6°C

Servis in vzdrževanje

Servisne storitve, ki jih izvajamo:


Klima - zunanja enotaPri nas lahko naročite redne in izredne vzdrževalne posege na Vaših klimatskih napravah oz. sklenete pogodbo za vzdrževanje.

Pri izvajanju servisa upoštevamo vse pravilnike z vidika ekološkega ravnanja z odpadki, ki se pojavljajo pri posegih.
 
Skladno s pravilnikom o ravnanju ozonu škodljivih snovi je podjetje pridobilo vse certifikate in potrebno opremo za zajem, reciklažo in oddajanje plinov.

V evidenco zbiralcev odpadnih ozonu škodljivih snovi smo pri Agenciji za okolje in prostor vpisani pod zaporedno številko 15.

Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi Predpisuje za imetnike klimatskih naprav, ki vsebujejo več kot 3 kg hladilnega plina R22 naslednje:
- prijavo hladilnega agregata Agenciji RS za okolje in prostor,
- vsaj enkrat letno izvesti pregled stanje hladilnega agregata,
- enkrat letno izvesti tesnost plinskega sistema.


Elektro Ljubljana svetuje vsem odjemalcem električne energije:

Ukrepi za učinkovito rabo energije (klimatizacija in prezračevanje)
 

Ukrepi za učinkovito rabo klimatskih naprav