6°C

Subvencioniranje toplotnih črpalk


Toplotne črpalke delujejo na način, ki močno zmanjša porabo energije, hkrati pa poveča udobje bivanja. Njihov izkoristek električne energije je zelo visok, zato dosegajo izredno dober učinek ogrevanja. Tudi iz zelo hladnega zraka lahko toplotne črpalke iztisnejo toploto in tako ogrejejo stanovanje in sanitarno vodo. Toplotne črpalke veljajo za eno izmed najbolj okolju prijaznih načinov ogrevanja, zato so tudi predmet subvencij. Zdaj je pravi čas, da tudi Vi preklopite na toplotno črpalko in tako veliko prihranite!

Z izbiro toplotne črpalke zrak - voda boste sprejeli eno najbolj ekonomičnih in pametnih odločitev v Vašem življenju in prav zdaj so toplotne črpalke zaradi subvencij najbolj ugodne.

Za lažje razumevanje vseh možnih oblik subvencij in akcij za toplotne črpalke, v nadaljevanju sledi kratek pregled le-teh.  

 

1. AKCIJA MODRA ENERGIJA

Akcija »Modra energija za toplotne črpalke« je akcija modra energijanamenjena vsem gospodinjstvom, ki bi se želeli ogrevati z obnovljivimi viri energije.

Ogrevanje z obnovljivimi viri si zagotovite z nakupom in vgradnjo ene izmed toplotnih črpalk, vključenih v akcijo Modra energija. Gre za električno energijo pridobljeno iz obnovljivih vodnih virov.

Kaj torej to pomeni za Vas?

Ob nakupu toplotne črpalke vam priznamo 12-odstotni popust na toplotno črpalko, dodatno pa prejmete še potrjen kupon, s katerim ste upravičeni do paketa »Modra energija za toplotne črpalke«. Tega uveljavite pri svojem dobavitelju električne energije in ta vam bo nato dobavljal Modro energijo po ceni navadne, na to ceno pa bo dodal še dodatni 20-odstotni popust za obdobje dveh let na vso vašo porabljeno električno energijo.

Sodelujoči dobavitelji električne energije so: ELEKTRO CELJE, ELEKTRO MARIBOR in ELEKTRO PRIMORSKA. Tudi sicer je prehod k drugemu električnemu dobavitelju enostaven.

Naše podjetje ima v predmetno akcijo vključene praktično skoraj vse toplotne črpalke iz programa, konkretneje pa si seznam lahko ogledate na spodnji povezavi. Novost v letu 2013 je tudi ta, da so v akcijo vključene tudi toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode. Popust na električno energijo znaša v tem primeru 5% za obdobje dveh let.

>> Naš seznam toplotnih črpalk v AKCIJI MODRA ENERGIJA <<

 

2. SUBVENCIJE EKO SKLADA 2014

Eko sklad toplotne črpalke

Eko sklad nudi nepovratne finančne spodbude za rabo obnovljivih virov energije. Sem prištevamo torej tudi nabavo in vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali ogrevanje stanovanjske stavbe. Pravica velja le za serijsko izdelane toplotne črpalke ter na podlagi originalnega predračuna izvajalca, kateri vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke, ter vrsto oziroma model toplotne črpalke.

Pri tem je potrebno upoštevati, da mora toplotna črpalka zrak/voda za namen ogrevanja sanitarne vode, dosegati grelno število najmanj 3,3.

Če boste z toplotno črpalko zrak/voda ogrevali sanitarno vodo IN stanovanjske prostore, pa mora grelno število toplotne črpalke znašati vsaj 3,4.

Višina subvencije je tako deloma pogojena z grelnim številom toplotne črpalke, v letu 2014 in sicer:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe v toplotno črpalko, vendar ne več kot:

- 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim številom enakim ali večjim od 3,7

- 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim številom nad 3,4 do pod 3,7

Če boste vgradili toplotno črpalko le za ogrevanje sanitarne vode, znaša višina nepovratnih sredstev prav tako največ 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 250€.

Naše podjetje Vam pri pridobivanju subvencije pomaga in svetuje, tako da je celoten postopek za Vas enostaven in hiter, saj imamo bogate izkušnje s tega področja.


ZA LETO 2014 SO SUBVENCIJE EKO SKLADA PORABLJENE!


Dokumentacija Eko sklada:

>> Javni poziv Eko sklada <<

>> Vloga na javni poziv z navodili <<

>> Seznam toplotnih črpalk, katere subvencionira Eko sklad <<

 

3. AKCIJA BONUS DAIKIN ALTHERMA

Na toplotne črpalke Daikin Altherma, ki imajo po novem možnost subvencije tudi s strani Eko sklada, Vam priznamo še bonus ob plačilu, in sicer:

- Za nizkotemperaturne modele 11 kW (200€), 14 kW (300€) in 16 kW (400€) in sicer do 14.11.2014

- Za visokotemperaturno Daikin Althermo znaša bonus 11 kW (200€), 14 kW (300€) in 16 kW (400€) in sicer do 24.12.2014