7 kW                                porazdelitev zraka na
                                                            vse strani, radius 365°.
»» Precizno reguliranje temperature                                           To je ekskluzivna prednost
»» Čiščenje zračnega filtra je enostavna                                        TOSHIBE.
»» Night Operation: s pomočjo dodatnega daljinskega
  upravljalnika RBC-AMS51E-ES je s pritiskom na
  gumb možno aktivirati posebej tiho obratovanje                                    Panel
                                                            RBC-U31PGSP(W)-E
                                                            Koncepcija teh lamel
                                                            omogoča izpihovanje zraka
                                                            v ravnih linijah.
                                                                 TOSHIBA I 19
      LIGHT COMMERCIAL
   RAV 60 × 60 Kaseta Digital Inverter                                                       Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                                  RAV-SM304MUT-E                RAV-SM404MUT-E          RAV-SM564MUT-E
   Zunanja naprava                                   RAV-SM304ATP-E                RAV-SM404ATP-E          RAV-SM564ATP-E

  Hladilna moč                    kW     H               2,50                     3,60              5,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     H              0,9 - 3,0                  0,9 - 4,0           1,50 - 5,60
  Poraba moči                    kW     H               0,59                     0,90             0,30 - 1,86
  Vrednost učinkovitosti EER                  H               4,24                     4,00              3,03
  Vrednost učinkovitosti SEER                  H               5,53                     5,35              5,48
  Pdesignc                           H               2,50                     3,60              5,00
  Razred energetske učinkovitosti                H                A                      A                A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     H             -15 - +46                  -15 - +46            -15 - +46
  Ogrevalna moč                   kW     O               3,40                     4,00              5,30
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     O              0,8 - 4,5                  0,8 - 5,0           1,50 - 6,30
  Poraba moči                    kW     O               0,76                     0,95             0,30 - 2,40
  Vrednost učinkovitosti COP                  O               4,47                     4,21              3,49
  Vrednost učinkovitosti SCOP                  O               4,27                     4,27              4,16
  Pdesignh                      kW     O               3,10                     3,70              4,40
  Razred energetske učinkovitosti                O               A+                      A+                A+
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     O             -15 - +24                  -15 - +24            -15 - +15

   Notranja naprava                                  RAV-SM304MUT-E                RAV-SM404MUT-E          RAV-SM564MUT-E
  Zračni pretok *                  m³/h                  640                      660                798
  Raven zvočnega tlaka **              dB(A)                 40 / 31                    40 / 31              43 / 34
  Raven zvočne moči **               dB(A)                 55 / 46                    55 / 46              58 / 49
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                268 × 575 × 575                268 × 575 × 575          268 × 575 × 575
  Teža                        kg                  16 + 3                    16 + 3               16+3

   Zunanja naprava                                   RAV-SM304ATP-E                RAV-SM404ATP-E          RAV-SM564ATP-E
  Zračni pretok *                  m³/h                  1800                     2220              2400
  Raven zvočnega tlaka               dB(A)   HO              46 / 47                    49 / 50             46/48
  Raven zvočne moči                 dB(A)   HO              61 / 62                    64 / 65             63/65
  Priključek za sesalno cev            cola/mm                 3/8 / 9,5                  1/2 / 12,7            1/2 / 12,7
  Priključek za cev za hladilno tekočino      cola/mm                 1/4 / 6,4                   1/4 / 6,4            1/4 / 6,4
  Tip kompresorja                                                      Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                  m                   2                        2               5
  Maks. dolžina cevi                 m                   20                        20               30
  Maks. višinska razlika               m                   10                        10               30
  Električno napajanje               V/Ph/Hz                230/1/50                    230/1/50           220-240/1/50
  Zaščita                       A                   16                        16               13
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                550 × 780 × 290                550 × 780 × 290          550 × 780 × 290
  Teža                        kg                   33                       39               40

   RAV 60 × 60 Kaseta Super Digital Inverter                                                    Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                                                         RAV-SM564MUT-E
   Zunanja naprava                                                         RAV-SP564ATP-E

  Hladilna moč                    kW     H                                     5,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     H                                   1,20 - 5,60
  Poraba moči                    kW     H                                   0,21 - 2,29
  Vrednost učinkovitosti EER                  H                                     3,21
  Vrednost učinkovitosti SEER                  H                                     5,61
  Pdesignc                           H                                     5,00
  Razred energetske učinkovitosti                H                                      A+
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     H                                    -15 - +43
  Ogrevalna moč                   kW     O                                     5,60
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     O                                   0,90 - 7,40
  Poraba moči                    kW     O                                   0,17 - 2,37
  Vrednost učinkovitosti COP                  O                                     3,64
  Vrednost učinkovitosti SCOP                  O                                     4,20
  Pdesignh                      kW     O                                     5,40
  Razred energetske učinkovitosti                O                                      A+
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     O                                    -20 - +15

   Notranja naprava                                                         RAV-SM564MUT-E
  Zračni pretok *                  m³/h                                         798
  Raven zvočnega tlaka **              dB(A)                                        43/34
  Raven zvočne moči                 dB(A)                                         58
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                                       268 × 575 × 575
  Teža                        kg                                         16+3

   Zunanja naprava                                                         RAV-SP564ATP-E
  Zračni pretok *                  m³/h                                         2400
  Raven zvočnega tlaka               dB(A)   HO                                      47/48
  Raven zvočne moči                 dB(A)   HO                                      63/64
  Priključek za sesalno cev            cola/mm                                       1/2 / 12,7
  Priključek za cev za hladilno tekočino      cola/mm                                        1/4 / 6,4
  Tip kompresorja                                                      Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                  m                                            5
  Maks. dolžina cevi                 m                                           50
  Maks. višinska razlika               m                                           30
  Električno napajanje               V/Ph/Hz                                      220-240/1/50
  Zaščita                       A                                           13
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                                       550 × 780 × 290
  Teža                        kg                                           44
  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka       ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka       RBC-UM11PG(W)-E            H = Hlajenje
                                                                                        O = Ogrevanje


20 I TOSHIBA
                            60 × 60 4-stezna kasetna naprava
                            Optimalna vgradnja v Euro-Raster stropove
                            Odlična porazdelitev zraka
                            Črpalka za dvig kondenzata je vključenaRAV-SM304MUT-E, RAV-SM404MUT-E, RAV-SM564MUT-E


Odlična rešitev za Evro-Raster stropove         Čist zrak
»» Moderni, elegantni dizajn s 4 odprtinami za izhod  »» Pralni filtri, ki prekrivajo celotno površino toplotnega
  zraka in optimalna vgradnja v strop           izmenjevalnika
»» Kompaktne dimenzije: 575 x 575 mm          »» Možen je dovod svežega zraka preko eksternega ventilatorja
»» Zelo majhna višina naprave, samo 268 mm         do maksimalno 15% nominalne količine zraka notranje naprave
»» Možnost konfiguracije avtomatskega ponovnega     »» Funkcija samočiščenja: po izklopu obratovanja se toplotni
  vklopa po izpadu električnega toka           izmenjevalnik samodejno posuši. Notranji ventilator še nekaj
»» Vgrajena črpalka za kondenzat z višino prevzemanja   časa deluje naprej in izsuši vso vlago, ki se je nabrala na
  850 mm                         toplotnem izmenjevalniku. S tem je efektivno preprečeno
»» Funkcija zaščite proti zmrzali omogoča vzdrževanje   morebitno nastajanje plesni.
  konstantne temperature prostora pri 8 °C v načinu
  ogrevanja; aktivira se jo lahko preko daljinskega  Individualni nadzor
  upravljalnika
                            »» Glede na zahteve se lahko notranje naprave krmili po želji
Opazno udobje                       preko žičnega daljinskega upravljalnika, tedenskega časovnika,
                              centralnega daljinskega upravljalnika, okenskega stikala kot
»» Tiho delovanje z zelo tiho šumečim 3- stopenjskim    tudi z analognim krmiljenjem (0–10 V), modula za obratovanje
  Turbo-osnim ventilatorjem;               in modula za javljanje motenj kot tudi preko vseh razpoložljivih
»» Optimalna porazdelitev zraka s štirimi zračnimi     BMS sistemov.
  lamelami, od katerih lahko do dve zapremo      »» Udobna povezava z brskalnikom po internetu, APP-sistemi in
»» Oblika zračnih lamel preprečuje oprijemanje prahu    Bus-sistemi (kot opcija)
»» Natančno krmiljenje temperature           »» Več informacij na strani 40 in 43.
»» Čiščenje zračnega filtra je enostavna
»» Night Operation: s pomočjo dodatnega daljinskega
  upravljalnika RBC-AMS51E-ES je s pritiskom na
  gumb možno aktivirati posebej tiho obratovanje
                                                            TOSHIBA I 21
      LIGHT COMMERCIAL
   RAV Kanalska naprava Digital Inverter                                                         Tehnični podatki Toplotna črpalka
  Notranja naprava                             RAV-SM566BTP-E         RAV-SM806BTP-E       RAV-SM1106BTP-E         RAV-SM1406BTP-E        RAV-SM1606BTP-E
  Zunanja naprava                             RAV-SM564ATP-E         RAV-SM804ATP-E       RAV-SM1104ATP-E         RAV-SM1404ATP-E         RAV-SM1603AT-E
  Hladilna moč                  kW      H         5,00              6,70             10,00              12,10            14,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)       kW      H        1,50 - 5,60          1,50 - 7,40         3,00 - 11,20           3,00 - 13,20         3,00 - 16,00
  Poraba moči                   kW      H        0,31 - 2,05          0,31 - 2,76          0,60 - 4,50           0,60 - 4,71         0,65 - 6,50
  Vrednost učinkovitosti EER                  H         2,73              2,82              3,18               2,74             2,73
  Vrednost učinkovitosti SEER                 H         4,80              5,04              5,03                -              -
  Pdesignc                           H         5,00              6,70             10,00                -              -
  Razred energetske učinkovitosti               H          B               B               B                D              D
  Meje obratovanja (zunanja temp.)        °C      H        -15 - +46           -15 - +46           -15 - +46            -15 - +46          -15 - +43
  Ogrevalna moč                  kW      O         5,30              7,70             11,20              12,80            16,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)       kW      O        1,50 - 6,30          1,50 - 9,00         3,00 - 12,50           3,00 - 16,00         3,00 - 18,00
  Poraba moči                   kW      O        0,31 - 2,47          0,31 - 3,18          0,60 - 4,00           0,60 - 4,55         0,65 - 6,89
  Vrednost učinkovitosti COP                  O         3,27              3,32              3,75               3,61             3,41
  Vrednost učinkovitosti SCOP                 O         3,98              3,83              4,14                -              -
  Pdesignh                    kW      O         4,40              6,70              7,60                -              -
  Razred energetske učinkovitosti               O          A               A               A+                B              C
  Meje obratovanja (zunanja temp.)        °C      O        -15 - +15           -15 - +15           -15 - +15            -15 - +15          -15 - +15

  Notranja naprava                             RAV-SM566BTP-E         RAV-SM806BTP-E       RAV-SM1106BTP-E         RAV-SM1406BTP-E        RAV-SM1606BTP-E
  Zračni pretok *                m³/h               800              1200             2100              2100              2100
  Maksimalno eksterno zgoščevanje         Pa               120               120             120               120              120
  Raven zvočnega tlaka **            dB(A)              33/25              34/26            40/33              40/33             40/33
  Raven zvočne moči **              dB(A)             48 / 40             49 / 41           55 / 48             55 / 48            55 / 48
  Dimenzije [V × Š × G]              mm            275 × 700 × 750        275 × 1000 × 750       275 × 1400 × 750        275 × 1400 × 750        275 × 1400 × 750
  Teža                      kg                23               30              40               40               40

  Zunanja naprava                             RAV-SM564ATP-E         RAV-SM804ATP-E        RAV-SM1104ATP-E        RAV-SM1404ATP-E         RAV-SM1603AT-E
  Zračni pretok *                 m³/h               2400              2700             4080               4200             6180
  Raven zvočnega tlaka              dB(A)    HO         46/48             48/52             53/54              54/55             51/53
  Raven zvočne moči               dB(A)    HO         63/65             65/69             70/71              70/71             68/70
  Priključek za sesalno cev           cola/mm             1/2 / 12,7           5/8 / 15,9          5/8 / 15,9            5/8 / 15,9          5/8 / 15,9
  Priključek za cev za hladilno tekočino    cola/mm             1/4 / 6,4           3/8 / 9,5          3/8 / 9,5            3/8 / 9,5           3/8 / 9,5
  Tip kompresorja                                                        Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                m                5               5                5               5               5
  Maks. dolžina cevi                m               30               30               50              50               50
  Maks. višinska razlika              m               30               30               30              30               30
  Električno napajanje             V/Ph/Hz           220-240/1/50          220-240/1/50         220-240/1/50          220-240/1/50          220-240/1/50
  Zaščita                     A               13               16               20              25               25
  Dimenzije [V × Š × G]              mm            550 × 780 × 290        550 × 780 × 290       890 × 900 × 320         890 × 900 × 320        1340 × 900 × 320
  Teža                       kg               40               44               68               68              99

   RAV Kanalska naprava Super Digital Inverter                                                      Tehnični podatki Toplotna črpalka
  Notranja naprava                    RAV-SM566BTP-E     RAV-SM806BTP-E     RAV-SM1106BTP-E    RAV-SM1106BTP-E     RAV-SM1406BTP-E      RAV-SM1406BTP-E    RAV-SM1606BTP-E
  Zunanja naprava                     RAV-SP564ATP-E     RAV-SP804ATP-E      RAV-SP1104AT-E    RAV-SP1104AT8-E      RAV-SP1404AT-E      RAV-SP1404AT8-E    RAV-SP1604AT8-E

  Hladilna moč               kW   H       5,00          7,10          10,00         10,00          12,50          12,50         14,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)    kW   H      1,20 - 5,60      1,90 - 8,00       2,60 - 12,00      2,60 - 12,00       2,60 - 14,00       2,60 - 14,00     2,60 - 16,00
  Poraba moči               kW   H      0,21 - 2,05      0,30 - 2,88       0,64 - 3,80      0,66 - 4,01       0,64 - 4,47       0,66 - 4,89      0,66 - 6,50
  Vrednost učinkovitosti EER           H       3,21          3,45          3,79          3,79           3,26           3,24         3,01
  Vrednost učinkovitosti SEER           H       4,88          5,88          5,65          5,65            -            -           -
  Pdesignc                    H       5,00          7,10          10,00         10,00            -            -           -
  Razred energetske učinkovitosti         H        B           A+           A+           A+            B            B           C
  Meje obratovanja (zunanja temp.)     °C   H      -15 - +43       -15 - +43        -15 - +43       -15 - +46        -15 - +43        -15 - +46       -15 - +46
  Ogrevalna moč              kW   O       5,60          8,00          11,20         11,20          14,00          14,00         16,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)    kW   O      0,90 - 7,40      1,30 - 10,60      2,40 - 13,00      2,40 - 15,60       2,40 - 16,50       2,40 - 18,00     2,40 - 19,00
  Poraba moči               kW   O      0,17 - 2,51      0,27 - 3,50       0,52 - 4,00      0,53 - 4,42       0,52 - 4,50       0,53 - 5,71      0,53 - 6,96
  Vrednost učinkovitosti COP           O       3,61          3,62          4,04          4,04           3,81           3,81         3,48
  Vrednost učinkovitosti SCOP           O       4,01          4,00          3,87          3,87            -            -           -
  Pdesignh                 kW   O       5,40          7,00          10,80         10,80            -            -           -
  Razred energetske učinkovitosti         O        A+           A+           A           A            A            A           A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)     °C   O      -20 - +15       -20 - +15        -20 - +15       -20 - +15        -20 - +15        -20 - +15       -20 - +15

  Notranja naprava                    RAV-SM566BTP-E     RAV-SM806BTP-E     RAV-SM1106BTP-E    RAV-SM1106BTP-E     RAV-SM1406BTP-E      RAV-SM1406BTP-E    RAV-SM1606BTP-E
  Zračni pretok *           m³/h           800           1200           2100         2100          2100            2100         2100
  Maksimalno eksterno zgoščevanje    Pa           120           120           120          120           120            120         120
  Raven zvočnega tlaka **       dB(A)          33/25          34/26          40/33         40/33          40/33           40/33        40/33
  Raven zvočne moči **         dB(A)         48 / 40         49 / 41         55 / 48        55 / 48         55 / 48          55 / 48       55 / 48
  Dimenzije [V × Š × G]         mm        275 × 700 × 750     275 × 1000 × 750     275 × 1400 × 750   275 × 1400 × 750    275 × 1400 × 750      275 × 1400 × 750   275 × 1400 × 750
  Teža                 kg           23            30            40          40           40             40          40

  Zunanja naprava                     RAV-SP564ATP-E     RAV-SP804ATP-E      RAV-SP1104AT-E    RAV-SP1104AT8-E      RAV-SP1404AT-E      RAV-SP1404AT8-E    RAV-SP1604AT8-E
  Zračni pretok *             m³/h         2400          3000          6060         6060          6180            6180         6180
  Raven zvočnega tlaka          dB(A) H O       47/48          48/49          49/50         49/50         51/52            51/52         51/53
  Raven zvočne moči            dB(A) H O       63/64          64/65          66/67         66/67         68/69            68/69         68/70
  Priključek za sesalno cev       cola/mm        1/2 / 12,7       5/8 / 15,9       5/8 / 15,9      5/8 / 15,9       5/8 / 15,9         5/8 / 15,9      5/8 / 15,9
  Priključek za cev za hladilno tekočino cola/mm        1/4 / 6,4        3/8 / 9,5        3/8 / 9,5       3/8 / 9,5       3/8 / 9,5          3/8 / 9,5      3/8 / 9,5
  Tip kompresorja                                                    Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi             m           5            5            3           3           3              3          3
  Maks. dolžina cevi            m          50           50            75           75          75             75          75
  Maks. višinska razlika          m          30           30            30           30          30             30          30
  Električno napajanje          V/Ph/Hz      220-240/1/50      220-240/1/50       220-240/1/50     380-415/3/50      220-240/1/50        380-415/3/50     380-415/3/50
  Zaščita                  A          16           20            20         3 × 20          20            3 × 20        3 × 20
  Dimenzije [V × Š × G]          mm       550 × 780 × 290     890 × 900 × 320     1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320            1340 × 900 × 320   1340 × 900 × 320
  Teža                   kg         44           66            93           95          93             95          95
                             * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka       ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka           H = Hlajenje
22 I TOSHIBA                                                                                              O = Ogrevanje
                                       Kanalska naprava
                                       Udobje skritih naprav
                                       Možna je kombinacija z napravo za prezračevanje
                                       Idealna porazdelitev zraka preko večjega števila zračnih izpustov


RAV-SM566BTP-E, RAV-SM806BTP-E, RAV-SM1106BTP-E, RAV-SM1406BTP-E, RAV-SM1606BTP-E


Nevidna klima za dobro počutje,                       Čist zrak
s kanalskimi napravami                            »» Pralni prašni filtri za vsrkavanje zraka od spodaj
                                       »» Možnost dovajanja zraka preko eksternega ventilatorja
»» Decentna vgradnja v spuščene stropove za estetski
                                        (že pripravljena odprtina Ø 125 mm
  videz prostora
                                       »» Funkcija samočiščenja: po izklopu obratovanja se toplotni
»» Nizka višina naprave, samo 275 mm
                                        izmenjevalnik samodejno posuši. Notranji ventilator še nekaj
»» Možna je kombinacija z ventilacijsko napravo,
                                        časa deluje naprej in izsuši vso vlago, ki se je nabrala na
  pri kateri je idealno, da klimatska naprava krmili
                                        toplotnem izmenjevalniku. S tem je efektivno preprečeno
  prezračevanje
                                        morebitno nastajanje plesni.
»» Možnost konfiguracije avtomatskega ponovnega
  vklopa po izpadu električnega toka
»» Vgrajena črpalka za kondenzat z višino prevzemanja            Individualni nadzor
  850 mm
                                       »» Glede na zahteve se lahko notranje naprave krmili po želji
»» Funkcija zaščite proti zmrzali omogoča vzdrževanje
                                        preko žičnega daljinskega upravljalnika, tedenskega časovnika,
  konstantne temperature prostora pri 8 °C v načinu
                                        centralnega daljinskega upravljalnika, okenskega stikala kot
  ogrevanja; aktivira se jo lahko preko daljinskega
                                        tudi z analognim krmiljenjem (0–10 V), modula za obratovanje
  upravljalnika
                                        in modula za javljanje motenj kot tudi preko vseh razpoložljivih
                                        BMS sistemov.
Opazno udobje                                »» Udobna povezava z brskalnikom po internetu, APP-sistemi in
                                        Bus-sistemi (kot opcija)
»» Perfektna porazdelitev zraka preko večjega števila
                                       »» Več informacij na strani 40 in 43.
  zračnih izpustov omogoča enakomerno udobno
  klimo v vseh predelih prostora
»» Statični tlak 40 Pa (standard) se lahko zviša na 120 Pa
»» Tiho delovanje z zelo tiho šumečim 3- stopenjskim
  ventilatorjem
»» Natančno krmiljenje temperature
»» Night Operation: s pomočjo dodatnega daljinskega
  upravljalnika RBC-AMS51E-ES je s pritiskom na
  gumb možno aktivirati posebej tiho obratovanje                           Klimatska                      Klimatska
                                                    naprava                       naprava

                                         Rešetka na           Rešetka na     Rešetka na            Rešetka na
                                         izpustu zraka          ventilaciji za                    ventilaciji za
                                                      vsrkavanje zraka     izpustu zraka
                                                                                 vsrkavanje zraka

                    Po želji je možno dobiti prirobnico
                    za povezovanje za RAV kanalske     V obstoječem vmesnem prostoru spuščenega      Če v stropu ni vmesnega prostora, je možno s
                    naprave v treh velikostih:       stropa se zrak prostora vsrkava skozi spodnji del  pomočjo delnega spuščenega stropa, celo samo
                    »» TCB-SF56C6BE             klimatske naprave, na kar se klimatizira in se   iz ene strani prostora, ustvariti skorajda nevidno
                    »» TCB-SF80C6BE             vrača preko zračnih kanalov in difuzorjev nazaj   klimatizacijo
 Ø 200
                    »» TCB-SF160C6BE            v prostor.


                                                                                     TOSHIBA I 23
      LIGHT COMMERCIAL
   RAV Ploska kanalska naprava Digital Inverter                                                   Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                                  RAV-SM304SDT-E                RAV-SM404SDT-E            RAV-SM564SDT-E
   Zunanja naprava                                   RAV-SM304ATP-E                RAV-SM404ATP-E            RAV-SM564ATP-E

  Hladilna moč                    kW     H               2,50                     3,60                 5,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     H              0,9 - 3,0                  0,9 - 4,0              1,50 - 5,60
  Poraba moči                    kW     H               0,56                     0,93               0,32 - 2,75
  Vrednost učinkovitosti EER                  H               4,46                     3,87                 2,62
  Vrednost učinkovitosti SEER                  H               6,10                     5,55                 5,06
  Pdesignc                           H               2,50                     3,60                 5,00
  Razred energetske učinkovitosti                H               A++                      A                  B
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     H             -15 - +46                  -15 - +46               -15 - +46
  Ogrevalna moč                   kW     O               3,40                     4,00                 5,30
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     O               0,80                     4,50               1,50 - 6,30
  Poraba moči                    kW     O               0,86                     0,97               0,32 - 2,40
  Vrednost učinkovitosti COP                  O               3,95                     4,12                 3,53
  Vrednost učinkovitosti SCOP                  O               4,48                     3,88                 4,06
  Pdesignh                      kW     O               2,90                     3,70                 4,40
  Razred energetske učinkovitosti                O               A+                      A                  A+
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     O             -15 - +24                  -15 - +24               -15 - +15

   Notranja naprava                                  RAV-SM304SDT-E                RAV-SM404SDT-E            RAV-SM564SDT-E
  Zračni pretok *                  m³/h                   660                     690                 780
  Maksimalno eksterno zgoščevanje          Pa                                                             50
  Raven zvočnega tlaka **              dB(A)                 39 / 33                   39 / 33                45 / 36
  Raven zvočne moči **               dB(A)                 54 / 48                   54 / 48                60 / 51
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                210 × 845 × 645               210 × 845 × 645            210 × 845 × 645
  Teža                        kg                   22                      22                  22

   Zunanja naprava                                   RAV-SM304ATP-E                RAV-SM404ATP-E            RAV-SM564ATP-E
  Zračni pretok *                  m³/h                  1800                     2220                 2400
  Raven zvočnega tlaka               dB(A)   HO              46 / 47                    49 / 50                46 / 48
  Raven zvočne moči                 dB(A)   HO              61 / 62                    64 / 65                63 / 65
  Priključek za sesalno cev            cola/mm                 3/8 / 9,5                  1/2 / 12,7              1/2 / 12,7
  Priključek za cev za hladilno tekočino      cola/mm                 1/4 / 6,4                   1/4 / 6,4               1/4 / 6,4
  Tip kompresorja                               Dvojni – rotacijski batni kompresor      Dvojni – rotacijski batni kompresor  Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                  m                     2                       2                   5
  Maks. dolžina cevi                 m                    20                      20                  30
  Maks. višinska razlika               m                    10                      10                  30
  Električno napajanje               V/Ph/Hz                 230/1/50                   230/1/50              220-240/1/50
  Zaščita                       A                    16                      16                  13
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                550 × 780 × 290                550 × 780 × 290            550 × 780 × 290
  Teža                        kg                    33                      39                  40

   RAV Ploska kanalska naprava Super Digital Inverter                                                Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                                                         RAV-SM564SDT-E
   Zunanja naprava                                                         RAV-SP564ATP-E

  Hladilna moč                    kW     H                                     5,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     H                                   1,20 - 5,60
  Poraba moči                    kW     H                                   0,21 - 2,29
  Vrednost učinkovitosti EER                  H                                     3,21
  Vrednost učinkovitosti SEER                  H                                     5,10
  Pdesignc                           H                                     5,00
  Razred energetske učinkovitosti                H                                      A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     H                                    -15 - +43
  Ogrevalna moč                   kW     O                                     5,60
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW     O                                   0,90 - 7,40
  Poraba moči                    kW     O                                   0,17 - 2,37
  Vrednost učinkovitosti COP                  O                                     3,89
  Vrednost učinkovitosti SCOP                  O                                     3,83
  Pdesignh                      kW     O                                     5,40
  Razred energetske učinkovitosti                O                                      A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C     O                                    -20 - +15

   Notranja naprava                                                         RAV-SM564SDT-E
  Zračni pretok *                  m³/h                                         780
  Maksimalno eksterno zgoščevanje          Pa                                          50
  Raven zvočnega tlaka **              dB(A)                                        45 / 36
  Raven zvočne moči **               dB(A)                                        60 / 51
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                                       210 × 845 × 645
  Teža                        kg                                          22

   Zunanja naprava                                                         RAV-SP564ATP-E
  Zračni pretok *                  m³/h                                         2400
  Raven zvočnega tlaka               dB(A)   HO                                     47 / 48
  Raven zvočne moči                 dB(A)   HO                                     63 / 64
  Priključek za sesalno cev            cola/mm                                       1/2 / 12,7
  Priključek za cev za hladilno tekočino      cola/mm                                        1/4 / 6,4
  Tip kompresorja                                                      Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                  m                                            5
  Maks. dolžina cevi                 m                                           50
  Maks. višinska razlika               m                                           30
  Električno napajanje               V/Ph/Hz                                      220-240/1/50
  Zaščita                       A                                           16
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                                       550 × 780 × 290
  Teža                        kg                                           44
  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka       ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka                             H = Hlajenje
                                                                                           O = Ogrevanje
24 I TOSHIBA
                            Ultra-ploska kanalska naprava
                            Zelo kompaktna, višina le 210 mm
                            Precizno reguliranje temperature
                            Night Operation – Nočno obratovanjeRAV-SM304SDT-E, RAV-SM404SDT-E, RAV-SM564SDT-E


Optimalna rešitev za inštalacije, kjer je        Čist zrak
na voljo le omejen prostor               »» Pralni prašni filter za vsrkavanje zraka od zadaj (možna
                              rekonstrukcija za vsrkavanje od spodaj)
»» Ultra ploska kanalska naprava z višino, ki znaša
                            »» Možen je dovod svežega zraka preko eksternega ventilatorja
  samo 210 mm
                            »» Funkcija samočiščenja: po izklopu obratovanja se toplotni
»» Decentna vgradnja v spuščene stropove za lepši
                              izmenjevalnik samodejno posuši. Notranji ventilator še deluje
  estetski videz prostora
                              naprej in izsuši vso vlago, ki se je nabrala na toplotnem
»» Vrhunska energetska učinkovitost
                              izmenjevalniku. S tem je efektivno preprečeno morebitno
»» Možnost konfiguracije avtomatskega ponovnega
                              nastajanje plesni.
  vklopa po izpadu električnega toka
»» Vgrajena črpalka za kondenzat z višino prevzemanja
  850 mm                        Individualni nadzor
»» Funkcija zaščite proti zmrzali omogoča vzdrževanje
                            »» Glede na zahteve se lahko notranje naprave krmili po želji
  konstantne temperature prostora pri 8 °C v načinu
                              preko žičnega daljinskega upravljalnika, tedenskega časovnika,
  ogrevanja; aktivira se jo lahko preko daljinskega
                              centralnega daljinskega upravljalnika, okenskega stikala kot
  upravljalnika
                              tudi z analognim krmiljenjem (0–10 V), modula za obratovanje
                              in modula za javljanje motenj kot tudi preko vseh razpoložljivih
Opazno udobje                       BMS sistemov.
                            »» Udobna povezava z brskalnikom po internetu, APP-sistemi in
»» Perfektna porazdelitev zraka preko večjega števila
                              Bus-sistemi (kot opcija)
  zračnih izpustov omogoča enakomerno in udobno
                            »» Več informacij na strani 40 in 43.
  klimo v vseh predelih prostora
»» Tlak do 44 Pa (4 stopnje: 5/15/30/44 Pa)
»» Tiho delovanje z zelo tiho šumečim 3- stopenjskim
  ventilatorjem
»» Natančno krmiljenje temperature
»» Night Operation: s pomočjo dodatnega daljinskega
  upravljalnika RBC-AMS51E-ES je s pritiskom na
  gumb možno aktivirati posebej tiho obratovanje
                                         Klimatska                     Klimatska
                                         naprava                      naprava
                                              Rešetka na                      Rešetka na
                              Rešetka na           ventilaciji za   Rešetka na
                              izpustu zraka                    izpustu zraka           ventilaciji za
                                            vsrkavanje zraka                   vsrkavanje zraka


                             V obstoječem vmesnem prostoru spuščenega      Če v stropu ni vmesnega prostora, je možno s
                             stropa se zrak prostora vsrkava skozi spodnji    pomočjo delnega spuščenega stropa, celó samo
                             del klimatske naprave, nakar se klimatizira in se  iz ene strani prostora, ustvariti skorajda nevidno
                             vrača preko zračnih kanalov in difuzorjev nazaj   klimatizacijo.
                             v prostor.


                                                                          TOSHIBA I 25
      LIGHT COMMERCIAL
   RAV Visokotlačna kanalska naprava Digital Inverter BIG                                     Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                                          RAV-SM2242DT-E                RAV-SM2802DT-E
   Zunanja naprava                                          RAV-SM2244AT8-E               RAV-SM2804AT8-E
  Hladilna moč                    kW      H                      20,00                   23,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW      H                    9,80 - 22,40                9,80 - 27,00
  Poraba moči                    kW      H                    3,26 - 9,09                3,36 - 12,76
  Vrednost učinkovitosti EER                   H                      2,78                    2,63
  Vrednost učinkovitosti SEER                   H                       -                     -
  Pdesignc                            H                       -                     -
  Razred energetske učinkovitosti                 H                       D                     D
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C      H                     -15 - +46                 -15 - +46
  Ogrevalna moč                   kW      O                      22,40                   27,00
  Območje hladilne moči (min.-maks.)         kW      O                    9,80 - 25,00                9,80 - 31,50
  Poraba moči                    kW      O                    2,57 - 7,45                 2,57 - 11,01
  Vrednost učinkovitosti COP                   O                      3,45                    3,31
  Vrednost učinkovitosti SCOP                   O                       -                     -
  Pdesignh                      kW      O                       -                     -
  Razred energetske učinkovitosti                 O                       B                     C
  Meje obratovanja (zunanja temp.)          °C      O                     -20 - +15                 -20 - +15

   Notranja naprava                                          RAV-SM2242DT-E               RAV-SM2802DT-E
  Zračni pretok *                  m³/h                          3600                     4200
  Maksimalno eksterno zgoščevanje          Pa                           196                     196
  Raven zvočnega tlaka               dB(A)                          54                      55
  Raven zvočne moči                 dB(A)                          74                      75
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                       470 × 1380 × 1250              470 × 1380 × 1250
  Teža                        kg                           160                     160

   Zunanja naprava                                          RAV-SM2244AT8-E               RAV-SM2804AT8-E
  Zračni pretok * standardna izvedba         m³/h                          7980                     7980
  Raven zvočnega tlaka               dB(A)    HO                     56/57                     57/58
  Raven zvočne moči                 dB(A)    HO                     72/74                     74/75
  Prirobnica za cevno povezavo plin/tekočina    cola/mm                    1 1/8 - 1/2 / 28,6 - 12,7           1 1/8 - 1/2 / 28,6-12,7
  Tip kompresorja                                       Dvojni – rotacijski batni kompresor      Dvojni – rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                  m                            7,50                     7,50
  Maks. dolžina cevi                 m                            70                      70
  Maks. višinska razlika               m                            30                      30
  Električno napajanje               V/Ph/Hz                       380-415/3/50                 380-415/3/50
  Zaščita                       A                           3 × 20                    3 × 25
  Dimenzije [V × Š × G]               mm                       1540 × 900 × 320               1540 × 900 × 320
  Teža                        kg                           134                      134
                                                                                    H = Hlajenje
  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka     ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka                        O = Ogrevanje
26 I TOSHIBA
                              Visokotlačna kanalska naprava
                              Decentna vgradnja v spuščene stropove
                              Perfektno za večje objekte
                              Kompatibilna s serijo Digital Inverter BIGRAV-SM2242DT-E, RAV-SM2802DT-E


S polno močjo ohlajevati in ogrevati            Čist zrak
»» Visoka fleksibilnost in zaradi kapacitete zmogljivosti  »» Možen je dovod svežega zraka preko eksternega ventilatorja
  najbolj primerna za klimatizacijo večjih objektov    »» Funkcija samočiščenja: po izklopu obratovanja se toplotni
»» Decentna vgradnja v spuščene stropove za boljši       izmenjevalnik samodejno posuši. Notranji ventilator še nekaj
  estetski videz prostora                   časa deluje naprej in izsuši vso vlago, ki se je nabrala na
»» Možnost konfiguracije avtomatskega ponovnega        toplotnem izmenjevalniku. S tem je efektivno preprečeno
  vklopa po izpadu električnega toka             morebitno nastajanje plesni.
»» Kompatibilna s serijo Digital Inverter BIG
»» Funkcija zaščite proti zmrzali omogoča vzdrževanje    Individualni nadzor
  konstantne temperature prostora pri 8 °C v načinu
  ogrevanja; aktivira se jo lahko preko daljinskega    »» Glede na zahteve se lahko notranje naprave krmili po želji
  upravljalnika                        preko žičnega daljinskega upravljalnika, tedenskega časovnika,
                                centralnega daljinskega upravljalnika, okenskega stikala kot
Opazno udobje                         tudi z analognim krmiljenjem (0 – 10V), modula za obratovanje
                                in modula za javljanje motenj kot tudi preko vseh razpoložljivih
»» Perfektna porazdelitev zraka preko večjega števila     BMS sistemov.
  zračnih izpustov omogoča enakomerno udobno        »» Udobna povezava z brskalnikom po internetu, APP-sistemi in
  klimo v vseh predelih prostora               Bus-sistemi (kot opcija)
»» Eksterni statični tlak do 196 Pa (3 stopnje:       »» Več informacij na strani 40 in 43.
  68,6/137/196 Pa)
»» Natančno krmiljenje temperature
»» Ena stopnja za prezračevanje
                                                              TOSHIBA I 27
    LIGHT COMMERCIAL
    „   Zračna zavesa


        Zračne zavese preprečujejo izmenjavo zraka v primeru
        različnih temperaturnih nivojev. Smiselno jih je upora-
        bljati, če vrata ostanejo dlje časa odprta ali če se avto-
        matska vrata nenehno odpirajo. Zračna zavesa oblikuje
        zračno bariero na način, da se zračni tok vpihuje iznad
        vratne prepreke navzdol. Zaradi te nevidne stene zra-
        čnega toka, zrak iz prostora ne prehaja na drugo stran.
        Prihranek energije
        Zrak, ki prihaja skozi odprta okna/vrata se ustavi.
        S tem se zmanjša vdor neklimatiziranega zunanjega
        zraka v ogrevane ali ohlajene prostore in preprečuje
        uhajanje klimatiziranega zraka iz prostora.
                                      Udobje
                                      Izboljšano udobje za stranke in zaposlene, saj se v veli-
                                      ki meri zmanjša vdor insektov, prahu, vonjav in dima.
                                      Sodobna tehnologija toplotnih črpalk
                                      Zračna zavesa deluje zelo učinkovito v povezavi z
                                      visoko učinkovitim Digitalnim in Super Digitalnim Inver-
                                      terjem in tako uporabniku zagotavlja veliko ekološko
                                      prednost.                     Zunanje območje          Notranje območje


                 ■■ Visoke temperature
                 ■■ Insekti
                                             ■■ Ogrevan zrak
                 ■■ Prah
                                             ■■ Klimatizacija
                 ■■ Dim
                                             ■■ Čist filtriran zrak
                 ■■ Umazanija
                 ■■ Hladen zrak
28 I TOSHIBA
Toshiba ponuja zračne zavese v treh različnih standard-  Tehnične prednosti:
nih izvedbah.
Vsi ti modeli se kombinirajo z visoko zmogljivimi in   »» Hitra namestitev, ker odpade montaža enote za
izjemno zanesljivimi zunanjimi napravami serije Digital   neposredno izparevanje, ker je nadzorna plošča
Inverter in Super Digital Inverter. Razen standardnih    konfigurirana in pripravljena za priklop
modelov so dodatno možne tudi individualne rešitve    »» EC-motorji po standardu ErP 2015 dosegajo večjo
(različne barve in postavitve).               hitrost izpusta zraka in to ob občutno zmanjšani
                               porabi električne energije in hkrati nižji teži naprave.
                             »» Dodatno električno napajanje notranje enote ni
                               potrebno
PROSTO VISEČA naprava (CH)                »» Modeli so opremljeni z navojem za priklop
                             »» Enostaven dostop v primeru vzdrževanja
Je namenjena za namestitev nad vrati, celotna enota
                             »» Položaj izpušnih rešetk je poljubno nastavljiv
je vidna
                             »» Vse zračne zavese so opremljene s posodo za
                               odtaljevanje. Nakopičena vlaga izpari takoj, ko se
                               ponovno začne uporabljati ogrevanje.
                             Naprava za vgradnjo (BH)
                             Je namenjena za vgradnjo v strop, nad vrati, pri tej
                             napravi sta vidni le rešetka za vsrkavanje zraka in
Kasetna naprava (UH)                   odprtina za izstop zraka.

Je namenjena za namestitev nad vrati, na mestih,
kjer je prostor do stropa omejen, panel je viden.
                                                            TOSHIBA I 29
      LIGHT COMMERCIAL

   PROSTO VISEČA NAPRAVA                                  Tehnični podatki zračne zavese
  Model         RAV-CT  101CH-M    101CH-L  151CH-M    151CH-L  201CH-M   201CH-L   251CH-M    251CH-L

  Koda zmogljivosti     PS   3,00      3,00   4,00      4,00   5,00      5,00    6,00      6,00
  Ogrevalna moč       kW   8,00      8,00   11,20      11,20  14,00      14,00   16,00      16,00
  COP (RAV-SP_ATP)     W/W   2,72      3,14    3,11      3,59   2,83      3,27
  COP (RAV-SP_AT8)     W/W                3,01      3,47   2,66      3,07   2,42      2,79
  COP (RAV-SM_ATP)     W/W   2,35      2,72   2,48      2,87   2,39      2,76   2,35      2,71
  Zračni pretok      m³ /h  1600      2210   2400       2950  3200       4420   4000      5160
  Poraba moči        kW   0,35      0,53   0,53      0,70   0,70      1,05   0,88      1,23
  Raven zvočnega tlaka   dB(A)   54       55    55       56    56       57    57       58
  Teža           kg    48       51    77       80   101       107    132       138
  Dimenzije [V × Š × G]   mm    260 × 1210 × 490     260 × 1710 × 490     260 × 2210 × 490     260 × 2710 × 490
   KASETNA NAPRAVA                                     Tehnični podatki zračne zavese
  Model         RAV-CT  101UH-M    101UH-L  151UH-M    151UH-L  201UH-M   201UH-L   251UH-M    251UH-L

  Koda zmogljivosti     PS   3,00      3,00   4,00      4,00   5,00      5,00    6,00      6,00
  Ogrevalna moč       kW   8,00      8,00   11,20      11,20  14,00      14,00   16,00      16,00
  COP (RAV-SP_ATP)     W/W   2,72      3,14    3,11      3,59   2,83      3,27
  COP (RAV-SP_AT8)     W/W                3,01      3,47   2,66      3,07   2,42      2,79
  COP (RAV-SM_ATP)     W/W   2,35      2,72   2,48      2,87   2,39      2,76   2,35      2,71
  Zračni pretok      m³ /h  1600      2210   2400       2950  3200       4420   4000      5160
  Poraba moči        kW   0,35      0,53   0,53      0,70   0,70      1,05   0,88      1,23
  Raven zvočnega tlaka   dB(A)   54       55    55       56    56       57    57       58
  Teža           kg    40       43    95       98    99       105    120       126
  Dimenzije [V × Š × G]   mm    260 × 1050 × 755     260 × 1550 × 755     260 × 2050 × 755     260 × 2550 × 755
   VGRADNA NAPRAVA                                     Tehnični podatki zračne zavese
  Model         RAV-CT  101BH-M    101BH-L  151BH-M    151BH-L  201BH-M   201BH-L   251BH-M    251BH-L

  Koda zmogljivosti     PS   3,00      3,00   4,00      4,00   5,00      5,00    6,00      6,00
  Ogrevalna moč       kW   8,00      8,00   11,20      11,20  14,00      14,00   16,00      16,00
  COP (RAV-SP_ATP)     W/W   2,72      3,14    3,11      3,59   2,83      3,27
  COP (RAV-SP_AT8)     W/W                3,01      3,47   2,66      3,07   2,42      2,79
  COP (RAV-SM_ATP)     W/W   2,35      2,72   2,48      2,87   2,39      2,76   2,35      2,71
  Zračni pretok      m³ /h  1600      2210   2400      2950   3200      4420    4000      5160
  Poraba moči        kW   0,35      0,53   0,53      0,70   0,70      1,05   0,88      1,23
  Raven zvočnega tlaka   dB(A)   54       55    55       56    56       57    57       58
  Teža           kg    71       74    105       108   120       135    170       176
  Dimenzije [V × Š × G]   mm   405 - 485 × 1105 × 720  405 - 485 × 1605 × 720  405 - 485 × 2105 × 720   405 - 485 × 2605 × 720
30 I TOSHIBA
„       Prezračevalni priklopni modul za reguliranje
       temperature odpadnega zraka
       RAV-DXC010
Priklopni modul DX je komplet, sestavljen iz stikalne   Temperatura vhodnega zraka –
omare, platine, pretvornika in vseh potrebnih senzorjev
za priklop na obstoječi toplotni izmenjevalnik.
                              omejitve pri uporabi:
                              »» Način delovanja hlajenje: „Air On“ Temp.: najmanj
Kompatibilen je z zunanjimi                  15 °CWB (18 °CDB) / največ 24 °CWB (32 °CDB)
napravami naslednjih proizvodnih linij:          »» Način delovanja ogrevanje: „Air On“ Temp.: najmanj
                               15 °CDB / največ 28 °CDB
»» Digital Inverter
                                                 Regulator za DX-toplotni izmenjevalnik
»» Super Digital Inverter                                    prezračevalne naprave
»» Digital Inverter BIG
                                                                     Prezračevalna naprava
„
                                                                     (zagotovljeno na kraju samem)

                Zunanja naprava
       Prezračevalni priklopni modul z nadzorom moči 0-10 V
       RAV-DXC031
Nov RAV (VRF) DX vmesnik omogoča krmiljenje moči      Funkcije
TOSHIBA toplotne črpalke s pomočjo zunanjega DX-regi-
stra z 0–10 V signalom in obstoječo napeljavo v zgradbi.  »» Nadzornik je možno priklopiti z DIP-stikalom za RAV
                               ali VRF sisteme
Združljiv z zunanjimi enotami               »» RAV sistemi uporabljajo pulzni modulacijski ventil,
                               ki je vgrajen v zunanjo enoto, druga dodatna
naslednjih produktnih linij:                 oprema ni potrebna
                              »» Register ne potrebuje TA-senzorja
»»  Digital Inverter
                              »» Analogni vhod za zahtevano/potrebno moč
»»  Super Digital Inverter
                              »» Digitalni vhodi in izhodi za vklop/izklop, način
»»  Digital Inverter BIG
                               obratovanja, blokado daljinskega upravljalnika,
»»  VRF – SMMS-e
                               javljanje napake in alarm, odtaljevanje, motor
                               prezračevanja itn.
                               Regulator za DX-toplotni izmenjevalnik
                               prezračevalne naprave
                                                     Prezračevalna naprava
                                                     (zagotovljeno na kraju samem)

      Zunanja naprava
                                                                           TOSHIBA I 31
       LIGHT COMMERCIAL

     Prezračevalni priklopni modul                                                              Tehnični podatki

                                  Hladilna moč          Ogrevalna moč           AHU volumen zraka  Volumen cevi toplotnega izmenjevalnika
   Model                             min.-maks.            min.-maks.            min.-nom.-maxs.         min.-maks.
                                    [kW]               [kW]                [m³/h]            [dm³]

  DI              RAV-SM564ATP-E           4,10 - 5,60           4,60 - 6,30
           2 PS                                                       720 - 900 - 1080          0,80 - 1,10
  S-DI             RAV-SP564ATP-E           4,10 - 5,60           4,60 - 7,40
  DI              RAV-SM804ATP-E           5,40 - 7,40           7,50 - 9,00
           3 PS                                                      1060 - 1320 - 1580         1,00 - 1,40
  S-DI             RAV-SP804ATP-E           5,40 - 8,00           7,50 - 10,60
  DI              RAV-SM1104ATP-E          7,20 - 11,20           8,10 - 12,50
           4 PS                                                      1280 - 1600 - 1920         1,50 - 2,10
  S-DI             RAV-SP1104AT(8)-E         7,20 - 12,00           8,10 - 13,00
  DI              RAV-SM1404ATP-E         10,10 - 13,20          11,30 - 16,00
           5 PS                                                      1680 - 2100 - 2520         1,70 - 2,70
  S-DI             RAV-SP1404AT(8)-E        10,01 - 14,00          11,30 - 16,50
  DI              RAV-SM1603AT-E
           6 PS                     12,60 - 16,00          14,10 - 19,00           1850 - 2800 - 3740         1,70 - 3,20
  S-DI             RAV-SP1604AT8-E
  DI Big      8 PS    RAV-SM2244AT8-E         14,01 - 22,40          16,10 - 25,00           2880 -3600 - 4320          3,00 - 4,20
  DI Big      10 PS    RAV SM2804AT8-E         20,10 - 27,00          22,50 - 31,50           3360 - 4200 - 5040         3,00 - 5,40

  DI: Digital Inverter
  S-DI: Super Digital Inverter


   DX Controller Unit                            RAV-                   DXC010                  DXC031

   Električno napajanje                          V/Ph/Hz                 220-240/1/50               220-240/1/50
   Dimenzije [V × Š × G]                           mm                  400 × 300 × 150             400 × 300 × 150
   Teža                                   kg                     10                     8

  Temperatura vhodnega zraka – omejitve pri uporabi:
  Način delovanja hlajenje: „Air On“ Temp.: najmanj 15 °CWB (18 °CDB) / največ 24 °CWB (32 °CDB)
  Način delovanja ogrevanje: „Air On“ Temp.: najmanj 15 °CDB / največ 28 °CDB
32 I TOSHIBA
„      Twin (dvojček), Triple (trojček) in Double-Twin
      Split sistemi (razširjeni – dvojček sistemi)


Twin, Triple ali Double-Twin sistemi so najbolj primerni    »» Uporabniku prijazna regulacija
za večje trgovine, pisarne, skladišča, povsod tam, kjer
                                »» Kompaktne zunanje naprave se enostavno inštalirajo
je potrebna le ena temperaturna cona. Pri tem lahko
na zunanjo napravo z 10,0, 12,5, 20,0 ali 23,0 kW        »» Nastavljivost zmogljivosti za optimalno udobje
hladilne moči, z uporabo T – spoja oziroma 3- kratnega
                                »» Digital Inverter oz. Super Digital Inverter Twin
razdelilnika, priklopimo dve, tri ali štiri notranje naprave.
                                  Split za obratovanje potrebuje 2-kratni cevni
Z uporabo več notranjih enot je tudi garantirana
                                  delilnik, priključek oblike T: RBC-TWP30E2 in
perfektna porazdelitev temperature po celem prostoru.
                                  RBC-TWP50E2.
Notranje naprave so vse inštalirane znotraj istega pros­
tora, delujejo vedno istočasno in se regulirajo preko      »» Digital Inverter oz. Super Digital Inverter Triple Split
enega samega daljinskega upravljalnika.              za obratovanje potrebuje 3-kratni cevni delilnik in
                                  priključek: RBC-TRP100E.
»» Možno je tudi obratovanje Twin, Triple ali          »» Digital Inverter Big potrebuje za Twin Split
  Double-Twin Split sistemov z naslednjimi notranjimi       obratovanje 2-kratni cevni delilnik, priključek oblike
  napravami: 4-stezna kaseta, 60 x 60 kaseta,           T: (RBC-TWP101E), za Triple Split obratovanje
  kanalska naprava, ploska kanalska naprava, stenska       potrebuje 3-kratni cevni delilnik in priključek
  in stropna naprava, če so med seboj povezani z         RBC-TRP100E in za Double Twin 4-kratni cevni
  žičnim daljinskim upravljalnikom.                delilnik in priključek RBC-DTWP101E.
»» Oblika in obseg zmogljivosti morata biti pri notranjih
  napravah enaka
»» Natančno reguliranje zmogljivosti
»» Idealno za velike trgovske centre, večje poslovne
  prostore in podobne prostore velikih dimenzij.
                                                               TOSHIBA I 33
     LIGHT COMMERCIAL

  TWIN                                TRIPLE
   Digital- / Super-Digital Inverter                   Digital- / Super-Digital Inverter
  Možnosti kombinacije (model)*                    Možnosti kombinacije (model)*
    Zunanja naprava      Notranja naprava  Odcepna spojka      Zunanja naprava              Notranja naprava             Odcepna spojka
       11,2           5,6 + 5,6    RBC-TWP30E2            16                5,6 + 5,6 + 5,6               RBC-TRP100E
       14,0           8,0 +8,0    RBC-TWP50E2
  TWIN                                TRIPLE

   Digital Inverter BIG                         Digital Inverter BIG
  Možnosti kombinacije (model)*                    Možnosti kombinacije (model)*
    Zunanja naprava      Notranja naprava  Odcepna spojka      Zunanja naprava             Notranja naprava              Odcepna spojka
       22,4          11,2 + 11,2    RBC-TWP101E           22,4                8,0 + 8,0 + 8,0                RBC-TRP100E
       28,0          14,0 + 14,0    RBC-TWP101E           28,0                8,0 + 8,0 + 8,0                RBC-TRP100E
  DOUBLE-TWIN

   Digital Inverter BIG
                                    Možnosti kombinacije (model)*
                                        Zunanja naprava             Notranja naprava              Odcepna spojka
                                            22,4              5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6            RBC-DTWP101E
                                            28,0              8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0            RBC-DTWP101E


                                    * Tipi notranjih naprav morajo biti identični. Dimenzije vodov in omejitve ustrezajo navodilom.
34 I TOSHIBA
 Digital Inverter BIG                                      Tehnični podatki Toplotna črpalka

 Zunanja naprava                          RAV-SM2244AT8-E               RAV-SM2804AT8-E

Hladilna moč                  kW   H         20,00                    23,00
Meje obratovanja (zunanja temp.)        °C   H        -15 - +46                  -15 - +46
Ogrevalna moč                 kW   O         22,40                    27,00
Meje obratovanja (zunanja temp.)        °C   O        -20 - +15                  -20 - +15
Zračni pretok                 m³/h            8000                     9000
Raven zvočnega tlaka             dB(A)  HO         56/57                    57/58
Raven zvočne moči               dB(A)  HO         72/74                    74/75
Prirobnica za cevno povezavo plin/tekočina  cola/mm      1 1/8 - 1/2 / 28,6 - 12,7          1 1/8 - 1/2 / 28,6 - 12,7
Tip kompresorja                       Dvojni – rotacijski batni kompresor     Dvojni – rotacijski batni kompresor
Min. dolžina cevi               m              7,50                     7,50
Maks. dolžina cevi               m              70                      70
Maks. višinska razlika             m              30                      30
Električno napajanje             V/Ph/Hz         380-415/3/50                 380-415/3/50
Zaščita                    A             3 × 20                    3 × 25
Dimenzije [V × Š × G]             mm          1540 × 900 × 320               1540 × 900 × 320
Teža                      kg             134                     134
                                                                  H = Hlajenje
                                                                  O = Ogrevanje
                                                                        TOSHIBA I 35
     LIGHT COMMERCIAL

                                                                    Twin Split SDI – Hlajenje

               Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč          Poraba moči    EER   SEER  Razred energetske
  Notranja naprava        RAV-        RAV-     PS (KM)  nominalno (kW)  min. – maks. (kW)    (kW)     W/W   W/W   učinkovitosti

                SP1104AT-E    SM564UTP-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,21      4,52  6,60     A++
                SP1104AT8-E    SM564UTP-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,37      4,22  6,57     A++
  4-stezna kasetna naprava   SP1404AT-E    SM804UTP-E     5      12,50       2,60 - 14,00    3,16      3,96   -      -
                SP1404AT8-E    SM804UTP-E     5      12,50       2,60 - 14,00    3,46      3,61   -      -
                SP1604AT8-E    SM804UTP-E     6      14,00       2,60 – 16,00    4,49      3,12   -      -
  60 × 60 4-stezna       SP1104AT-E    SM564MUT-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,67      3,75  5,67     A+
  kasetna naprava       SP1104AT8-E    SM564MUT-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,79      3,58  5,64     A+
                SP1104AT-E    SM566BTP-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,64      3,79  5,65     A+
                SP1104AT8-E    SM566BTP-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,64      3,79  5,65     A+
  Kanalska naprava       SP1404AT-E    SM806BTP-E     5      12,50       2,60 - 14,00    3,83      3,26   -      -
                SP1404AT8-E    SM806BTP-E     5      12,50       2,60 - 14,00    3,86      3,24   -      -
                SP1604AT8-E    SM806BTP-E     6      14,00       2,60 - 16,00    4,65      3,01   -      -
                SP1104AT-E    SM564SDT-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,77      3,61  5,60     A+
  Ploska kanalska naprava
                SP1104AT8-E    SM564SDT-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,79      3,58  5,55        A
                SP1104AT-E    SM567CTP-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,45      4,08  6,18     A++
                SP1104AT8-E    SM567CTP-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,37      4,22  6,35     A++
  Stropna naprava       SP1404AT-E    SM807CTP-E     5      12,50       2,60 - 14,00    3,90      3,21   -      -
                SP1404AT8-E    SM807CTP-E     5      12,50       2,60 - 14,00    3,72      3,36   -      -
                SP1604AT8-E    SM807CTP-E     6      14,00       2,60 - 16,00    4,50      3,11   -      -
                SP1104AT-E    SM566KRT-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,77      3,61  5,60     A+
                SP1104AT8-E    SM566KRT-E     4      10,00       2,60 - 12,00    2,92      3,42  5,51      A
  Stenska naprava       SP1404AT-E    SM806KRT-E     5      12,30       2,60 - 13,50    3,88      3,17   -      -
                SP1404AT8-E    SM806KRT-E     5      12,30       2,60 - 13,50    4,00      3,08   -      -
                SP1604AT8-E    SM806KRT-E     6      14,00       2,60 - 16,00    5,10      2,75   -      -                                                                   Twin Split SDI – Ogrevanje

               Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč                    COP  SCOP  Razred energetske
  Notranja naprava        RAV-        RAV-     PS (KM)  nominalno (kW)  min. – maks. (kW)  Poraba moči (kW)   W/W  W/W   učinkovitosti

                SP1104AT-E    SM564UTP-E     4      11,20       2,40 - 13,00     2,34      4,79  4,28     A+
                SP1104AT8-E    SM564UTP-E     4      11,20       2,40 - 15,60     2,42      4,63  4,28     A+
  4-stezna kasetna naprava   SP1404AT-E    SM804UTP-E     5      14,00       2,40 - 16,50     3,21      4,36  -       -
                SP1404AT8-E    SM804UTP-E     5      14,00       2,40 - 18,00     3,42      4,09  -       -
                SP1604AT8-E    SM804UTP-E     6      16,00       2,40 - 19,00     4,30      3,72  -       -
  60 × 60 4-stezna       SP1104AT-E    SM564MUT-E     4      11,20       2,40 - 13,00     2,67      4,19  3,90     A
  kasetna naprava       SP1104AT8-E    SM564MUT-E     4      11,20       2,40 - 14,00     2,67      4,19  3,90     A
                SP1104AT-E    SM566BTP-E     4      11,20       2,40 - 13,00     2,77      4,04  3,87     A
                SP1104AT8-E    SM566BTP-E     4      11,20       2,40 - 15,60     2,77      4,04  3,87     A
  Kanalska naprava       SP1404AT-E    SM806BTP-E     5      14,00       2,40 - 16,50     3,67      3,81  -       -
                SP1404AT8-E    SM806BTP-E     5      14,00       2,40 - 18,00     3,67      3,81  -       -
                SP1604AT8-E    SM806BTP-E     6      16,00       2,40 - 19,00     4,60      3,48  -       -
                SP1104AT-E    SM564SDT-E     4      11,20       2,40 - 13,00     2,67      4,19  3,84     A
  Ploska kanalska naprava
                SP1104AT8-E    SM564SDT-E     4      11,20       2,40 - 14,00     2,67      4,19  3,84     A
                SP1104AT-E    SM567CTP-E     4      11,20       2,40 - 13,00     3,70      4,69  4,27     A+
                SP1104AT8-E    SM567CTP-E     4      11,20       2,40 - 14,00     3,81      4,43  4,41     A+
  Stropna naprava       SP1404AT-E    SM807CTP-E     5      14,00       2,40 - 16,50     4,47      3,87  -       -
                SP1404AT8-E    SM807CTP-E     5      14,00       2,40 - 18,00     4,85      3,93  -       -
                SP1604AT8-E    SM807CTP-E     6      16,00       2,40 - 19,00     6,33      3,71  -       -
                SP1104AT-E    SM566KRT-E     4      11,20       2,40 - 13,00     2,80      4,00  3,87     A
                SP1104AT8-E    SM566KRT-E     4      11,20       2,40 - 14,00     2,85      3,93  3,87     A
  Stenska naprava       SP1404AT-E    SM806KRT-E     5      14,00       2,40 - 16,50     3,83      3,66  -       -
                SP1404AT8-E    SM806KRT-E     5      14,00       2,40 - 18,00     3,88      3,61  -       -
                SP1604AT8-E    SM806KRT-E     6      16,00       2,40 - 19,00     4,88      3,28  -       -
36 I TOSHIBA
                                                                                Twin Split DI – Hlajenje

                  Zunanja naprava  Notranja naprava                 Moč              Poraba moči      EER      SEER     Razred energetske
 Notranja naprava            RAV-        RAV-     PS (KM)   nominalno (kW)     min. – maks. (kW)       (kW)       W/W      W/W       učinkovitosti

                  SM1104ATP-E     SM564UTP-E      4       10,00       3,00 - 11,20        3,02       3,31     5,72         A+
4-stezna kasetna naprava      SM1404ATP-E     SM804UTP-E      5       12,00       3,00 - 13,20        4,29       2,80     5,25         A
                   SM1603AT-E     SM804UTP-E      6       14,00       3,00 - 16,00        4,49       3,12      -          -
60 × 60 4-stezna kasetna naprava  SM1104ATP-E     SM564MUT-E      4       10,00       3,00 - 11,20        3,16       3,16     5,04         B
                  SM1104ATP-E     SM566BTP-E      4       10,00       3,00 - 11,20        3,14       3,18     4,99         B
Kanalska naprava          SM1404ATP-E     SM806BTP-E      5       12,10       3,00 - 13,20        4,42       2,74      -          -
                   SM1603AT-E     SM806BTP-E      6       14,00       3,00 - 16,00        5,13       2,73      -          -
Ploska kanalska naprava       SM1104ATP-E     SM564SDT-E      4       10,00       3,00 - 11,20        3,18       3,14     5,09         B
                  SM1104ATP-E     SM567CTP-E      4       10,00       3,00 - 11,20        3,11       3,22     5,70         A+
Stropna naprava           SM1404ATP-E     SM807CTP-E      5       12,10       3,00 - 13,20        4,42       2,74      -          -
                   SM1603AT-E     SM807CTP-E      6       14,00       3,00 - 16,00        4,65       3,01      -          -
                  SM1104ATP-E     SM566KRT-E      4       10,00       3,00 - 11,20        3,13       3,19     5,13         A
Stenska naprava           SM1404ATP-E     SM806KRT-E      5       12,10       3,00 - 13,00        4,71       2,57      -          -
                   SM1603AT-E     SM806KRT-E      6       14,00       3,00 - 16,00        5,10       2,75      -          -                                                                               Twin Split DI – Ogrevanje

                                                                                                Razred
                  Zunanja naprava    Notranja naprava                   Moč                        COP      SCOP    energetske
 Notranja naprava            RAV-          RAV-       PS (KM)   nominalno (kW)    min. – maks. (kW)    Poraba moči (kW)    W/W      W/W    učinkovitosti

                   SM1104ATP-E      SM564UTP-E       4        11,20       3,00 - 13,00         2,93      3,82     4,28        A+
4-stezna kasetna naprava       SM1404ATP-E      SM804UTP-E       5        12,80       3,00 - 16,00         3,40      3,76     4,19        A+
                   SM1603AT-E       SM804UTP-E       6        16,00       3,00 - 18,00         4,43      3,61      -         -
60 × 60 4-stezna kasetna naprava   SM1104ATP-E      SM564MUT-E       4        11,20       3,00 - 13,00         2,99      3,75     4,14        A+
                   SM1104ATP-E      SM566BTP-E       4        11,20       3,00 - 12,50         2,99      3,75     4,14        A+
Kanalska naprava           SM1404ATP-E      SM806BTP-E       5        12,80       3,00 - 16,00         3,55      3,61      -         -
                   SM1603AT-E       SM806BTP-E       6        16,00       3,00 - 18,00         4,69      3,41      -         -
Ploska kanalska naprava        SM1104ATP-E      SM564SDT-E       4        11,20       3,00 - 12,50         2,99      3,75     4,16        A+
                   SM1104ATP-E      SM567CTP-E       4        11,20       3,00 - 12,50         2,94      3,81     4,27        A+
Stropna naprava            SM1404ATP-E      SM807CTP-E       5        12,80       3,00 - 16,00         3,43      3,73      -         -
                   SM1603AT-E       SM807CTP-E       6        16,00       3,00 - 18,00         4,61      3,47      -         -
                   SM1104ATP-E      SM566KRT-E       4        11,20       3,00 - 12,50         4,10      3,75     4,18        A+
Stenska naprava            SM1404ATP-E      SM806KRT-E       5        14,00       3,00 - 16,00         4,24      3,37      -         -
                   SM1603AT-E       SM806KRT-E       6        16,00       3,00 - 18,00         4,98      3,21      -         -                                                                              Twin Split BIG DI – Hlajenje

                  Zunanja naprava    Notranja naprava                            Moč                             EER
 Notranja naprava            RAV-          RAV-         PS (KM)         nominalno (kW)      min. – maks. (kW)   Poraba moči (kW)        W/W

                   SM2244AT8-E      SM1104UTP-E         8             20,00         9,80 - 22,40        6,24           3,21
4-stezna kasetna naprava
                   SM2804AT8-E      SM1404UTP-E         10            23,00         9,80 - 27,00        8,19           2,81
                   SM2244AT8-E      SM1106BTP-E         8             20,00         9,80 - 22,40        7,12           2,81
Kanalska naprava
                   SM2804AT8-E      SM1406BTP-E         10            23,00         9,80 - 27,00        9,55           2,41
                   SM2244AT8-E      SM1107CTP-E         8             20,00         9,80 - 22,40        7,12           2,81
Stropna naprava
                   SM2804AT8-E      SM1407CTP-E         10            23,00         9,80 - 27,00        9,55           2,41                                                                            Twin Split BIG DI – Ogrevanje

                  Zunanja naprava    Notranja naprava                            Moč                             COP
 Notranja naprava            RAV-          RAV-         PS (KM)         nominalno (kW)      min. - maks. (kW)   Poraba moči (kW)        W/W

                   SM2244AT8-E      SM1104UTP-E         8             22,40         9,80 - 25,00        5,82           3,85
4-stezna kasetna naprava
                   SM2804AT8-E      SM1404UTP-E         10            27,00         9,80 - 31,50        7,48           3,61
                   SM2244AT8-E      SM1106BTP-E         8             22,40         9,80 - 25,00        6,40           3,50
Kanalska naprava
                   SM2804AT8-E      SM1406BTP-E         10            27,00         9,80 - 31,50        7,92           3,41
                   SM2244AT8-E      SM1107CTP-E         8             22,40         9,80 - 25,00        6,40           3,50
Stropna naprava
                   SM2804AT8-E      SM1407CTP-E         10            27,00         9,80 - 31,50        7,92           3,41
                                                                                               TOSHIBA I 37
      LIGHT COMMERCIAL

                                                                 Triple Split SDI – Hlajenje

                   Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč                      EER
  Notranja naprava            RAV-        RAV-     PS (KM)  nominalno (kW)  min. – maks. (kW)  Poraba moči (kW)     W/W

  4-stezna kasetna naprava      SP1604AT8-E    SM564UTP-E     6      14,00       2,60 - 16,00     4,49        3,12
  60 × 60 4-stezna kasetna naprava  SP1604AT8-E    SM564MUT-E     6      14,00       2,60 - 16,00     4,99        2,81
  Kanalska naprava          SP1604AT8-E    SM566BTP-E     6      14,00       2,60 - 16,00     4,65        3,01
  Ploska kanalska naprava       SP1604AT8-E    SM564SDT-E     6      14,00       2,60 - 16,00     4,99        2,81
  Stropna naprava           SP1604AT8-E    SM567CTP-E     6      14,00       2,60 - 16,00     4,50        3,11
  Stenska naprava           SP1604AT8-E    SM566KRT-E     6      14,00       2,60 - 16,00     5,10        2,75                                                               Triple Split SDI – Ogrevanje

                   Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč                      COP
  Notranja naprava            RAV-        RAV-     PS (KM)  nominalno (kW)   min. – maks. (kW)  Poraba moči (kW)     W/W

  4-stezna kasetna naprava      SP1604AT8-E    SM564UTP-E     6      16,00       2,40 - 19,00     4,30        3,72
  60 × 60 4-stezna kasetna naprava  SP1604AT8-E    SM564MUT-E     6      16,00       2,40 - 19,00     4,60        3,48
  Kanalska naprava          SP1604AT8-E    SM566BTP-E     6      16,00       2,40 - 19,00     4,60        3,48
  Ploska kanalska naprava       SP1604AT8-E    SM564SDT-E     6      16,00       2,40 - 19,00     4,60        3,48
  Stropna naprava           SP1604AT8-E    SM567CTP-E     6      16,00       2,40 - 19,00     4,31        3,71
  Stenska naprava           SP1604AT8-E    SM566KRT-E     6      16,00       2,40 - 19,00     4,88        3,28                                                                  Triple Split DI – Hlajenje

                   Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč                      EER
  Notranja naprava            RAV-        RAV-     PS (KM)  nominalno (kW)  min. – maks. (kW)  Poraba moči (kW)     W/W

  4-stezna kasetna naprava       SM1603AT-E    SM564UTP-E     6      14,00       3,00 - 16,00     4,49        3,12
  60 × 60 4-stezna kasetna naprava   SM1603AT-E    SM564MUT-E     6      14,00       3,00 - 16,00     4,99        2,81
  Kanalska naprava           SM1603AT-E    SM566BTP-E     6      14,00       3,00 - 16,00     5,13        2,73
  Ploska kanalska naprava       SM1603AT-E    SM564SDT-E     6      14,00       3,00 - 16,00     4,99        2,81
  Stropna naprava           SM1603AT-E    SM567CTP-E     6      14,00       3,00 - 16,00     4,65        3,01
  Stenska naprava           SM1603AT-E    SM566KRT-E     6      14,00       3,00 - 16,00     5,10        2,75                                                                Triple Split DI – Ogrevanje

                   Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč                      COP
  Notranja naprava            RAV-        RAV-      PS   nominalno (kW)   min. – maks. (kW)  Poraba moči (kW)     W/W

  4-stezna kasetna naprava       SM1603AT-E    SM564UTP-E     6      16,00       3,00 - 18,00     4,43        3,61
  60 × 60 4-stezna kasetna naprava   SM1603AT-E    SM564MUT-E     6      16,00       3,00 - 18,00     4,69        3,41
  Kanalska naprava           SM1603AT-E    SM566BTP-E     6      16,00       3,00 - 18,00     4,69        3,41
  Ploska kanalska naprava       SM1603AT-E    SM564SDT-E     6      16,00       3,00 - 18,00     4,69        3,41
  Stropna naprava           SM1603AT-E    SM567CTP-E     6      16,00       3,00 - 18,00     4,61        3,47
  Stenska naprava           SM1603AT-E    SM566KRT-E     6      16,00       3,00 - 18,00     4,98        3,21
38 I TOSHIBA
                                                               Triple Split BIG DI – Hlajenje

                  Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč                       EER
 Notranja naprava            RAV-        RAV-     PS (KM)  nominalno (kW)     min. – maks. (kW)   Poraba moči (kW)  W/W

                  SM2244AT8-E    SM804UTP-E     8     20,00        9,80 - 22,40        6,24     3,21
4-stezna kasetna naprava
                  SM2804AT8-E    SM804UTP-E     10     23,00        9,80 - 27,00        8,19     2,81
                  SM2244AT8-E    SM806BTP-E     8     20,00        9,80 - 22,40        7,12     2,81
Kanalska naprava
                  SM2804AT8-E    SM806BTP-E     10     23,00        9,80 - 27,00        9,55     2,41
                  SM2244AT8-E    SM807CTP-E     8     20,00        9,80 - 22,40        7,12     2,81
Stropna naprava
                  SM2804AT8-E    SM807CTP-E     10     23,00        9,80 - 27,00        9,55     2,41
                  SM2244AT8-E    SM806KRT-E     8     20,00        9,80 - 22,40        7,12     2,81
Stenska naprava
                  SM2804AT8-E    SM806KRT-E     10     23,00        9,80 - 27,00        9,55     2,41


                                                           Triple Split BIG DI – Ogrevanje

                  Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč                       COP
 Notranja naprava            RAV-        RAV-     PS (KM)  nominalno (kW)     min. – maks. (kW)   Poraba moči (kW)  W/W

                  SM2244AT8-E    SM804UTP-E     8     22,40        9,80 - 25,00        5,82     3,85
4-stezna kasetna naprava
                  SM2804AT8-E    SM804UTP-E     10     27,00        9,80 - 31,50        7,48     3,61
                  SM2244AT8-E    SM806BTP-E     8     22,40        9,80 - 25,00        6,40     3,50
Kanalska naprava
                  SM2804AT8-E    SM806BTP-E     10     27,00        9,80 - 31,50        7,92     3,41
                  SM2244AT8-E    SM807CTP-E     8     22,40        9,80 - 25,00        6,40     3,50
Stropna naprava
                  SM2804AT8-E    SM807CTP-E     10     27,00        9,80 - 31,50        7,92     3,41
                  SM2244AT8-E    SM806KRT-E     8     22,40        9,80 - 25,00        6,40     3,50
Stenska naprava
                  SM2804AT8-E    SM806KRT-E     10     27,00        9,80 - 31,50        7,92     3,41                                                        Double Twin Split BIG DI – Hlajenje

                  Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč                       EER
 Notranja naprava            RAV-        RAV-      PS   nominalno (kW)     min. – maks. (kW)   Poraba moči (kW)  W/W

                  SM2244AT8-E    SM564UTP-E     8     20,00        9,80 - 22,40        6,24     3,21
4-stezna kasetna naprava
                  SM2804AT8-E    SM804UTP-E     10     23,00        9,80 - 27,00        8,19     2,81
60 × 60 4-stezna kasetna naprava  SM2244AT8-E    SM564MUT-E     8     20,00        9,80 - 22,40        7,12     2,81
                  SM2244AT8-E    SM566BTP-E     8     20,00        9,80 - 22,40        7,12     2,81
Kanalska naprava
                  SM2804AT8-E    SM806BTP-E     10     23,00        9,80 - 27,00        9,55     2,41
Ploska kanalska naprava       SM2244AT8-E    SM564SDT-E     8     20,00        9,80 - 22,40        7,12     2,81
                  SM2244AT8-E    SM567CTP-E     8     20,00        9,80 - 22,40        7,12     2,81
Stropna naprava
                  SM2804AT8-E    SM807CTP-E     10     23,00        9,80 - 27,00        9,55     2,41
                  SM2244AT8-E    SM566KRT-E     8     20,00        9,80 - 22,40        7,12     2,81
Stenska naprava
                  SM2804AT8-E    SM806KRT-E     10     23,00        9,80 - 27,00        9,55     2,41                                                      Double Twin Split BIG DI – Ogrevanje

                  Zunanja naprava  Notranja naprava               Moč                       COP
 Notranja naprava            RAV-        RAV-     PS (KM)  nominalno (kW)     min. – maks. (kW)   Poraba moči (kW)  W/W

                  SM2244AT8-E    SM564UTP-E     8      22,40        9,80 - 25,00        5,82     3,85
4-stezna kasetna naprava
                  SM2804AT8-E    SM804UTP-E     10     27,00        9,80 - 31,50        7,48     3,61
60 × 60 4-stezna kasetna naprava  SM2244AT8-E    SM564MUT-E     8      22,40        9,80 - 25,00        6,40     3,50
                  SM2244AT8-E    SM566BTP-E     8      22,40        9,80 - 25,00        6,40     3,50
Kanalska naprava
                  SM2804AT8-E    SM806BTP-E     10     27,00        9,80 - 31,50        7,92     3,41
Ploska kanalska naprava       SM2244AT8-E    SM564SDT-E     8      22,40        9,80 - 25,00        6,40     3,50
                  SM2244AT8-E    SM567CTP-E     8      22,40        9,80 - 25,00        6,40     3,50
Stropna naprava
                  SM2804AT8-E    SM807CTP-E     10     27,00        9,80 - 31,50        7,92     3,41
                  SM2244AT8-E    SM566KRT-E     8      22,40        9,80 - 25,00        6,40     3,50
Stenska naprava
                  SM2804AT8-E    SM806KRT-E     10     27,00        9,80 - 31,50        7,92     3,41
                                                                          TOSHIBA I 39
    LIGHT COMMERCIAL
    „   Krmiljenja in opcije

    •	 Fleksibilnost kontrole
    •	 Avtomatsko naslavljanje
    •	 Digitalni 2-žični BUS sistem
    •	 Enostavna montaža
        Daljinski upravljalnik Komfort                 Daljinski upravljalnik s 7 dnevnim
        (RBC-AMS51E-ES)                         programatorjem (RBC-AMS41E)
        »» Eleganten žični daljinski upravljalnik z uro za       »» Velik in pregleden LCD prikazovalnik
         tedensko časovno nastavitev                 »» Enostavna uporaba
        »» Večjezični meni                       »» Možno je krmiljenje vseh funkcij klimatske naprave
        »» Sodoben dizajn s funkcijskimi tipkami z menijskim        (način delovanja, temperatura, ventilator, zračne
         vodenjem in osvetlitvijo ozadja                 lamele).
        »» Osvetlitev ozadja                      »» Prikaz trenutnega časa
        »» Dve tipki „Hot Keys“ (F1, F2) za enostavno          »» Vgrajen 7 dnevni časovni programator – za vsak
         upravljanje vseh funkcij notranjih naprav            teden je možno programiranje do 8 različnih opcij
        »» Enostaven meni                         (čas delovanja, vklop/izklop, način delovanja,
        »» Upravljanje ene naprave ali celotne skupine naprav       nastavitev temperature, zaklepanje)
         do največ 8 notrnjih naprav                 »» Upravljanje do 8 notranjih naprav v okviru ene
        »» Prikaz temperature v presledkih po 0,5°C            skupine naprav
        »» Vgrajen daljinski senzor temperature (TA)          »» Temperaturni senzor (se lahko aktivira)
                                        »» Indikator umazanosti filtra
                                        »» Sistem za diagnozo napak
        Standardni žični upravljalnik
        (RBC-AMT32E)                          Enostavna uporaba žičnega daljinskega
        »» Velik in pregleden LCD prikazovalnik             upravljalnika (RBC-AS41E)
        »» Enostavna uporaba
        »» Možno je krmiljenje vseh funkcij klimatske naprave      »» Velik in pregleden LCD prikazovalnik
         (način delovanja, temperatura, ventilator, zračne lamele).  »» Enostavna uporaba
        »» Programska ura (vklop/izklop), za 168 ur           »» Možno je krmiljenje vseh pomembnih funkcij
        »» Možno je krmiljenje do 8 notranjih naprav (v eni skupini)    klimatske naprave (način delovanja, temperatura,
        »» Temperaturni senzor (se aktivira)                ventilator, zračne lamele)
        »» Indikator umazanosti filtra                 »» Možno je krmiljenje do 8 notranjih naprav (v eni skupini)
        »» Sistem za diagnozo napak                   »» Temperaturni senzor (se aktivira)
                                        »» Sistem za diagnozo napak
40 I TOSHIBA
Infrardeči daljinski upravljalnik z zunanjim sprejemnikom
»» Velik pregleden LCD prikazovalnik                           »» Quiet – modus za posebno tiho delovanje
»» Enostavna uporaba                                   »» High Power modus z izredno močnim zračnim
»» Nastavljivost načina obratovanja (hlajenje, ogrevanje,                  tokom, da se hitro doseže določena temperatura
  odvajanje vlage, ventilator)                             »» Preset: uporabnik lahko aktivira svoje že predhodno
»» Nastavljivost temperature                                izbrane nastavitve
»» Nastavljivost pozicije zračnih lamel „Swing“ (nihajoče)                »» Senzor za temperaturo (se lahko aktivira)
  ali Fix *(fiksno)
»» Timer – Časovna funkcija (programska ura za 72 ur:
  vkl/izkl)
»» Sleep Modus (način delovanja – spanje)
»» „Comfort Sleep“ da bi zagotovili optimalno udobje,
  se po 1 uri temperatura zviša za 1 °C, ter po 2 urah
  za dodatno stopinjo – ta temperatura se na to
  vzdržuje vse do jutra.
TCB-AX32E2                  RBC-AX32U(W)-E                 RBC-AX33CE                    Infrardeči daljinski upravljalnik je
vmesnik za vse DI in S-DI notranje naprave  vmesnik za 4-stezne kasete           vmesnik za stropne naprave            pri vseh RAV – stenskih napravah
                                                                        serijsko priložen v paketu
Krmiljenje preko WIFI omrežja in povezava KNX-Bus
»» Upravljanje klimatske naprave s pomočjo vseh                     »» Aktiviranje s pomočjo mobilne aplikacije (prenos
  mobilnih naprav kot so pametni telefoni, tablice ali                   aplikacije je možen preko AppStore ali Android
  namizni računalniki                                   Play Store)
»» Enostavna uporaba – vse, kar potrebujemo je                      »» Popolni nadzor: vklop/izklop, želena temperatura,
  brezžična internetna povezava in zunanji krmilni                     način delovanja, hitrost ventilatorja, položaj lamel
  modul                                         »» Prikaz aktualne temperature prostora, status, prikaz
                                              sprememb ali napak na napravi
AP-IR-WIFI-1                 TO-RC-WIFI-1                        TO-RC-KNX-1i	(A/B-Bus)
Air Patrol                  Primeren za vse RAV modele, krmilni modul je s       TO-AC-KNX-16	(TCC-Link)
Kompatibilen z vsemi notranjimi        kablom povezan z notranjo enoto, priklop je možen      TO-AC-KNX-64	(TCC-Link)
napravami ki so standardno oprem-       kot pri kabelskem daljinskem upravljalniku s pomo-     Primerni za vse RAV modele ki so krmiljeni s pomočjo TCC Link-a.
ljeni z infrardečim daljinskim uprav-     čjo A/B-Bus.                        Različni vmesniki služijo za povezavo klimatske naprave preko
ljalnikom. Potreben je W-LAN.         Kombinacija z RBC-AMS51-ES (komfortni daljinski       A/B-Bus-a, možnost povezave do 16 klimatskih naprav oz. s KNX
                       upravljalnik) ni možna.                   protokolom tudi do 64 klimatskih naprav.                                                                                           TOSHIBA I 41
    LIGHT COMMERCIAL

        Opcija za avtorizacijo doma in avtorizacijo BMS za prezračevalne sisteme,
        klima sisteme in sisteme toplotnih črpalk
        Cool Master Net & Cool Master KNX              »» Nezapletena integracije Toshibinih sistemov v
                                       avtorizacijo doma / BMS krmiljenja
        Povezava Cool Master Neta z internetom kot samo-      »» Kompatibilno z vsemi notranjimi napravami Toshiba
        stojne naprave, uporabniku (končnemu potrošniku) in      (RAV, VRF) s TCC Link krmiljenjem
        serviserju omogoča rešitev t.i. avtomatizacije „Cool­    »» Zaslon na dotik za sistemski menedžment in
        Automation“ . Upravljanje in krmiljenje razširjenih VRF /   krmiljenje
        Split notranjih naprav je možno z uporabo pametnega     »» Direktna KNX povezava preko dodatne KNX platine
        telefona, tabličnega računalnika ali osebnega računalnika   (opcija)
        z uporabo ti. „Coolremote“ (coolremote.net).        »» Popolna kotrola in prikaz obratovalnih parametrov
        Cool Master Net je edinstvena rešitev v obliki raču-      notranjih klimatskih naprav
        nalniške strojne opreme, ki služi za nezapleteno inte-   »» Izhodi in vhodi se lahko konfigurirajo
        gracijo razširjenih VRF / Split klimatskih sistemov in za  »» CoolRemote.net – upravljanje na daljavo s pomočjo
        avtomatizacijo doma / BMS krmiljenja. Pri tem je proces    pametnega telefona, tabličnega računalnika in
        integracije in inštalacije z uporabo rešitve Plug & Play    osebnega računalnika
        bolj enostaven kot kdaj koli prej.             »» Vmesniki preko RS232 (ASCII), RS485 (MODBUS
                                       RTU), omrežja (ASCII & MODBUS IP)
              Avtomatizacija doma / BMS
        Modul za obratovanje, javljanje motenj in daljinski vklop-izklop, za vse notranje naprave (TCB-IFCB-4E2)
                                      »» Izhod za javljanje obratovanja (maks. 240 V / 0.5 A)
                                      »» Izhod za motnje (maks. 240 V / 0,5 A)
                                      »» Zunanji vklop/izklop (breznapetostni kontakt /
                                       trajni signal)
        Eksterno upravljanje želene vrednosti (RBC-FDP3-PE)
                                      »» Eksterno upravljanje želene vrednosti temperature,
                                       načina obratovanja, hitrosti ventilatorja, določanje
                                       po eksternih vrednostih napetosti in upora
                                      »» Želene vrednosti so nastavljive s pomočjo uporov
                                       ali signalov 0–10 V
                                      »» Zakleniti/odkleniti
                                      »» Javljanje napak in obratovanja
                                      »» Možna povezava na Modbus        Okensko stikalo TCB-IFCB5-PE
                                      »» Funkcija okenskega stikala
                                      »» Daljinsko krmiljenje vklop/izklop
                                      »» Stično mesto lahko nadzoruje eno samo notranjo
                                       napravo ali pa skupino z do 8 notranjih naprav, v
                                       kolikor so priključeni na matično napravo te skupine.
42 I TOSHIBA
Zmanjšanje hrupnosti & krmiljenje po potrebi za DI in SDI, velikost 5
(TCB-PC0S1E2) (za zunanje naprave)
                     Platina za krmiljenje se s platino zunanje naprave
                     poveže z uporabo CN510-priključka. Takoj potem,
                     ko je povezava vzpostavljena, so možne štiri opcije
                     nastavitve (brezpotencialni kontakti) s pomočjo vhodne
                     povezave
                     »» Krmiljenje nočnega obratovanja
                       Zmanjšanje hrupnosti za 5 dB v načinu obratovanja
                       hlajenje
                     »» Krmiljenje maksimalne moči
                       75% nastavitev potreb, 50% nastavitev potreb,
                       0% nastavitev potreb
Kontrola maksimalne energetske zmogljivosti, nočno obratovanje & moč
kompresorja za DI BIG in S-DI od velikosti 8 (TCB-KB0S1E) (za zunanje naprave)
                     Ta oprema je kompatibilna s serijo 4 DI BIG ter s Super
                     Digital inverterji od velikosti 8 in omogoča naslednje
                     funkcije:

                     Kontrola maksimalne energetske zmogljivosti
                     »» ta funkcija nam ponuja 3 različne stopnje za prihranek
                       energije, s pomočju eksternega vhoda. Nastavitve so
                       naslednje: Stop, 50% in 75% polne zmogljivosti.

                     Nočno obratovanje
                     »» ta funkcija zajezi hrupnost zunanje naprave, na
                       način, da zmanjšuje število vrtljajev ventilatorjev
                       in kompresorjev.

                     Moč kompresorja
                     »» Vklopi brezpotencialni kontakt, ko kompresor
                       obratuje.
                                                   TOSHIBA I 43
      LIGHT COMMERCIAL

                                                                     Možne kombinacije TCC Link

                      60 × 60 4-stezna
                                4-stezna kasetna naprava  Kanalska naprava  Ploska kanalska naprava  Stropna naprava    Stenska naprava
                      kasetna naprava
  Notranja naprava                           RAV-          RAV-          RAV-          RAV-         RAV-
                         RAV-
                                   SM**4UTP-E       SM**6BTP-E       SM**4SDT-E       SM**7CTP-E      SM**6KRT-E
                       SM**4MUT-E

  Daljinsko upravljanje

  RBC-AMS51E-ES
  Daljinski upravljalnik Komfort

  RBC-AMS41E
  Daljinski upravljalnik z časovnim
  programatorjem


  RBC-AMT32E
  Žični daljinski upravljalnik


  RBC-AS41E
  Enostaven žični daljinski upravljalnik

  RBC-AX32U(W)-E
  IR-daljinski upravljalnik in          –                       –           –            –           –
  sprejemnik

  RBC-AX33CE
  IR-daljinski upravljalnik in          –            –           –           –                       –
  sprejemnik

  TCB-AX32E2
  IR-daljinski upravljalnik in
  zunanji sprejemnik

  TCB-EXS21TLE
  Tedenska ura


  TCB-CC163TLE2
                       Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter
  Krmiljenje vkl/izkl            TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2


  TCB-SC642TLE2
                       Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter
  Centralni daljinski upravljalnik     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2


  TCB-TC21LE2
  Daljinski temperaturni senzor

  TCB-PCNT30TLE2
  Adapter DI & S-DI TCC link na                                                                   vgrajeno
  VRF TCC-Link

  WH-H2UE
  Infrardeči daljinski upravljalnik
                          –            –           –           –            –      zajeto v dobavi naprave


  TCB-IFCB-4E2
  Modul za prikaz delovanja,
  napak in daljinski vkl/izkl

  TCB-IFCB5-PE
  Okensko stikalo


  TC-USB-EVO-1
  Redundančni modul


  TCB-IFLN642TLE
                       Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter
  Vmesnik za LonWorks            TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2

  BMS-SM1280ETLE
  Smart Manager s podatkovno        Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter    Potreben adapter
  analizo                  TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2     TCB-PCNT30TLE2


  Krmiljenje s pomočjo
  brezžične internetne povezave
44 I TOSHIBA
„   Slovarček
        Toplotna črpalka  Toplotna črpalka je tehnična naprava, ki proizvaja porabno toploto iz temperature
                  zunanjega zraka (približno 75 %) in gonilne energije (približno 25 %)

     Inverterska tehnologija  Pri inverterski tehnologiji gre za pretvorbo izmeničnega toka v enosmerni tok,
                  ter se učinkovito in skorajda brez izgube uravnava število vrtljajev kompresorja.

     Vrednost učinkovitosti  Vrednost učinkovitosti je neposredna primerjava med porabljeno električno energijo
                  in pridobljenim učinkom ogrevanja oziroma hlajenja.

Sezonska vrednost učinkovitosti  Glej razlago »učinkovitost« za celo leto.

       Polna obremenitev   Polna obremenitev je stanje obratovanja, pri katerem stroj lahko zagotovi največjo
                  moč.

       Delna obremenitev   Delno obremenitev imenujemo stanje obratovanja, pri katerem je določena najus­
                  treznejša prilagoditev števila vrtljajev kompresorja glede na trenutne potrebe v
                  prostoru.

          Kompresor   Zgoščevalec (kompresor) je priprava za pridobivanje stisnjenih plinov.

          PWM, PAM    Električno napetost, ki jo je pretvoril inverter, lahko glede na obremenitev požene
                  kompresor na dva načina. Za zelo učinkovito obratovanje v območju delne obreme-
                  nitve deluje modulacija širine impulza (nizka napetost / PWM). Način modulacije
                  višine impulza (visoka napetost / PAM) pa se potrebuje za hitro doseganje že
                  programirane želene temperature.

          Zvočna moč   Zvočna moč je akustična veličina, ki dejansko nastaja na zvočnem viru. Merjena
                  v dB(A)

          Zvočni tlak  Zvočni tlak je rezultat zvočne moči v odvisnosti od razdalje do zvočnega vira.
                  Merjen v dB(A)

    Letno – delovno – število  Za ocenjevanje energetske učinkovitosti ogrevalnega sistema na toplotno črpalko se
                  uporablja letno delovno število (Jahresarbeitszahl = JAZ). To določa razmerje med
                  količino proizvedene toplote in količino porabljene električne energije.

        Nominalna moč   Idealna moč naprave pri dani točki obratovanja.

       Maksimalna moč    Maksimalna moč naprave pri dani točki obratovanja.

       Električna zaščita  Ta prekine električni krogotok v primeru, če električni tok v nekem določenem času
                  preseže določeno jakost in tudi, če na električnem uporabniku pride do kratkega
                  stika.

           Pdesignc   Izračunana moč hlajenja za ohlajevanje prostora pri 35 °C zunanje temperature

           Pdesignh   Izračunana moč za ogrevanje prostora pri –10 °C zunanje temperature

       Hladilna tekočina  Hladilna tekočina je tehnični mešani plin, ki v sistemu služi za prenos hladilne ali toplot-
                  ne energije. Trenutno aktualni, običajeni hladilni tekočini sta R410A in R32, pri čemer se
                  v prihodnosti trend nagiba k uporabi R32. Prednost uporabe hladilne tekočine R32 je
                  v tem, da je pri njegovi uporabi efekt tople grede manjši, vendar je njegova energetska
                  učinkovitost zelo dobra in je v napravah potrebna le majhna količina R32.
                                                             TOSHIBA I 45
    LIGHT COMMERCIAL
    „       Razpored meritev za izračunavanje ravni zvočnega tlaka
   Stenska naprava        4-stezna kasetna naprava   Konzola          Kanalska naprava         Zunanja naprava


         1m
                                                               Mikrofon  1m
                                 Mikrofon


                                   1m                    1,5 m      1,5 m
              1m
                  1,5 m                   1m


                                                          Mikrofon
      Mikrofon                  Mikrofon
            Pogoji meritev za klimatske naprave TOSHIBA

            Hlajenje:	           Zunanja temperatura: +35 °C pri suhem termometru
            	               Notranja temperatura: +27 °C pri suhem termometru / + 19 °C pri mokrem termometru
            	               Vlažnost zraka: 50 – 55 % relativne vlažnosti
            Ogrevanje:	          Zunanja temperatura: +7 °C pri suhem termometru / +6 °C pri mokrem termometru
            	               Notranja temperatura: +20 °C pri suhem termometru
            Cevi za hladilno sredstvo	   Dolžina 7,5 m brez višinske razlike med notranjo in zunanjo napravo
            Raven zvočnega tlaka	     Merjeno na razdalji * cca. 1,5 m od notranje naprave oziroma na razdalji 1 m od zunanje
            	               naprave. Te vrednosti so merjene v gluhi sobi po JIS B616; po namestitvi naprave so
            	               lahko te vrednosti zaradi vpliva zunanjih zvočnih virov višje.
46 I TOSHIBA
TOSHIBA I 47
                                                                                                          Pooblaščeni distributer Toshibe:
www.toshiba-aircondition.com
        Za tiskarske in tipografske napake ne odgovarjamo. SI / LC / 01.2016
        AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: office@air-cond.com, www.air-cond.com

											
Toshiba RAV klima naprave 2016