6°C

Katalog Toshiba 2016 (klimatske naprave)

Za ogled katalogov potrebujete Adobe Flash Player različico 9.0 ali novejšo razlčico.

												2016 / 17     RESIDENTIAL
          Klimatske naprave za učinkovito hlajenje in ogrevanje
   » COMMIT TED TO PEOPLE; COMMIT TED TO THE FUTURE «
    RESIDENTIAL
    „   WE ARE TOSHIBA.
       Z našimi vrednotami dajemo
       proizvodom in rešitvam pravo obliko.
       Sanje ustanovitelja Toshibe so bile, da bi razvijal
       proizvode, ki svet, v katerem živimo, izboljšujejo. Danes
       po celem svetu veliko ljudi dela na tem, da se te sanje
       uresničijo, pri čemer uporabljajo svoje navdihe za to,
       da bi te ideje uresničili v obliki proizvoda. Smer razvoja
       določajo temeljne vrednote ter zagotavljajo, da je
       napredek v skladu s skupnostjo vseh narodov.
       Kvaliteta & zanesljivost                   Odgovornost
       sta bistvo našega dela. Naše tehnologije se razvijajo    prevzamemo za raznovrsnta družbena vprašanja
       v več kot tridesetih laboratorijih za raziskave ter v več  kot so povečanje števila prebivalstva in omeje-
       kot 300 hčerinskih družbah delajo naši inženirji na tem,   nost naših resursov. Z našimi proizvodi ponuja-
       da bi za Vas našli najboljše rešitve in razvili najboljše  mo rešitve, ki trajnostno pripomorejo k temu.
       proizvode.

       Odgovornost za okolje & trajnost               Enostavnost
       sta sestavni del naše podjetniške filozofije. Naša želja   učinkovito uporabljamo pri vseh naših dejanjih.
       je, da do leta 2050 bistveno povečamo ekološko učin-     Prizadevamo se, da bi našli enostavne, oko-
       kovitost ter da razvijemo proizvode, ki imajo na okolje   ljevarstveno in energetsko učinkovite rešitve za
       minimalne učinke – tukaj mislimo na celoto, od razvoja,   kompleksne tehnične rešitve in sodobne trende.
       preko proizvodnje pa vse do uporabe proizvodov.       Rentabilnost Vaše naložbe
       nam je pomembna. Z razvojem kvalitetnih in dolgoro-
       čno varnih proizvodov, ki ne potrebujejo veliko vzdrže-
       vanja ter zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, l­ahko to
       zahtevo tudi izpolnimo.
2 I TOSHIBA
„     Committed to People; Committed to the Future.
      Naša prizadevanja so osredotočena na človeka in prihodnost.

Bistvo Toshibine filozofije je strastno prizadevanje za izboljšanje kvalitete življenja vseh naših kupcev po vsem svetu
ter istočasno globoko spoštovanje našega okolja. Kot sestavni del globalne obveznosti skrbi za okolje nenehno
razvijamo inovativne tehnologije in izboljšave, od katerih ljudi imajo koristi na celem svetu. Pri tem je naš cilj, da
­najdemo idealno ravnovesje med udobjem in visokokvalitetnimi ekološkimi proizvodi.

Nenehno se ukvarjamo z raziskavami in razvojem glede energetske učinkovitosti in čistih tehnoloških rešitev.
Na ta način razvijamo proizvode, ki ne le da porabijo manj energije, temveč tudi pomagajo izboljšati kakovost zraka
s pomočjo uporabe visokokvalitetnih sistemov za čiščenje zraka, namenjenih za domačo uporabo in uporabo v
komercialne namene.
                                                             TOSHIBA I 3
    RESIDENTIAL
    „   TOSHIBA
       Najboljša izbira, če gre za klimatsko udobje.

       Toshiba ponuja obsežen asortiment visoko učinkovitih klimatskih naprav, name-
       njenih za energetsko varčno uporabo tako v načinu hlajenja kot v načinu ogreva-
       nja. Inovativna inverterska tehnologija v kombinaciji z obnovljivimi energetskimi viri
       daje garancijo za nizke obratovalne stroške pri istočasnem optimalnem udobju.

       Desetletja izkušenj, lastne raziskave in lasten razvoj ter veliko inovacij je Toshibo
       privedlo do tega, da je strokovnjak na področju klimatizacije. S klimatsko napravo
       Toshibe lahko tekom celega leta uživate v Vaši osebni klimi dobrega počutja.       Profitirajte od TOSHIBINE klime v prostoru
                                       €   Nizki obratovalni stroški
                                          Visoke vrednosti učinkovitosti omogoča inverter-
                                          ska tehnologija v kombinaciji z dvojno rotacijskim
                                          batnim kompresorjem

                                          Izjemno visoka učinkovitost pri delni obremenitvi

                                          Minimalna poraba električne energije – Nizki
                                          obratovalni stroški
  €     NAJVEČJE UDOBJE               €            HLAJENJE in OGREVANJE
       S pritiskom na gumb visoko učinkovito hlajenje – ­          Uporaba toplotnih črpalk zrak-zrak skozi celo leto
       ogrevanje – odvajanje vlage
                                          Zrak kot vir energije je brezplačen in neomejeno
       Integrirani filtrirni sistemi za aktivno čiščenje zraka       na razpolago

       Enostavna in prilagodljiva montaža                  Integrirana tehnologija toplotne črpalke zagotavlja
                                          prijetno toploto s pritiskom na gumb
                        €                  OKOLJU PRIJAZNO
                                          Inverterska tehnologija zagotavlja nizko porabo
                                          električne energije, tudi v načinu ogrevanja

                                          Brez emisij ali drugih škodljivih vplivov na okolje

                                          Kot izvor energije se uporablja zrak
4 I TOSHIBA
 „     Individualne zahteve, individualni proizvodi.
       Toshiba ponuja ustrezno rešitev.

 Današnja pričakovanja so glede sodobne klime v prostoru zelo visoke. K optimalnem klimatskem doživetju sodi ne
 le temperatura, temveč tudi dobra porazdelitev zraka, čisti zrak ter fleksibilno krmiljenje. Visoko kvalitetni proizvodi,
 kot so to proizvodi Toshibe, izpolnjujejo še nadaljnje kriterije, kot so minimalni obratovalni stroški, enostavna vgrad-
 nja in visoka fleksibilnost. Skupaj s pooblaščenim distributerjem Toshibe boste našli Vašo perfektno Toshibino
 klimatsko napravo in boste vrsto let zadovoljni.
                                          CONTROLS
                                          »» Lokalna krmiljenja
                                          »» Centralna krmiljenja
                                          »» Regulacije omrežja


CONTROLS                                      COMMERCIAL (VRF)
                                          Klimatizacija za obrt in industrijo
                                          [12 – 168 kW]

                                          »» 2-stezni sistemi

COMMERCIAL                                     »» 3-stezni sistemi z rekuperacijo toplote
                                          »» Prezračevanje & topla voda

                                          LIGHT COMMERCIAL
                                          Klimatske naprave za obrt

LIGHT COMMERCIAL                                  [2,5 – 23 kW]

                                          »» Digitalni inverter
                                          »» Super digitalni inverter
                                          »» Digitalni inverter Big


RESIDENTIAL                                    RESIDENTIAL
                                          Klimatske naprave za domačo rabo
                                          [2,5 – 10 kW]
                                          »» Single
                                          »» Multi
                                          »» Toplotna črpalka zrak-voda (Estia)


                     Uradno preizkušena kvaliteta

                     Vse Toshibine klimatske naprave ustrezajo smernicam ECODESIGN.
                     http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

                     Toshibine klimatske naprave preizkuša in certificira EUROVENT.

                     Kakovost proizvoda ustreza standardom ISO 9001 oz. JIS.

                     Odgovorno ravnanje z okoljem po določilih ISO 14001 od maja 1998.
                                                                TOSHIBA I 5
    RESIDENTIAL
    „   Življenjski slog, udobje in odgovornost do okolja.
       To je naš izziv.

       TOSHIBA si je že dolgo pred uvedbo zakonskih obveznosti prizadevala razvijati inovativne tehnologije, ki omogočajo
       klimatske naprave brez škodljivih vplivov na okolje.
       Razvoj inverterske tehnologije pri TOSHIBI je prispeval v veliki meri k temu, da so zmogljivosti klimatskih naprav
       zelo visoke, vendar se pri tem resursi čuvajo. Če je klimatska naprava pravilno vgrajena, gre tukaj za zaprt krogotok
       hladilnega sredstva, in pri tem nevarne snovi ne pridejo v okolje. Klimatske naprave ne proizvajajo fini prah – ne v
       načinu delovanja hlajenje in ne v načinu delovanja ogrevanje.
                                                  TEHNOLOGIJA IN INOVACIJA
                                                    varčujeta pri stroških.
                                                KVALITETA & STROKOVNI PARTNER
                                                    skrbita za zanesljivost.
                                                UDOBJE IN OKOLJSKA PRIJAZNOST
                                                       sta združena.
6 I TOSHIBA
„      Prednost zahvaljujoč inovativni tehnologiji.
      Vse iz hiše Toshiba.

Kako dobro lahko klimatska naprava z inverterskim        INVERTERSKA TEHNOLOGIJA
krmiljenjem funkcionira, je v veliki meri odvisno od treh
pomembnih komponent. To so elektronika, motor in         Inverterska tehnologija znamke TOSHIBA omogoča
kompresor. Zaradi obsežnega znanja o lastnostih teh       brezstopenjsko in brez izgube delujoče krmiljenje
treh komponent, je TOSHIBA uspela zmanjšati porabo        vrtljajev kompresorja. Pri tem je število vrtljajev perma-
energije, hkrati pa izboljšati učinkovitost.           nentno prilagojeno trenutnim pogojem obremenitve.
                                 S tem se izvaja le toliko ogrevanja oziroma hlajenja,
                                 kolikor se dejansko potrebuje. Želeno temperaturo je
                                 mogoče natančno vzdrževati in s tem je zagotovljeno
1 motor                             učinkovito delovanje z istočasnim varčevanjem elek-
brezstopenjska regulacija                    trične energije.
20 – 100 % moči

2 ojnica                             DVOJNI ROTACIJSKI BATNI
specialni ležaji zagotavljajo                  ­KOMPRESORJI
najmanjše možne izgube                    3
zaradi trenja              1            Prednosti inverterske tehnologije so z uporabo dvojnih
                                 rotacijskih batnih kompresorjev znamke TOSHIBA
3 lovilnik tekočine                       vedno večje. S temi je mogoče odlično uravnavanje
tekoča hladilna tekočina                     krmiljenja v razponu moči od 20 – 100 %: to ima samo
se ne vsesava           4               TOSHIBA!
                       2
4 dvojni rotacijski bat
visoka mehanska stabil-
                                 Hibridno invertersko krmiljenje
nost in minimalne vibracije                   Če je razlika med želeno in dejansko temperaturo zelo
                                 velika, inverter samodejno izbere način delovanja PAM,
                                 v katerem deluje z večjo močjo in s tem hitro pripelje
                                 do želenega udobja. Če je razlika med želeno in dejan-
                                           sko temperaturo mala, se inverter
začetna temperatura                                 preklopi na način delovanja PWM.
                                           V tem načinu delovanja je poraba
                                           električne energije najnižja in učin-
                                           kovitost najvišja. Veliko inverterskih
                                           naprav uporablja le enega izmed teh
                    želena temperatura              dveh krmiljenj. Samo TOSHIBIN isto-
hitro ohlajevanje                                  smerni-hibrid inverter uporablja obe
                                           tehnologiji paralelno.
                                           S tem dosega optimalne rezultate.
    PAM         PWM
    MODE          MODE
hitro ogrevanje


                    želena temperatura
začetna temperatura


    PAM         PWM
    MODE          MODE
                                                               TOSHIBA I 7
    RESIDENTIAL
    „   Dobra klima v prostoru je skupek več detajlov.
       Tih in neviden

       Za kvaliteto zraka v prostoru ni le pomembna temperatura zraka. Tudi porazdelitev zraka, pozicija naprav, hitrost
       izpihovanja ter čistoča zraka je odločujoča, ali je klima v prostoru prijetna. Toshiba je svoje naprave opremila z veliko
       detajlov, ki omogočajo, da klima prostora postane čim prej klima udobja.


                                              Maksimalno udobje, minimalen
                                              hrup – Quit Mode
                                              Toshibine klimatske naprave so znane
                                       po tem, da tako njihove notranje kot zunanje naprave
                                       absolutno tiho delujejo. Z aktiviranjem načina delova-
                                       nja „QUIET“ lahko hitrost delovanja ventilatorja z enim
                                       pritiskom na gumb zmanjšate na zelo nizke obrate.
                                       Na ta način se nivo hrupnosti notranjih naprav znamke
                                       Diaseikai in Suzumi Plus zniža za dodatnih 3 dB (A).
               Način delovanja za spanje zago-
               tavlja sladke sanje:
               COMFORT SLEEP
       Ponoči je temperatura običajno nižja od dnevne in
       enakomerno hlajenje bi morda bilo čutiti kot moteče.
       Z aktiviranjem gumba „COMFORT SLEEP“ v načinu
       hlajenja, se dopušča, da se za dve do tri ure sobna
       temperatura rahlo zvišuje, za eno stopinjo na uro. To
       zagotavlja optimalno ugodje med spanjem.                                              S kontrolo pretoka zraka
                                              ­maksimiramo udobje.
                                               Uporaba funkcije „HI POWER“ nam
                                       omogoča zelo hitro hlajenje, v tem načinu delovanja
                                       naprava deluje z največjo močjo prenosa mrzlega
                                       zraka. Za individualno in fleksibilno prilagoditev pretoka
                                       zraka služijo lamele, ki se lahko nastavijo v dvanajst
                                       različnih položajih. Oblika lamel zagotavlja tiho in učin-
                                       kovito porazdelitev zraka.
               Čista stvar: funkcija samočiščenja
               Da lahko klimatska naprava izpihuje čist
               zrak, mora biti tudi sama čista. Tako je
               TOSHIBA razvila funkcijo samočiščenja,
       ki vlago v notranjosti naprave zmanjšuje in s tem pre-
       prečuje morebitni nastanek plesni v sami napravi. Po
       izklopu obratovanja, notranji ventilator še deluje naprej
       in izsuši vso vlago, ki se je nabrala na toplotnem izme-
       njevalcu. Zatem se ventilator samodejno izklopi.
8 I TOSHIBA
„      AKTIVNO UPRAVLJANJE ZRAKA za čist in zdrav zrak
      Toshiba ponuja ustrezno rešitev

Za optimiranje kvalitete zraka v prostoru so nepogrešljivi učinkoviti sistemi filtriranja. Odvisno od modela se vsesan
zrak v več korakih očisti od nečistoče in praha.
S pomočjo naravnih snovi se iz zraka izfiltrirajo najmanjši delci ter tudi plesen. Plazma filtri iz zraka odstranijo celo
najmanjše delce in zagotavljajo čisto klimo v prostoru.

FILTER ZA PRAH                         AKTIVNI KARBONSKO-KATEHINSKI FILTER
Serijsko so vse klimatske naprave TOSHIBA opremlje-       Pri modelih iz serije Mirai obstaja možnost naknadne
ne z velikimi, pralnimi filtri iz umetne snovi, ki prekrivajo  vgradnje aktivnih karbonsko-katehinsko filtrirnih trakov
celotni toplotni izmenjevalec. Na ta način se zrak že v     v standardne filtre za prah.
trenutku vstopa v napravo očisti grobih delcev umaza-
nije ter prašnih delcev. Za vzdrževanje učinkovitosti je
filtre potrebno redno čistiti z milnico.


IAQ-FILTER
Za inteligentnimi IAQ filtrirnimi sistemi za kvaliteten
zrak se skriva ideja, kako s pomočjo naravnih snovi
učinkovito očistiti zrak. Na ta način je mogoče zrak oči-
stiti od onesnaženosti na blagi način, zrak v prostoru
ostane čist in zdrav. Poleg tega deodorantske lastnosti
osvežujejo zrak in nastajanje plesni je onemogočeno.

»» Deodorantsko delovanje
»» Učinkovito proti prahu in onesnaženosti
»» Učinkovito proti plesniPLAZMA FILTER: visoko učinkovito električno
čiščenje zraka                         Pri filtriranju zraka poteka električno izločanje v treh
TOSHIBA plazma filter je dvostopenjsko delujoč elektri-     korakih:
čni čistilec zraka. Zagotavlja filtriranje najmanjših delcev  »» v prvem koraku se prašni delci naelektrijo
in dosega učinkovitost, ki ga s klasičnim sistemom       »» zatem ostanejo naelektreni prašni delci nalepljeni na
filtriranja ni mogoče doseči. Njegove elektrostatične       zbiralniku
celice so zmožne odstranjevati do 99 % vseh škodljivih     »» z rednim umivanjem z milnico se ujeti prašni delci z
snovi.                               zbiralnika zlahka odstranijo
SUPER IONIZATOR
Popolnoma nov v programu je ionizator SUPER, ki ga       „SUPER-Ioni“ pozitivno na elastičnost in vsebnost vlaž-
je razvila TOSHIBA. Ta deluje dopolnilno k plazma filtru    nosti v povrhnjici kože. SUPER Ionizator je nameščen
z aktivno učinkovitostjo
       Pico Nano
             proti onesnaženosti. Izredno      ekskluzivno v modelih Super Daiseikai 8 in zagotavlja
drobni „SUPER-Ioni“, katerih velikost ni večja od ene      skupaj z visoko učinkovitim plazma filtrom odlično in
tisočinke nano delca, obkrožijo nezaželene delce,        čisto klimo v prostoru.
                                                              Pico    Nano
tako da le ti postanejo neškodljivi. Poleg tega delujejo


                                                                  TOSHIBA I 9
    RESIDENTIAL
    „   Vse je pod kontrolo
        Veliko možnosti nastavitve Vam zagotavlja
        Vašo osebno klimo dobrega počutja.
        Pri proizvodih iz segmenta „Resindential“ je v standardni dobavi zajet
        tudi infrardeči daljinski upravljalnik, ki je zelo enostaven za uporabo.
        V skladu s trendom moderne dobe se Toshibine klimatske naprave
        lahko opcionalno upravljajo eksterno, npr. preko pametnega telefona.
        Infrardeči daljinski upravljalnik
        Elegantni daljinski upravljalniki imajo pregledno tastaturo, in odvisno od modela ponujajo najrazličnejše možnosti za
        nastavitev. Razen standardnih daljinskih upravljalnikov so pri seriji „Mirai“ in „Suzumi Plus“ dodatno dobavljivi tudi
        infrardeči daljinski upravljalniki z razširjenimi funkcijami. Vaš pooblaščen distributer Toshibinih proizvodov Vam bo
        obsežno svetoval glede vprašanja, kateri daljinski upravljalnik je za Vaše potrebe najboljši.
         AUTO                                                         WEEKLY      DAY      PROGRAM
                                                                    ON /OFF             P1 - P4
                                      Vklop / Izklop naprave
        Avtomatski izbor med načini delovanja: hlajenje,                                             TIMER
        ­ogrevanje ali ventilacija.
                                        ECO                          ▲      ▲      ▲      SET
         COMFORT                                                      TEMP      ON      OFF
          SLEEP                          Temperatura v prostoru, hitrost ventilatorja in način                      CLR
                                                                    ▼      ▼      ▼
        Da bi zagotovili optimalno udobje, se po 1 uri       delovanja se avtomatsko uravnava tako, da se
                                      varčuje z energijo                   Tedenski časovni programator s 4 prostoizbirnimi nastavitvami
        ­temperatura zviša za 1 °C, ter po 2 urah za
                                                                  za en dan oz. s 7 različnimi programi za en teden (vklop/izklop,
        ­dodatno stopinjo – ta temperatura se na to
         ­vzdržuje vse do jutra. .                    FAN                        temperatura, način obratovanja kot tudi hitrost ventilatorja)

                                      Nastavitev hitrosti ventilatorja (5 stopenj ali
         FLOOR                          avtomatsko)                        POWER SEL
        Aktiviranje talnega ogrevanja pri napravi konzolnega                                Zmanjšuje vhodni tok oz. porabo električne energije na
        tipa; z nizko hitrostjo izstopa na spodnji strani naprave      FIX                       75 ali 50% in služi za prihranek energije ali razbremeni-
        topel zrak                                                     tev prešibkih varovalk.
                                      Fiksna nastavitev zračnih lamel

                                       AIR FLOW                         QUIET
        ONE-TOUCH
                                      Aktiviranje ene od predhodno izbranih nastavitev    Znižanje hitrosti ventilatorja na zelo nizek nivo, s tem se
        Popolnoma samodejen način delovanja, ki je posebej     za izpihovanje zraka. Grafični prikaz na digitalnem   glasnost naprave zmanjša za 3 dB(A)
        programiran za potrebe uporabnika              zaslonu


10 I TOSHIBA
Zunanja krmiljenja
Različne variante zunanjega krmiljenja zagotavljajo
udobje tako, da v napravo lahko vedno posežemo,
                                    Combi Control
oz. klimatsko napravo lahko vklopimo oz. izklopimo s          S „Combi Control“ je mogoče nadzorovati in krmiliti vse
stikom z oknom. Vsa zunanja krmiljenja so dobavljiva          glavne funkcije klimatskih naprav preko mobilnega tele-
dodatno.                                fona via SMS ali „APP“ mobilne aplikacije (vklop/izklop,
                                    način obratovanja, temperatura in hitrost ventilatorja).
                                    Poleg tega prejme uporabnik informacije o izpadu elek-
                                    tričnega toka ali o previsoki oz. prenizki temperaturi.
                                    Ta model priporočamo za uporabo na krajih, kjer ni
WIFI krmiljenje AP-IR-WIFI-1                      vedno na voljo internetna povezava ali WLAN, kot npr.
                                    v počitniških hišah ali na območju vtičkarskih naselji.
Z Air Patrolom klimatsko napravo lahko krmilimo preko
vseh mobilnih naprav kot so npr. pametni telefoni,
                                    Combi Control je kompatibilen z vsemi notranjimi
tablice ali PC. Za to rabimo le WIFI omrežje ter eksterni
                                    napravami, ki so standardno opremljeni z infrardečim
modul za krmiljenje, ki je nameščen v bližini klimatske
                                    daljinskih upravljalnikom.
naprave. Sistem aktiviramo oz. upravljamo preko
aplikacije in nam takoj zagotavlja največje udobje pri
uporabi.


                                    Eksterni VKLOP / IZKLOP
                                    Nadzorna plošča omogoča v povezavi s krmilnim
                                    modulom, stikom z oknom ali s Key Card, eksterni
                                    vklop in izklop klimatske naprave. To je kompatibil­
                                    no z modeli serije Suzumi Plus, Super Daiseikai
                                    in s 4-steznimi kasetami ter se lahko enostavno
                                    ­integrira v že obstoječe nadzorne sisteme stavb.
                                                                Izklop
                                     Okensko stikalo
 PRESET                       HI POWER                        TIMER CLR
Aktiviranje lastnih izbranih nastavitev, ki jih je  Izredno močan zračni pretok za hitro         Nastavitve na časovnem programatorju
uporabnik predhodno nastavil             ­ohlajevanje                     izbrisati


                            MODE                          PURE
  TIMER ON
                                                      Aktiviranje plazma filtra
                           Nastavitev za način delovanja: hlajenje, ogre-
Aktiviranje časovnega programatorja         vanje, odvajanje vlage iz zraka, avtomatika


                                                         ▲
                            SWING                         TEMP
  TIMER OFF                                                   ▼
                           Nihajoče gibanje usmerjevalnih zračnih lamel
Deaktiviranje časovnega programatorja
                                                      Nastavitev temperature

                             OFF
 TIMER SET                                                   8°C
                           Izklopni časovni programator izklopi
Nastavitve na časovnem programatorju         delovanje naprave ob izbranem času (od        Funkcija proti zamrzovanju, ki zagotavlja
shraniti                       0,5 – 12 ur)                     ­konstantno temperiranje prostora pri 8 °C                                                                         TOSHIBA I 11
    RESIDENTIAL
    „   Residential stanovanjske klimatske naprave
        Pregled naprav

        Klimatske naprave serije „Residential “ so sistemi v
        območju zmogljivosti od 2,5 kW do 10 kW. Zaradi
        lastnosti teh naprav so idealni za uporabo v domačem
        okolju ali manjših trgovinah, pisarnah, zdravniških
        ordinacijah itn. Posebej uspešen je aktivni menedžment
        zraka z najrazličnejšimi nivoji filtriranja zraka in dezo-
        doriranjem zraka -kar predstavlja vidik, ki postaja vse
        bolj pomemben , ker se ljudi v življenju povprečno 90%
        časa zadržujejo v zaprtih prostorih. Inverterska tehno-
        logija, ki je izum Toshibe, absolutno pozitivno vpliva na
        energetsko učinkovitost – vsi inverterski modeli delujejo
        energetsko zelo varčno.
        Single-Split konfiguracija
        Pri klasični Single (enojni) inštalaciji celoto tvorita ena  Prav v segmentu stenskih naprav je izbira med notranji-
        notranja in ena zunanja naprava. Za notranje enote so     mi napravami zelo velika, saj različni modeli z inverter-
        na voljo zelo elegantno oblikovane stenske naprave in     sko tehnologijo pokrivajo široko paleto zahtev.
        konzole.             Visoko učinkoviti sistemi filtriranja zago-
             tavljajo čisti zrak v prostoru

             Enostavna montaža

             Veliko število notranjih naprav v različnih
             dizajnih in z različno opremo
        Modeli ‘‘PREMIUM‘‘
        Super Daiseikai 8

        Modeli ‘‘COMFORT‘‘
        Suzumi Plus, Konzole

        Modeli ‘‘CLASSIC‘‘
        Mirai

12 I TOSHIBA
Multi Split konfiguracija
Elegantna rešitev za klimatizacijo več prostorov je     stenske naprave in konzole ter elegantne 4-stezne
namestitev Multi-Split sistema. Na eno zunanjo enoto    kasetne in kanalske naprave, ki se med seboj lahko
se lahko po želji priklopi od dveh do pet notranjih enot.  kombinirajo.
Ponudba notranjih enot v multisegmentu obsega     Ena zunanja naprava oskrbuje do pet notra-
     njih naprav različnih izvedb

     Za zunanjo napravo potrebujemo zelo malo
     prostora

     Manjši vložen trud za inštaliranje
Modeli ‘‘PREMIUM‘‘
Super Daiseikai 6.5

Modeli ‘‘COMFORT‘‘
Suzumi Plus, Konzole, kanalske naprave,

4-stezna kaseta
                                                         TOSHIBA I 13
     RESIDENTIAL
     „        Residential prostorske klimatske naprave
              Pregled naprav
                        MODELI CLASSIC      MODELI COMFORT         MODELI PREMIUM       MODELI PREMIUM
   Naziv modela                  Mirai         Suzumi Plus         Super Daiseikai 8     Super Daiseikai 6.5

   Hlajenje                      ●             ●                ●              ●

   Ogrevanje                     ●             ●                ●              ●

   Hibrid invertersko krmiljenje           ●             ●                ●              ●

   Rotacijski batni kompresor             ●             ● 10/13

   Dvojni rotacijski batni kompresor                       ● 16/18/22           ●              ●

   Prašni filter                   ●             ●                ●              ●

   IAQ filter                                  ●                              ●

   Aktivni karbonsko – katehinski filter      Po želji

   Plazma filter (Pure Mode)                                           ●              ●

   Ionizator zraka                                                              ●

   SUPER Ionizator                                                ●

   Funkcija samočiščenja               ●             ●                ●              ●

   Avtomatski način delovanja             ●             ●                ●              ●

   Hi Power                      ●             ●                ●              ●

   Sistem avto diagnoze                ●             ●                ●              ●

   Ekološki način delovanja              ●             ●                ●              ●

   Quiet Mode                                  ●                ●

   Comfort Sleep                                 ●                ●              ●

   Power Selection                               *               ●              ●

   Wifi - kompatibilen                ●             ●                ●              ●

   Tedenski časovni programator                                         ●

   Časovni programator (Timer)                          ●                              ●

   Off Timer                     ●

   Avtomatski ponovni vklop              ●             ●                ●              ●

   8 °C temperiranje                              *               ●

   Floor Mode

   Preset Mode                                  ●                ●              ●

   One-Touch-Mode                                                              ●

   Izvedba – Single                  ●             ●                ●

   Izvedba – Multi                                ●                              ●                       ● Standardna izvedba   Samo v kombinaciji z dodatnim daljinskim upravljalnikom  * Funkcija na voljo samo v single-izvedbi
14 I TOSHIBA
MODELI COMFORT    MODELI COMFORT    MODELI COMFORT
  Konzola      Kanalska naprava  60 × 60 4-stezna kaseta            Naziv modela

   ●           ●           ●                      Hlajenje

   ●           ●           ●                     Ogrevanje

   ●           ●           ●            Hibrid invertersko krmiljenje

   ● 10/13                               Rotacijski batni kompresor

   ● 18         ●           ●         Dvojni rotacijski batni kompresor

   ●                      ●                    Prašni filter

   ●                                            IAQ filter

                                 Aktivni karbonsko – katehinski filter

                                      Plazma filter (Pure Mode)
                                            Ionizator zraka

                                           SUPER Ionizator

   ●           ●           ●              Funkcija samočiščenja

   ●           ●           ●            Avtomatski način delovanja

   ●           ●           ●                     Hi Power

   ●           ●           ●               Sistem avto diagnoze
   ●           ●           ●             Ekološki način delovanja

   ●           ●                               Quiet Mode

   ●           ●                              Comfort Sleep

    serija E1 *
                                             Power Selection

   ●           ●           ●                Wifi - kompatibilen

    serija E1
                                     Tedenski časovni programator

   ●           ●           ●           Časovni programator (Timer)

                                               Off Timer

   ●           ●           ●             Avtomatski ponovni vklop

    serija E1 *
                                            8 °C temperiranje

   ●                                          Floor Mode

   ●           ●           ●                   Preset Mode

   ●           ●                            One-Touch-Mode

   ●                                       Izvedba – Single

   ●           ●           ●                  Izvedba – Multi                                              TOSHIBA I 15
       RESIDENTIAL

                                                                            Tehnični podatki Toplotna črpalka

                                                       R410A                                 R32
   Notranja naprava                             RAS-10BKV-E        RAS-13BKV-E       RAS-16BKV-E     RAS-10BKVG-E       RAS-13BKVG-E      RAS-16BKVG-E
   Zunanja naprava                              RAS-10BAV-E        RAS-13BAV-E       RAS-16BAV-E     RAS-10BAVG-E       RAS-13BAVG-E      RAS-16BAVG-E

  Hladilna moč                 kW      H          2,50            3,10          4,40         2,50           3,10          4,60
  Hladilna moč (min.-maks.)           kW      H        0,67 - 3,10        0,75 - 3,50       1,10 - 5,00      0,67 - 3,10        0,75 - 3,50       1,10 - 5,30
  Poraba moči                  kW      H      0,16 - 0,85 - 1,19    0,18 - 1,15 - 1,33    0,26 - 1,56 - 1,90  0,16 - 0,85 - 1,19    0,18 - 1,15 - 1,33    0,26 - 1,53 - 1,80
  Vrednost učinkovitosti EER                 H          2,98            2,70          2,82         2,94           2,70          3,01
  Vrednost učinkovitosti SEER                 H          5,60            5,70          5,80         5,60           5,70          6,10
  Pdesignc                   kW      H          2,50            3,10          4,40         2,50           3,10          4,60
  Razred energetske učinkovitosti               H           A+            A+           A+          A+            A+           A++
  Meje obratovanja (zunanja temp.)       °C      H         -15 ~ 46         -15 ~ 46        -15 ~ 46       -15 ~ 46         -15 ~ 46        -15 ~ 46
  Obseg delovanja (zunanja temp)        kW      O          3,20            3,60          5,20         3,20           3,60          5,40
  Območje ogrevalne moči (min.-maks.)      kW      O        0,70 - 3,90        0,70 - 4,50       1,00 - 6,20      0,70 - 3,90        0,70 - 4,50       1,00 - 6,50
  Poraba moči                  kW      O      0,15 - 0,84 - 1,06    0,15 - 0,96 - 1,24    0,19 -. 1,52 - 1,81  0,15 - 0,84 - 1,06    0,15 - 0,96 - 1,24    0,16 - 1,55 - 1,90
  Vrednost učinkovitosti COP                 O          3,81            3,75          3,42         3,81           3,75          3,48
  Vrednost učinkovitosti SCOP                 O          4,00            4,00          3,80         4,00           4,00          4,20
  Pdesignh                   kW      O          2,40            2,80          3,80         2,40           2,80          4,00
  Razred energetske učinkovitosti               O           A+            A+           A          A+            A+           A+
  Meje obratovanja (zunanja temp.)       °C      O         -15 ~ 24         -15 ~ 24        -15 ~ 24       -15 ~ 24         -15 ~ 24        -15 ~ 24

   Notranja naprava                             RAS-10BKV-E        RAS-13BKV-E       RAS-16BKV-E     RAS-10BKVG-E       RAS-13BKVG-E      RAS-16BKVG-E

  Zračni pretok *               m3/h      H          540            600           690          540            600           690
  Raven zvočnega tlaka **          dB(A)      H          40/23           41/24          45/30         40/23           41/24          45/30
  Raven zvočne moči *            dB(A)      H          55             56           60          55            56           60
  Zračni pretok *               m3/h      O          552            618           744          552            618           744
  Raven zvočnega tlaka **          dB(A)      O          41/23           42/24          45/31         41/23           45/24          45/31
  Raven zvočne moči *            dB(A)      O          56             57           60          56            57           60
  Dimenzije (V × Š × G)             mm             293 x 798 x 230      293 x 798 x 230     293 x 798 x 230   293 x 798 x 230      293 x 798 x 230     293 x 798 x 230
  Teža                     kg                 9             9           9           9             9            9

   Zunanja naprava                              RAS-10BAV-E        RAS-13BAV-E       RAS-16BAV-E     RAS-10BAVG-E       RAS-13BAVG-E      RAS-16BAVG-E

  Zračni pretok                m /h 3     H          930            990          2250          930            990          2250
  Raven zvočnega tlaka *           dB(A)      H          48             48           49          48            48           49
  Raven zvočne moči *            dB(A)      H          63             63           64          63            63           64
  Zračni pretok                m3/h      O          930            990          2250          930            990          2250
  Raven zvočnega tlaka *           dB(A)      O          50             50           50          50            50           50
  Raven zvočne moči *            dB(A)      O          65             65           65          65            65           65
  Sesalna cev                "/mm                3/8 / 9,5         3/8 / 9,5        3/8 / 9,5      3/8 / 9,5         3/8 / 9,5        3/8 / 9,5
  Cev za tekočino              "/mm                1/4 / 6,3         1/4 / 6,3        1/4 / 6,3      1/4 / 6,3         1/4 / 6,3        1/4 / 6,3
  Tip kompresorja                                        Rotacijski batni kompresor                       Rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi               m                  2             2           2           2             2            2
  Maks. dolžina cevi              m                 15             15           20          15             15           20
  Maks. višinska razlika            m                 12             12           10          12            12           10
  Električno napajanje           V/Ph/Hz             220-240/1/50        220-240/1/50      220-240/1/50     220-240/1/50       220-240/1/50       220-240/1/50
  Zaščita                    A                 10             10           16          10            10           16
  Dimenzije (V × Š × G)             mm             530 x 660 x 240      530 x 660 x 240     530 x 660 x 240   530 x 660 x 240      530 x 660 x 240     530 x 660 x 240
  Teža                     kg                 21             22           40          21            22           40

  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka    ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka

  SCOP vrednosti in energetski razred ogrevanja se nanašajo » na srednje klimatsko območje« in so v skladu z EU »Eco-design« direktivo 2009/125/EC. Odvisni so od parametrov modela, glede na specifičnost posa-
  meznega proizvoda, ki jih je izbral proizvajalec (Pdesignh in Tbivalent). Vse vrednosti in vse parametre si lahko ogledate na naši spletni strani: www.toshiba-aircondition.com.

  Dobavljivo: RAS-16BKV-E od junija 2016
        Modeli Mirai R32 od junija 2016
  H = Hlajenje
  O = Ogrevanje


       WE CARE FOR NATURE. R32.
       Toshiba zelo resno jemlje odgovornost za varovanje okolja in zaradi tega postopoma uvaja uporabo hladilne tekočine R32.
       Prednost uporabe hladilne tekočine R32 je v tem, da v veliko manjši meri povzroča efekt tople grede (GWP) v primerjavi z
       R410A, kar pozitivno vpliva na zaščito ozonske plasti. Istočasno je R32 energetsko zelo učinkovit ter naprave delujejo
       z zelo malo količino hladilne tekočine. R32 predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju vpliva hladilnih tekočin na
       naše p­ odnebje. Serija Mirai je že od sredine junija 2016 dobavljiva s hladilno tekočino R32.
16 I TOSHIBA
                                        Mirai
                                        Model ‘‘CLASSIC‘‘
                                        Sodoben, vitki dizajn
                                        Energetski razred A+
                                        Zelo tiho delovanje
                                        S hladilni tekočino R410A ali R32


RAS-10BKV-E / RAS-13BKV-E / RAS-16BKV-E (R410A)
RAS-10BKVG-E / RAS-13BKVG-E / RAS-16BKVG-E (R32)

Inverter iz linije „Classic“:                         Čist notranji zrak
atraktiven in varčen                              »» Pralni filtri, ki prekrivajo celotno površino toplotnega
                                         izmenjevalnika
»» Zelo dobra učinkovitost (A )
               +
                                        »» Aktivni - karbonsko - katehinski filter, po želji (818F0023)
»» Hibrid – inverterska tehnologija na enosmerni tok z
                                        »» Funkcija samočiščenja, ki po izklopu obratovanja samodejno
  inteligentnim krmiljenjem v načinu PWM ali PAM
                                         posuši toplotni izmenjevalnik
»» Rotacijski batni kompresorji za maksimalne vrednosti
  učinkovitosti
»» Izredno visoka učinkovitost med delovanjem pod               Udobno upravljanje
  delno obremenitvijo, v kateri naprava pretežno deluje
                                        »» Pregleden, uporabniku prijazen infrardeči daljinski upravljalnik
»» Single inštalacija
                                        »» OFF-Timer – služi za izklop obratovanja naprave za izbrano
                                         časovno obdobje (0,5 – 12 ur)
Okolju prijazno in gospodarno ravna-                      »» Tedenski časovni programator s 4 prostoizbirnimi nastavitvami
nje z razpoložljivimi viri energije                        za en dan oz. s 7 različnimi programi za en teden (vklop/izklop,
                                         temperatura, način obratovanja kot tudi hitrost ventilatorja)
»» Invertersko krmiljenje minimira porabo električnega              dodatno je možna v povezavi z daljinskim upravljalnikom
  toka, saj se naprava neprestano prilagaja trenutnim              RB-RXS30-E
  potrebam obratovalne obremenitve                      »» Funkcija zaščita od zmrzali zagotavlja konstantno temperiranje
»» Eco – delovanje                                na 8 °C v povezavi z dodatnim daljinskim upravljalnikom
»» Brez mikrobnih delcev                             RB-RXS30-E
»» Brez CO2                                  »» Avtomatski način za samodejno izbiro: hlajenje, ogrevanje,
»» Okolju prijazna hladilna tekočina R410A oz. R32                delovanje ventilatorja
»» Zrak kot vir energije pri ogrevanju                     »» Hi Power
                                        »» Samodejni ponovni zagon po izpadu električnega toka
                                        »» Preklopni - reverzibilni komunikacijski kanal infrardečega
                                         daljinskega upravljalnika (A,B)
             Standardni daljinski  Funkcija proti zmrzali, ki zago-
               upravljalnik    tavlja konstantno temperaturo
                         8°C, na voljo kot dodatna
                        opcija v povezavi z daljinskim                                TOSHIBA I 17
                         upravljalnikom RB-RXS30-E.
       RESIDENTIAL

                                                                                   Tehnični podatki Toplotna črpalka

   Notranja naprava                              RAS-B10N3KV2-E1         RAS-B13N3KV2-E1        RAS-B16N3KV2-E1            RAS-18N3KV2-E1           RAS-B22N3KV2-E1
   Zunanja naprava                              RAS-10N3AV2-E1         RAS-13N3AV2-E1         RAS-16N3AV2-E            RAS-18N3AV2-E            RAS-22N3AV2-E

  Hladilna moč                   kW      H           2,50                3,50             4,50                5,00                6,00
  Hladilna moč (min. - maks.)           kW      H         1,10 - 3,00           1,10 - 4,05           0,80 - 5,00             1,10 - 6,00             1,20 - 6,70
  Poraba moči                   kW      H         0,25 - 0,91           0,26 - 1,55           0,15 - 1,72             0,18 - 2,00             0,20 - 2,65
  Vrednost učinkovitosti EER                  H           4,18                3,33             3,23                3,52                3,01
  Vrednost učinkovitosti SEER                  H           6,70                6,50             6,10                7,00                6,50
  Pdesignc                     kW      H           2,50                3,50             4,50                5,00                6,00
  Razred energetske učinkovitosti                H           A++                A++              A++                 A++                 A++
  Meje obratovanja (zunanja temp.)         °C      H         -10 - +46            -10 - +46           -10 - +46              -10 - +46              -10 - +46
  Obseg delovanja (zunanja temp)          kW      O           3,20                4,20             5,50                5,80                7,00
  Območje ogrevalne moči (min.-maks.)       kW      O         0,90 - 4,80           1,00 - 5,30           0,90 - 6,90             0,80 - 6,30             1,00 - 7,50
  Poraba moči                   kW      O         0,19 - 1,40           0,19 - 1,64           0,15 - 1,98             0,14 - 1,70             0,18 - 2,21
  Vrednost učinkovitosti COP                  O           4,27                3,89             3,62                3,72                3,41
  Vrednost učinkovitosti SCOP                  O           4,30                4,00             3,90                4,10                4,00
  Pdesignh                     kW      O           2,90                3,20             3,80                4,10                4,70
  Razred energetske učinkovitosti                O           A+                 A+              A                  A+                 A+
  Meje obratovanja (zunanja temp.)         °C      O         -15 - +24            -15 - +24           -15 - +24              -15 - +24              -15 - +24

   Notranja naprava                              RAS-B10N3KV2-E1         RAS-B13N3KV2-E1        RAS-B16N3KV2-E1            RAS-18N3KV2-E1           RAS-B22N3KV2-E1

  Zračni pretok *               m3/h       H           516                570             684                 954                1080
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)      H          38/26               39/26            45/30                44/32                47/35
  Raven zvočne moči *             dB(A)      H           53                 54              60                 59                  60
  Zračni pretok *               m3/h       O           570                624             738                 990                1098
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)      O          39/28               40/28            45/31                44/32                47/35
  Raven zvočne moči *             dB(A)      O           54                 55              60                 59                  60
  Dimenzije (V × Š × G)            mm               275 × 790 × 217         275 × 790 × 217        275 × 790 × 217          320 × 1050 × 229          320 × 1050 × 229
  Teža                       kg                 10                 10              10                 13                  13

   Zunanja naprava                              RAS-10N3AV2-E1         RAS-13N3AV2-E1         RAS-16N3AV2-E            RAS-18N3AV2-E            RAS-22N3AV2-E

  Zračni pretok                m /h3      H           1800               2250             2160                 2178                2316
  Raven zvočnega tlaka *            dB(A)      H           46                 48              49                 49                  53
  Raven zvočne moči *             dB(A)      H           61                 63              64                 64                  65
  Zračni pretok                m3/h       O           1800               2250             1920                 1914                2232
  Raven zvočnega tlaka *            dB(A)      O           47                 50              50                 50                  52
  Raven zvočne moči*              dB(A)      O           62                 65              65                 65                  65
  Sesalna cev                 "/mm                 3/8 / 9,5             3/8 / 9,5         1/2 / 12,7              1/2 / 12,7             1/2 / 12,7
  Cev za tekočino               "/mm                 1/4 / 6,3             1/4 / 6,3          1/4 / 6,3              1/4 / 6,3              1/4 / 6,3
  Tip kompresorja                             Rotacijski batni kompresor   Rotacijski batni kompresor  Dvojni - rotacijski batni kompresor Dvojni - rotacijski batni kompresor Dvojni - rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                m                  2                 2               2                  2                  2
  Maks. dolžina cevi                m                  20                 20              20                  20                 20
  Maks. višinska razlika              m                  10                 10              10                 10                  10
  Električno napajanje            V/Ph/Hz               220-240/1/50          220-240/1/50          220-240/1/50            220-240/1/50            220-240/1/50
  Zaščita                     A                  10                 10              16                 16                  16
  Dimenzije (V × Š × G)            mm               550 × 780 × 290         550 × 780 × 290        550 × 780 × 290           550 × 780 × 290           550 × 780 × 290
  Teža                       kg                 33                 34              38                 39                  41

  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka    ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka

  SCOP vrednosti in energetski razred ogrevanja se nanašajo » na srednje klimatsko območje« in so v skladu z EU »Eco-design« direktivo 2009/125/EC. Odvisni so od parametrov modela, glede na specifičnost posa-
  meznega proizvoda, ki jih je izbral proizvajalec (Pdesignh in Tbivalent). Vse vrednosti in vse parametre si lahko ogledate na naši spletni strani: www.toshiba-aircondition.com.
  H = Hlajenje
  O = Ogrevanje
18 I TOSHIBA
                                        Suzumi Plus Stenska naprava
                                        Model ‘‘COMFORT‘‘
                                        Individualno krmiljenje z časovnikom (Timer)
                                        Vrhunska učinkovitost
                                        Funkcija „COMFORT SLEEP“


RAS-B10N3KV2-E1 / RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-B16N3KV2-E1
RAS-18N3KV2-E1 / RAS-B22N3KV2-E1

State-of-the-art tehnologija za vaše                      Čist notranji zrak
udobje                                     »» Pralni filtri, ki prekrivajo celotno površino toplotnega
                                          izmenjevalca
»» Zelo visoka energetska učinkovitost s COP
                                        »» IAQ filtrski sistem
  vrednostmi do nad 4
                                        »» Funkcija samočiščenja, ki po izklopu obratovanja samodejno
»» Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok z
                                          posuši toplotni izmenjevalec
  inteligentnim krmljenjem v načinu PWM ali v PAM
»» (Dvojni) – rotacijski batni kompresorji za maksimalne
  vrednosti učinkovitosti                           Udobno upravljanje
»» Izredno visoka učinkovitost v območju delne
                                        »» Infrardeči daljinski upravljalnik z možnostjo fiksne stenske
  obremenitve, v katerem naprava pretežno deluje
                                          montaže s krmiljenjem notranje naprave z žično povezavo
»» Single ali Multi inštalacija
                                        »» Funkcija časovnega programatorja (Timer)
                                        »» Tedenski časovni programator s 4 prostoizbirnimi nastavitvami
Okolju prijazno in gospodarno ravna-                        za en dan oz. s 7 različnimi programi za en teden (vklop/izklop,
nje z razpoložljivimi viri energije                        temperatura, način obratovanja kot tudi hitrost ventilatorja)
                                          kot opcija je možna v povezavi z daljinskim upravljalnikom
»» Invertersko krmiljenje minimira porabo električnega               RB-RXS30-E
  toka, saj se naprava nenehno prilagaja trenutnim               »» Funkcija zaščita od zmrzali zagotavlja konstantno temperiranje
  potrebam obratovalne obremenitve                        na 8 °C v povezavi z opcijskim daljinskim upravljalnikom
»» Eco – delovanje                                 RB-RXS30-E
»» Brez mikrobnih delcev                            »» Quiet-Mode za znižano hrupnost obratovanja
»» Brez CO2                                   »» Comfort-Sleep
»» Okolju prijazno hladilno sredstvo R410A                   »» Samodejni ponovni zagon po izpadu električnega toka
»» Zrak kot vir energije v načinu ogrevanja                   »» Preset funkcija za shranjevanje in priklicanje že prej
                                          programiranih nastavitev
                                        »» One Touch za popolnoma samodejno delovanje, ki je posebej
                                          programirano za potrebe uporabnika
                                        »» Preklopni - reverzibilni komunikacijski kanal infrardečega
                                          daljinskega upravljalnika (A,B)
               Standardni daljinski Dodatni daljinski upravljalnik s teden-
                 upravljalnik   sko programsko uro in 8 °C ­funkcijo
                                proti zmrzali
                                                                        TOSHIBA I 19
       RESIDENTIAL

                                                                               Tehnični podatki Toplotna črpalka

   Notranja naprava                                   RAS-B10UFV-E(1)                  RAS-B13UFV-E(1)            RAS-B18UFV-E1
   Zunanja naprava                                    RAS-10N3AV2-E1                  RAS-13N3AV2-E1            RAS-18N3AV2-E

  Hladilna moč                   kW      H                2,50                      3,50                  5,00
  Hladilna moč (min. - maks.)           kW      H              1,10 - 3,10                   1,10 - 4,10              1,10 - 5,70
  Poraba moči                   kW      H              0,23 - 0,82                   0,23 - 1,35              0,20 - 1,95
  Vrednost učinkovitosti EER                  H                4,20                      3,61                  3,01
  Vrednost učinkovitosti SEER                  H                6,60                      6,20                  5,70
  Pdesignc                     kW      H                2,00                      3,50                  5,00
  Razred energetske učinkovitosti                H                A++                       A++                  A+
  Meje obratovanja (zunanja temp.)         °C      H               -10 - +46                    -10 - +46               -10 - +46
  Obseg delovanja (zunanja temp)          kW      O                3,20                      4,20                  5,80
  Območje ogrevalne moči (min.-maks.)       kW      O              1,00 - 4,80                   1,00 - 5,40              1,10 - 6,30
  Poraba moči                   kW      O              0,18 - 1,40                   0,18 - 1,70              0,20 - 2,20
  Vrednost učinkovitosti COP                  O                4,27                      3,73                  3,21
  Vrednost učinkovitosti SCOP                  O                4,00                      3,90                  3,80
  Pdesignh                     kW      O                2,80                      3,10                  4,00
  Razred energetske učinkovitosti                O                 A+                        A                   A
  Meje obratovanja (zunanja temp.)         °C      O               -15 - +24                    -15 - +24               -15 - +24

   Notranja naprava                                   RAS-B10UFV-E(1)                  RAS-B13UFV-E(1)            RAS-B18UFV-E1

  Zračni pretok *               m /h3      H                468                       510                  600
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)       H                39/23                      40/24                 46/31
  Raven zvočne moči *             dB(A)       H                 54                       55                   60
  Zračni pretok *               m3/h       O                510                       552                  642
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)       O                39/23                      40/24                 46/31
  Raven zvočne moči *             dB(A)       O                 54                       55                   60
  Dimenzije (V × Š × G)            mm                    600 × 700 × 220                  600 × 700 × 220            600 × 700 × 220
  Teža                       kg                       16                       16                   16

   Zunanja naprava                                    RAS-10N3AV2-E1                  RAS-13N3AV2-E1            RAS-18N3AV2-E

  Zračni pretok                m3/h       H                1800                       2250                 2178
  Raven zvočnega tlaka *           dB(A)       H                 46                       48                   49
  Raven zvočne moči *             dB(A)       H                 59                       61                   64
  Zračni pretok                m3/h       O                1800                       2250                 1914
  Raven zvočnega tlaka *           dB(A)       O                 47                       50                   50
  Raven zvočne moči *             dB(A)       O                 60                       63                   64
  Sesalna cev                 "/mm                      3/8 / 9,5                    3/8 / 9,5               1/2 / 12,7
  Cev za tekočino               "/mm                      1/4 / 6,3                    1/4 / 6,3               1/4 / 6,3
  Tip kompresorja                                  Rotacijski batni kompresor            Rotacijski batni kompresor    Dvojni - rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                m                       2                        2                   2
  Maks. dolžina cevi                m                       20                       20                   20
  Maks. višinska razlika              m                       10                       10                   10
  Električno napajanje            V/Ph/Hz                    220-240/1/50                   220-240/1/50             220-240/1/50
  Zaščita                     A                       10                       10                   16
  Dimenzije (V × Š × G)            mm                    550 × 780 × 290                  550 × 780 × 290            550 × 780 × 290
  Teža                       kg                       33                       34                   39

  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka    ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka  (1) Tekom leta sprememba modela na serijo 1

  SCOP vrednosti in energetski razred ogrevanja se nanašajo » na srednje klimatsko območje« in so v skladu z EU »Eco-design« direktivo 2009/125/EC. Odvisni so od parametrov modela, glede na specifičnost posa-
  meznega proizvoda, ki jih je izbral proizvajalec (Pdesignh in Tbivalent). Vse vrednosti in vse parametre si lahko ogledate na naši spletni strani: www.toshiba-aircondition.com.

  H = Hlajenje
  O = Ogrevanje  Možne so najrazličnejše nastavitve smeri
  izpihovanja zraka, tako da se lahko zado-
  voljujejo individualne zahteve uporabnika.
20 I TOSHIBA
                                   Konzola
                                   Model ‘‘COMFORT‘‘
                                   Enostavna montaža
                                   Način delovanja „FLOOR“
                                   Način delovanja „QUIET“


 RAS-B10UFV-E(1) / RAS-B13UFV-E(1) / RAS-B18UFV-E1


 Učinkovito hlajenje in ogrevanje v                 Čist notranji zrak
 območju perimetra                          »» Pralni filtri, ki prekrivajo celotno površino toplotnega
                                    izmenjevalca
 »» Visoka učinkovitost z COP vrednostmi do nad 4
                                   »» IAQ filtrski sistem
 »» Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok z
                                   »» Funkcija samočiščenja, ki po izklopu delovanja samodejno
  inteligentnim krmiljenjem v načinu PWM ali v PAM
                                    posuši toplotni izmenjevalec
 »» (Dvojni) – rotacijski batni kompresorji za maksimalne
  vrednosti učinkovitosti (velikost 18)
 »» Izredno visoka učinkovitost v območju delne           Udobno upravljanje
  obremenitve, v katerem naprava pretežno deluje
                                   »» Infrardeči daljinski upravljalnik
 »» Single ali Multi inštalacija
                                   »» Funkcija časovnega programatorja (Timer)
                                   »» Avtomatski način za samodejno izbiro: hlajenje, ogrevanje,
 Okolju prijazno in gospodarno                     delovanje ventilatorja
 ­ravnanje z razpoložljivimi viri energije              »» Floor Modus za aktiviranje efekta talnega ogrevanja; pri tem
                                    izstopa topel zrak z nizko hitrostjo na spodnji strani naprave in
 »» Invertersko krmiljenje minimira porabo električnega         minimira vsak najmanjši »občutek prepiha«
  toka, saj se naprava neprestano prilagaja trenutnim       »» Quiet-Mode za znižano hrupnost delovanja
  potrebam obratovlane obremenitve                 »» Comfort-Sleep
 »» Eco – delovanje                         »» Samodejni ponovni zagon po izpadu električnega toka
 »» Brez mikrobnih delcev                      »» Preset funkcija za shranjevanje in priklicanje že prej programiranih
 »» Brez CO2                              nastavitev
 »» Okolju prijazno hladilno sredstvo R410A             »» One Touch za popolnoma samodejno delovanje, ki je posebej
 »» Zrak kot vir energije pri ogrevanju                 programirano za potrebe uporabnika
                                   »» Preklopni - reverzibilni komunikacijski kanal infrardečega
                                    daljinskega upravljalnika (A,B)
Standardni daljinski  Dodatni daljinski upravljalnik, s tedensko
  upravljalnik    ­programsko uro in funkcijo proti zmrzali,
            ki zagotavlja konstantno temperaturo 8 °C,
               RB-RXS30-E za modele serije 1                                       TOSHIBA I 21
       RESIDENTIAL

                                                                              Tehnični podatki Toplotna črpalka

   Notranja naprava                                        RAS-10G2KVP-E            RAS-13G2KVP-E               RAS-16G2KVP-E
   Zunanja naprava                                        RAS-10G2AVP-E            RAS-13G2AVP-E               RAS-16G2AVP-E

  Hladilna moč                      kW       H                2,50                 3,50                   4,50
  Hladilna moč (min. - maks.)              kW       H              0,55 - 3,50             0,63 - 4,10                0,63 - 5,00
  Poraba moči                      kW       H              0,11 - 0,90             0,17 - 1,20                0,17 - 1,75
  Vrednost učinkovitosti EER                      H                5,15                 4,27                   3,46
  Vrednost učinkovitosti SEER                      H                9,10                 8,90                   7,30
  Pdesignc                        kW       H                2,50                 3,50                   4,50
  Razred energetske učinkovitosti                    H                A+++                 A+++                   A++
  Meja obratovanja (zunanja temp.)            °C       H               -10 - +46              -10 - +46                 -10 - +46
  Obseg delovanja (zunanja temp)             kW       O                3,20                 4,00                   5,50
  Območje ogrevalne moči (min.-maks.)          kW       O              0,45 - 5,80             0,65 - 6,30                0,65 - 6,80
  Poraba moči                      kW       O              0,09 - 1,65             0,14 - 1,77                0,14 - 2,05
  Vrednost učinkovitosti COP                      O                5,52                 5,00                   4,01
  Vrednost učinkovitosti SCOP                      O                5,20                 5,10                   4,60
  Pdesignh                        kW       O                3,00                 3,60                   4,50
  Razred energetske učinkovitosti                    O                A+++                 A+++                   A++
  Meja obratovanja (zunanja temp.)            °C       O               -15 - +24              -15 - +24                 -15 - +24

   Notranja naprava                                        RAS-10G2KVP-E            RAS-13G2KVP-E               RAS-16G2KVP-E

  Zračni pretok *                    m /h
                              3       H                648                 672                    696
  Raven zvočnega tlaka **                dB(A)      H                42/24                43/25                   44/26
  Raven zvočnega tlaka v načinu delovanja Quiet Mode  dB(A)      H                 20                  21                    23
  Raven zvočne moči                   dB(A)      H                 57                  58                    59
  Zračni pretok *                    m3/h      O                678                 726                    744
  Raven zvočnega tlaka **                dB(A)      O                43/24                44/25                   45/26
  Raven zvočnega tlaka v načinu delovanja Quiet Mode  dB(A)      O                 20                  21                    23
  Raven zvočne moči                   dB(A)      O                 58                  59                    60
  Dimenzije (V × Š × G)                 mm                    293 × 831 × 270            293 × 831 × 270              293 × 831 × 270
  Teža                          kg                        14                  14                    14

   Zunanja naprava                                        RAS-10G2AVP-E            RAS-13G2AVP-E               RAS-16G2AVP-E

  Zračni pretok                     m3/h      H                1872                 2160                   2544
  Raven zvočnega tlaka *                dB(A)      H                 46                  48                    49
  Raven zvočne moči *                  dB(A)      H                 61                  63                    64
  Zračni pretok                     m3/h      O                1872                 2160                   2544
  Raven zvočnega tlaka *                dB(A)      O                 47                  49                    50
  Raven zvočne moči *                  dB(A)      O                 62                  64                    65
  Sesalna cev                      "/mm                     3/8 / 9,5              3/8 / 9,5                 1/2 / 12,7
  Cev za tekočino                    "/mm                     1/4 / 6,3              1/4 / 6,3                 1/4 / 6,3
  Tip kompresorja                                    Dvojni - rotacijski batni kompresor  Dvojni - rotacijski batni kompresor    Dvojni - rotacijski batni kompresor
  Min. dolžina cevi                   m                        2                  2                     2
  Maks. dolžina cevi                   m                        25                  25                    25
  Maks. višinska razlika                 m                        10                  10                    10
  Električno napajanje                 V/Ph/Hz                   220-240/1/50             220-240/1/50               220-240/1/50
  Zaščita                        A                        10                  10                    16
  Dimenzije (V × Š × G)                 mm                    630 × 800 × 300            630 × 800 × 300              630 × 800 × 300
  Teža                          kg                        42                  42                    42

  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka        ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka

  SCOP vrednosti in energetski razred ogrevanja se nanašajo » na srednje klimatsko območje« in so v skladu z EU »Eco-design« direktivo 2009/125/EC. Odvisni so od parametrov modela, glede na specifičnost posa-
  meznega proizvoda, ki jih je izbral proizvajalec (Pdesignh in Tbivalent). Vse vrednosti in vse parametre si lahko ogledate na naši spletni strani: www.toshiba-aircondition.com.


  H = Hlajenje
  O = Ogrevanje
22 I TOSHIBA
                                Super Daiseikai 8
                                Model ‘‘PREMIUM‘‘
                                Eleganten dizajn z visoko kvalitetnim panelom
                                Maksimalna učinkovitost, A+++
                                Plazma filter z ionizatorjem za čisti zrak


RAS-10G2KVP-E / RAS-13G2KVP-E / RAS-16G2KVP-E


Maksimalno učinkovanje zagotavlja               Čist notranji zrak
da je hlajenje in ogrevanje cenovno              »» Pralni filtri, ki prekrivajo celotno površino toplotnega
ugodno zabava                           izmenjevalca
                                »» Visoko učinkovit plazma filter, ki s pomočjo električnega čistilca
»» Absolutne vrhunske učinkovitosti v zahvalo           zraka filtrira celo najmanjše delce; odstranjuje do 99% vseh
  hibridni-inverterski tehnologiji na enosmerni tok z      onesnaženih snovi.
  inteligentnim krmiljenjem v načinu PWM ali PAM       »» SUPER Ionizator za boljšo kakovost zraka in pozitiven učinek
»» Dvojni – rotacijski batni kompresorji za maksimalno      na vlažnost in elastičnost kože
  učinkovitost in zanesljivost                »» Funkcija samočiščenja, ki po izklopu obratovanja samodejno
»» Izredno visoka učinkovitost v območju delne obremenitve    posuši toplotni izmenjevalec
  v katerem naprava pretežno deluje: SEER – vrednosti do
  9,1!                            Udobno upravljanje
»» Velike zračne lamele za optimalno porazdelitev
  zraka; za večje udobje je lamele možno nastaviti      »» Infrardeči daljinski upravljalnik
  vertikalno ali horizontalno; s tipko „Air Flow“ je     »» Tedenski časovni programator
  mogoče aktivirati optimalne nastavitve za izpihovanje    »» Quiet-Mode za znižano hrupnost delovanja
  zraka                            »» Comfort-Sleep
»» Izvedba – Single                      »» Funkcija proti zmrzovanju, ki zagotavlja konstantno temperiranje
                                 prostora pri 8°C
Okolju prijazno in gospodarno                 »» Samodejni ponovni vklop po izpadu električnega toka
                                »» Preset funkcija za shranjevnje in priklicanje že prej
­ravnanje z razpoložljivimi viri energije             programiranih nastavitev
»» Invertersko krmiljenje minimira porabo električnega toka,  »» Preklopni - reverzibilni komunikacijski kanal infrardečega
  saj se naprava neprestano prilagaja trenutnim potrebam     daljinskega upravljalnika (A,B)
  obratovalne obremenitve
»» Eco – delovanje
»» Brez mikrobnih delcev
»» Brez CO2
»» Okolju prijazno hladilno sredstvo R410A
»» Zrak kot vir energije pri ogrevanju
                                                                TOSHIBA I 23
    RESIDENTIAL
24 I TOSHIBA
„     Multi sistemi za stanovanjske prostore
Multi sistemi imajo prednost, da se na eno samo zunanjo napravo lahko priključi do 5 notranjih naprav. S tem je
bistveno zmanjšana potreba po večjem zunanjem prostoru za namestitev naprave in tudi izvedba montaže je pove-
zana z manj dela.
Tehnične prefinjenosti
»» Visoka učinkovitost
»» Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok z
  inteligentnim krmiljenjem v načinu PWM ali PAM
»» Dvojni - rotacijski batni kompresorji za maksimalne
  vrednosti učinkovitosti
»» Izredno visoka učinkovitost v območju delne
  obremenitve, v katerem naprava pretežno deluje
                             Notranje naprave za »Multi« uporabo
»» Ustreza »Eco-design« direktivi             »» Stenske naprave v izvedbi Suzumi Plus kot tudi
»» Do 5 notranjih naprav v enem sistemu           Super Daiseikai 6.5
»» Majhne, kompaktne zunanje enote            »» Konzola
                             »» Kompaktna 60 x 60 4-stezna kaseta
                             »» Kanalska naprava
                             »» Ni nujno, da so notranje naprave istega tipa, lahko
                               jih med seboj individualno kombiniramo po moči in
                               različnih modelih. (tabela kombinacij na strani 31)
                                                          TOSHIBA I 25
      RESIDENTIAL

  Suzumi Plus
  Model ‘‘COMFORT‘‘
                                                                                       Standardni daljinski     dodatni daljinski
                                                                                         upravljalnik        upravljalnik
  RAS-B10N3KV2-E1 / RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-B22N3KV2-E1                                                                  RB-RXS31-E
  Izvedba notranjih naprav kot pri Single – modelih; opis na strani 19


   Suzumi Plus – Multi izvedba stenske naprave                                                       Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                                RAS-B10N3KV2-E1            RAS-B13N3KV2-E1          RAS-B16N3KV2-E1              RAS-B22N3KV2-E1
  Hladilna moč                 kW         H           2,50                 3,50                4,50                     6,00
  Obseg delovanja (zunanja temp)        kW         O           3,20                 4,20                5,50                     7,00
  Zračni pretok *               m3/h         H           516                 570                 684                     1080
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)        H           38/26                39/26                45/30                    47/35
  Raven zvočne moči              dB(A)        H            53                  54                 60                      60
  Zračni pretok *               m3/h         O           570                 624                 738                     1098
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)        O           39/28                40/28                45/31                    47/35
  Raven zvočne moči              dB(A)        O            54                  55                 60                      60
  Dimenzije (V × Š × G)            mm                  275 × 790 × 217           275 × 790 × 217           275 × 790 × 217              320 × 1050 × 229
  Teža                     kg                     10                  10                 10                     13

  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka    ** Podatek pri najvišji in najnižjii stopnji zračnega pretoka
  Konzola
  Model ‘‘COMFORT‘‘
  RAS-B10UFV-E(1) / RAS-B13UFV-E(1) / RAS-B18UFV-E1                                                          dodatni daljinski upravljalnik
                                                                                        RB-RXS31-E
                                                                                                          Standardni daljinski
                                                                                                            upravljalnik
  Izvedba notranjih naprav kot pri Single – modelih; opis na strani 21


   Konzola – Multi notranje naprave                                                            Tehnični podatki Toplotna črpalka

   Notranja naprava                                    RAS-B10UFV-E(1)                 RAS-B13UFV-E(1)                    RAS-B18UFV-E1
  Hladilna moč                   kW       H               2,50                      3,50                          5,00
  Obseg delovanja (zunanja temp)          kW       O               3,20                      4,20                          5,80
  Zračni pretok *               m3/h        H               468                       510                          600
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)        H               39/23                      40/24                         46/31
  Raven zvočne moči              dB(A)        H                54                       55                           60
  Zračni pretok *               m3/h        O               510                       552                          642
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)        O               39/23                      40/24                         46/31
  Raven zvočne moči              dB(A)        O                54                       55                           60
  Dimenzije (V × Š × G)            mm                     600 × 700 × 220                 600 × 700 × 220                   600 × 700 × 220
  Teža                       kg                       16                       16                           16

  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka    ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka  (1) Tekom leta sprememba modela na serijo 1

  H = Hlajenje
  O = Ogrevanje
26 I TOSHIBA
Super Daiseikai 6.5
Model ‘‘PREMIUM‘‘
                                                                    »» Zelo visoke vrednosti učinkovitosti
                                                                    »» Invertersko krmiljenje
                                                                    »» Pročelje po želji, na voljo v srebrni barvi
                                                                    »» IAQ filter
                                                                    »» Plazma filter
                                                                    »» Ionizator zraka
                                                                    »» Eco-delovanje
                                                                    »» Comfort-Sleep
                                                                    »» Samodejni ponovni zagon po izpadu električnega toka
                                                                    »» Avtomatski način delovanja
                                                                    »» One -Touch za popolnoma samodejno delovanje, ki je
                                                                     posebej programirano za potrebe uporabnika
RAS-B10N3KVP-E / RAS-B13N3KVP-E / RAS-B16N3KVP-E                                            »» Preklopni - reverzibilni komunikacijski kanal infrardečega
                                                                     daljinskega upravljalnika (A,B)


  Super Daiseikai 6.5 – Multi izvedba stenske naprave                                                    Tehnični podatki Toplotna črpalka
 Notranja naprava                                  RAS-B10N3KVP-E                    RAS-B13N3KVP-E          RAS-B16N3KVP-E
 Hladilna moč                 kW        H              2,51                         3,52               4,53
 Ogrevalna moč                kW        O              3,21                         4,22               5,53
 Zračni pretok *               m3/h       H              630                          660                690
 Raven zvočnega tlaka **           dB(A)       H              42/27                         43/27               45/29
 Raven zvočne moči              dB(A)       H               57                          58                60
 Zračni pretok *               m3/h       O              708                          732                756
 Raven zvočnega tlaka **           dB(A)       O              43/27                         44/27               45/29
 Raven zvočne moči              dB(A)       O               58                          59                60
 Dimenzije (V × Š × G)            mm                   275 × 790 × 225                    275 × 790 × 225          275 × 790 × 225
 Teža                     kg                       10                          10                10

* Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka   ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka
Kanalska naprava
Model ‘‘COMFORT‘‘
                                                                    »» Kompakten dizajn z višino naprave samo 210 mm
                                                                    »» Odlična možnost vgradnje v spuščene stropove –
                                                                      uporabnikom so vidni samo paneli za vsrkavanje in izpust
                                                                      zraka
                                                                    »»  Zelo tiho delovanje
                                                                    »»  Optimalna porazdelitev zraka zaradi inštalacije večjega
                                                                      števila izpustov zraka
                                                                    »»  Enakomerna porazdelitev temperature z dvigom zunanjega
                                                                      statičnega tlaka na 120 Pa
RAS-M10G3DV-E / RAS-M13G3DV-E                         Standardni daljinski  Dodatni kabelski daljinski   »»  Črpalka za odstranitev kondenzata vključena
RAS-M16G3DV-E                                   upravljalnik    upravljalnik RB-RWS-20-E    »»  Infrardeči daljinski upravljalnik vključen
                                                                    »»  Dodatna opcija – kabelski daljinski upravljalnik

  Kanalske naprave – Multi notranje naprave                                                         Tehnični podatki Toplotna črpalka
 Notranja naprava                                  RAS-M10G3DV-E                     RAS-M13G3DV-E           RAS-M16G3DV-E
 Hladilna moč                 kW        H              2,7                          3,7                4,5
 Ogrevalna moč                kW        O              4,0                          5,0                5,5
 Zračni pretok *               m3/h       H              570                          610                780
 Raven zvočnega tlaka **           dB(A)       H             35 / 27                        37 / 27              35 / 24
 Raven zvočne moči              dB(A)       H             50 / 42                        52 / 42              50 / 39
 Zračni pretok *               m3/h       O              570                          610                780
 Raven zvočnega tlaka **           dB(A)       O             35 / 27                        37 / 27              35 / 25
 Raven zvočne moči              dB(A)       O             50 / 42                        52 / 42              50 / 40
 Dimenzije (V × Š × G)            mm                   210 × 700 × 450                    210 × 700 × 450          210 × 900 × 450
 Teža                     kg                       16                          16                19

* Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka   ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka. Vstop zraka od zadaj. Zunanji stat. pritisk 35 Pa

H = Hlajenje
O = Ogrevanje
                                                                                                TOSHIBA I 27
      RESIDENTIAL

                                           60 × 60 4 - stezna kaseta
                                           Model ‘‘COMFORT‘‘
                                                                                         Standardni daljinski
                                                                                           upravljalnik
                                           RAS-M10SMUV-E / RAS-M13SMUV-E / RAS-M16SMUV-E  »»  Zelo dobra vrednost učinkovitosti                                       »»  Črpalka za črpanje kondenzata do višine 850 mm
  »»  Invertersko krmiljenje                                             »»  Funkcija časovnega programatorja (Timer)
  »»  Enostavna vgradnja v obstoječe Evroraster stropove                               »»  Hi Power
  »»  Kompaktno, lepo oblikovano stropno pročelje                                  »»  Eco-delovanje
  »»  Štiri zračne lamele za optimalno porazdelitev zraka v prostoru
    (možnost zapiranja do največ 2 lamel)
    60×60 4 - stezne naprave                                                          Tehnični podatki Toplotna črpalka
   Notranja naprava                                  RAS-M10SMUV-E                RAS-M13SMUV-E         RAS-M16SMUV-E
  Hladilna moč                 kW        H              2,50                    3,50             4,50
  Ogrevalna moč                kW        O              3,20                    4,20             5,50
  Zračni pretok *               m3/h       H              588                     618              660
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)       H              37/30                    38/30             40/31
  Raven zvočne moči              dB(A)       H               52                     53              55
  Zračni pretok *               m3/h       O              588                     618              660
  Raven zvočnega tlaka **           dB(A)       O              37/30                    38/30             40/31
  Raven zvočne moči              dB(A)       O               52                     53              55
  Mere naprave (V x Š x G)           mm                   268 × 575 × 575               268 × 575 × 575        268 × 575 × 575
  Mere panela (V x Š x G)           mm                   27 × 700 × 700                27 × 700 × 700        27 × 700 × 700
  Teža naprave                 kg                       15                     15              15
  Teža panela                 kg                      3,00                    3,00             3,00

  Panel: RB-B11MC(W)E

  * Podatek pri najvišji stopnji zračnega pretoka   ** Podatek pri najvišji in najnižji stopnji zračnega pretoka

  H = Hlajenje
  O = Ogrevanje
28 I TOSHIBA
  Multi Split - zunanje naprave                                                       Tehnični podatki Toplotna črpalka

                                        Multisplit za 2 prostora        Multisplit za 3 prostore      Multisplit za 4 prostore  Multisplit za 5 prostorov

 Zunanja naprava                           RAS-2M14S3AV-E     RAS-2M18S3AV-E   RAS-3M18S3AV-E    RAS-3M26S3AV-E    RAS-4M27S3AV-E       RAS-5M34S3AV-E


 Hladilna moč                 kW     H         4,00          5,20       5,20           7,50         8,00            10,00
 Hladilna moč (min. - maks.)          kW     H       1,60 - 4,90      1,70 - 6,20    2,40 - 6,50       4,10 - 9,00     4,20 - 9,30        3,70 - 11,00
 Poraba moči                  kW     H         0,83          1,34       1,17           2,00         2,29            2,98
 Vrednost učinkovitosti EER          W/W     H         4,82          3,88       4,44           3,75         3,50            3,36
 Vrednost učinkovitosti SEER                H         6,73          6,90       6,80           6,19         6,11            6,31
 Pdesignc                   kW     H         4,00          5,20       5,20           7,50         8,00            10,00
 Razred energetske učinkovitosti              H         A++          A++        A++           A++          A++            A++
 Meje obratovanja (zunanja temp.)       °C     H        -10 - +46       -10 - +46     -10 - +46        -10 - +46      -10 - +46         -10 - +46
 Ogrevalna moč                 kW     O         4,40          5,60       6,80           9,00         9,00            12,00
 Območje ogrevalne moči (min.-maks.)      kW     O       1,30 - 5,20      1,30 - 7,50    1,90 - 8,00      2,00 - 11,20     2,90 - 11,70        2,70 - 14,00
 Poraba moči                  kW     O         0,85          1,19       1,58           2,20         1,93            2,83
 Vrednost učinkovitosti COP          W/W     O         5,18          4,71       4,30           4,09         4,67            4,24
 Vrednost učinkovitosti SCOP                O         4,41          4,60       4,60           4,44         4,26            4,08
 Pdesignh                   kW     O         3,20         3,80       3,80           5,20         5,20            6,80
 Razred energetske učinkovitosti              O          A+          A++        A++           A+          A+             A+
 Meje obratovanja (zunanja temp.)       °C     O        -20 - +24       -20 - +24     -20 - +24        -15 - +24      -15 - +24         -15 - +24
 Zračni pretok                m3/h     H         1863         2107       2177          2507         2507            3245
 Raven zvočnega tlaka             dB(A)    H          45          47        47            48          48             52
 Raven zvočne moči              dB(A)    H          58          60        60            63          63             66
 Zračni pretok                m3/h     O         1863         2038       2107          2507         2507            3562
 Raven zvočnega tlaka             dB(A)    O          46          50        50            49          49             55
 Raven zvočne moči              dB(A)    O          59          63        63            64          64             68
 Tip kompresorja                                                  Dvojni - rotacijski batni kompresor
 Min. dolžina cevi po napravi         m                2           2         2            3           3             3
 Skupna maks. dolžina cevi (po napravi)    m               20/30         20/30      25/50          25/70        25/70            25/80
 Maks. višinska razlika            m                10          10        10            15          15             15
 Električno napajanje            V-ph-Hz           220/240-1-50      220/240-1-50   220/240-1-50      220/240-1-50     220/240-1-50        220/240-1-50
 Zaščita                    A               16          16        16            16          20             20
 Dimenzije (V × Š × G)            mm            630 x 800 x 300    630 x 800 x 300  630 x 800 x 300    890 x 900 x 320   890 x 900 x 320       890 x 900 x 320
 Teža                     kg               44          44        46            72          72             78

H = Hlajenje	 O = OgrevanjeZaradi številnih možnosti kombinacij, ni možno prikazati vse vrednosti učinkovitosti.
                            RAS-2M14S3AV-E                        RAS-3M26S3AV-E
                            RAS-2M18S3AV-E                        RAS-4M27S3AV-E
                            RAS-3M18S3AV-E                        RAS-5M34S3AV-E
                                                                                               TOSHIBA I 29
    RESIDENTIAL
  „      Inverter-Multi variacije


    Fleksibilnost TOSHIBA Multi sistemov je zajamčena z možnostjo široke izbire različnih notranjih naprav in z možnostjo do 25 m dol-
    gih cevovodov med notranjo in zunanjo napravo. (Paziti na skupno dolžino!) Tako se na primer določi dolžina cevovodov za hladilno
    sredstvo pri Multi napravi za 5 prostorov, pri kateri znaša skupna dolžina cevi 80 m: prostor 1 : 25 m, prostor 2 : 25 m, prostor 3, 4,
    in 5 : po 10 m.
                 RAS-2M14S3AV-E                 RAS-3M26S3AV-E
                 RAS-2M18S3AV-E                 RAS-4M27S3AV-E
                 RAS-3M18S3AV-E                 RAS-5M34S3AV-E
30 I TOSHIBA
 Tabela kombinacij za RAS-Multi zunanje naprave
         1 Notranja naprava  10 13
RAS-2M14S3AV-E            10 10 13
         2 Notranji napravi
                   10 13 13

         1 Notranja naprava  10 13 16
RAS-2M18S3AV-E            10 10 10 13 13 16
         2 Notranji napravi
                   10 13 16 13 16 16

         1 Notranja naprava  10 13 16
                   10 10 10 13 13 16
         2 Notranji napravi
                   10 13 16 13 16 16
RAS-3M18S3AV-E
                   10 10 10 10
         3 Notranje naprave  10 10 10 13
                   10 13 16 13

         1 Notranja naprava  10 13 16 18 22
                   10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18
         2 Notranji napravi
                   10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22
RAS-3M26S3AV-E
                   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16
         3 Notranje naprave  10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16
                   10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 16 18 22

         1 Notranja naprava  10 13 16 18 22
                   10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18
         2 Notranji napravi
                   10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22
                   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16
         3 Notranje naprave  10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 13 13 13 13 16 16 16 18 18 16 16
RAS-4M27S3AV-E
                   10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 16 22
                   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13
                   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13
         4 Notranje naprave
                   10 10 10 10 10 13 13 16 13 16 13 13 13 13
                   10 13 16 18 22 13 16 16 18 18 13 16 18 13

         1 Notranja naprava  10 13 16 18 22
                   10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 22
         2 Notranji napravi
                   10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 22
                   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 16 13 13 13 10 13 10
         3 Notranje naprave  10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 13 13 13 13 16 16 16 16 18 18 18 22
                   10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 13 16 18 22 16 16 18 22 18 22 22 22
                   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13
RAS-5M34S3AV-E            10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
         4 Notranje naprave
                   10 10 10 10 10 13 13 16 16 13 16 16 18 13 13 13 16 16 13 16 18 18 13 13 13 13 16 16 16 18 18
                   10 13 16 18 22 13 16 22 16 18 22 18 22 13 16 22 16 22 18 18 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22
                   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 10 10 10
                   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 10 10 10
         5 Notranjih naprav  10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 13
                   10 10 10 10 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 13 16 13 13 10 13 13
                   10 13 16 18 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16 18 16 13 16 22 22 22
                                                                   TOSHIBA I 31
    RESIDENTIAL
32 I TOSHIBA
„   Slovarček
        Toplotna črpalka  Toplotna črpalka je tehnična naprava, ki proizvaja porabno toploto iz temperature
                  zunanjega zraka (približno 75 %) in gonilne energije (približno 25 %)

     Inverterska tehnologija  Pri inverterski tehnologiji gre za pretvorbo izmeničnega toka v enosmerni tok, ter
                  se učinkovito in skorajda brez izgube uravnava število vrtljajev kompresorja.

     Vrednost učinkovitosti  Vrednost učinkovitosti je neposredna primerjava med porabljeno električno energijo
                  in pridobljenim učinkom ogrevanja oziroma hlajenja.

Sezonska vrednost učinkovitosti  Glej razlago »učinkovitost« za celo leto.

       Polna obremenitev   Polna obremenitev je stanje obratovanja, pri katerem stroj lahko zagotovi največjo
                  moč.

       Delna obremenitev   Delno obremenitev imenujemo stanje obratovanja, pri katerem je določena naj­
                  ustreznejša prilagoditev števila vrtljajev kompresorja glede na trenutne potrebe v pros­
                  toru.

          Kompresor   Zgoščevalec (kompresor) je priprava za pridobivanje stisnjenih plinov.

          PWM, PAM    Električno napetost, ki jo je pretvoril inverter, lahko glede na obremenitev požene
                  kompresor na dva načina. Za zelo učinkovito obratovanje v območju delne obreme-
                  nitve deluje modulacija širine impulza (nizka napetost / PWM). Način modulacije
                  višine impulza (visoka napetost / PAM) pa se potrebuje za hitro doseganje že pro-
                  gramirane želene temperature.

          Zvočna moč   Zvočna moč je akustična veličina, ki dejansko nastaja na zvočnem viru. Merjena v
                  dB(A)

          Zvočni tlak  Zvočni tlak je rezultat zvočne moči v odvisnosti od razdalje do zvočnega vira. Mer-
                  jen v dB(A)

    Letno - delovno – število  Za ocenjevanje energetske učinkovitosti ogrevalnega sistema na toplotno črpalko se
                  uporablja letno delovno število (Jahresarbeitszahl=JAZ). To določa razmerje med
                  količino proizvedene toplote in količino porabljene električne energije.

        Nominalna moč   Idealna moč naprave pri dani točki obratovanja.

       Maksimalna moč    Maksimalna moč naprave pri dani točki obratovanja.

       Električna zaščita  Ta prekine električni krogotok v primeru, če električni tok v nekem določenem času
                  preseže določeno jakost in tudi, če na električnem uporabniku pride do kratkega
                  stika.

           Pdesignc   Izračunana moč hlajenja za ohlajevanje prostora pri 35 °C zunanje temperature

           Pdesignh   Izračunana moč za ogrevanje prostora pri -10 °C zunanje temperature

       Hladilna tekočina  Hladilna tekočina je tehnični mešani plin, ki v sistemu služi za prenos hladilne ali toplot-
                  ne energije. Trenutno aktualni običajni hladilni tekočini sta R410A in R32, pri čemer se
                  v prihodnosti trend nagiba k uporabi R32. Prednost uporabe hladilne tekočine R32 je v
                  tem, da v veliko manjši meri povzroča efekt tople grede, vendar je njegova energetska
                  učinkovitost zelo dobra in je v napravah potrebna le majhna količina R32.


                                                              TOSHIBA I 33
    RESIDENTIAL    „       Razpored meritev za izračunavanje ravni zvočnega tlaka


   Stenska naprava          60 × 60 4-stezna kaseta       Konzola            Kanalska naprava         Zunanja naprava


         1m
                                       Mikrofon                             Mikrofon  1m


                                        1m                       1,5 m       1,5 m
               1m
                   1,5 m                       1m


                                                                 Mikrofon
      Mikrofon                     Mikrofon
    Varovanje zunanjih naprav                              Odtekanje kondenzata notranjih naprav
                                                                          Odtekanje kon-
     Naziv modela      Zunanje naprave            Varovalka      Naziv modela      Notranje naprave
                                                                            denzata

                  RAS-10BAV-E     A         10                      RAS-10BKV-E     mm      VP13

                  RAS-13BAV-E     A         10                      RAS-13BKV-E     mm      VP13

                  RAS-16BAV-E     A         16                      RAS-16BKV-E     mm      VP13
     Mirai                                        Mirai
                  RAS-10BAVG-E     A         10                      RAS-10BKVG-E     mm      VP13

                  RAS-13BAVG-E     A         10                      RAS-13BKVG-E     mm      VP13

                  RAS-16BAVG-E     A         16                      RAS-16BKVG-E     mm      VP13

                  RAS-10N3AV2-E1    A         10                     RAS-B10N3KV2-E1    mm      VP13

                  RAS-13N3AV2-E1    A         10                     RAS-B13N3KV2-E1    mm      VP13

     Suzumi          RAS-16N3AV2-E     A         16        Suzumi          RAS-B16N3KV2-E1    mm      VP13

                  RAS-18N3AV2-E     A         16                     RAS-18N3KV2-E1    mm      VP13

                  RAS-22N3AV2-E     A         16                     RAS-B22N3KV2-E1    mm      VP13

                  RAS-10G2AVP-E     A         10                     RAS-B10N3KVP-E    mm      VP13

     Super Daiseikai 8     RAS-13G2AVP-E     A         10        Super Daiseikai 6.5    RAS-B13N3KVP-E    mm      VP13

                  RAS-16G2AVP-E     A         16                     RAS-B16N3KVP-E    mm      VP13

                  RAS-2M14S3AV-E    A         16                     RAS-10G2KVP-E     mm      VP13

                  RAS-2M18S3AV-E    A         16        Super Daiseikai 8     RAS-13G2KVP-E     mm      VP13

                  RAS-3M18S3AV-E    A         16                     RAS-16G2KVP-E     mm      VP13
     Multi
                  RAS-3M26S3AV-E    A         16                     RAS-B10UFV-E(1)    mm      VP13

                  RAS-4M27S3AV-E    A         20        Konzola          RAS-B13UFV-E(1)    mm      VP13

                  RAS-5M34S3AV-E    A         20                     RAS-B18UFV-E(1)    mm      VP13

                                                            RAS-M10G3DV-E     mm      VP25

                                               Kanal           RAS-M13G3DV-E     mm      VP25

                                                            RAS-M16G3DV-E     mm      VP25

                                                            RAS-M10SMUV-E     mm      VP25

                                               Kaseta          RAS-M13SMUV-E     mm      VP25

                                                            RAS-M16SMUV-E     mm      VP25
34 I TOSHIBA
Pogoji meritev za klimatske naprave TOSHIBA

Hlajenje:	          Zunanja temperatura: +35°C pri suhem termometru
	               Notranja temperatura: +27°C pri suhem termometru / + 19°C pri mokrem termometru
	               Vlažnost zraka: 50 – 55 % relativne vlažnosti
Ogrevanje:	          Zunanja temperatura: +7°C pri suhem termometru / +6°C pri mokrem termometru
	               Notranja temperatura: +20°C pri suhem termometru
Cevi za hladilno sredstvo:	  Dolžina 7,5 m brez višinske razlike med notranjo in zunanjo napravo
Raven zvočnega tlaka:	    Merjeno na razdalji * cca. 1,5 m od notranje naprave oziroma na razdalji 1 m od zunanje
               naprave. Te vrednosti so merjene v gluhi sobi po JIS B616; po namestitvi naprave so
               lahko te vrednosti zaradi vpliva zunanjih zvočnih virov višje.
                                                            TOSHIBA I 35
                                                                                                          Pooblaščeni distributer Toshibe:
www.toshiba-aircondition.com
        Za tiskarske in tipografske napake ne odgovarjamo. SI / RES / 01.2016
        AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: office@air-cond.com, www.air-cond.com